La funció Experiments de contingut deixarà d'estar disponible

Farem un canvi a Google Analytics i als recursos d'experiment de l'API de gestió. A partir del 7 d'agost de 2019, no podreu crear ni iniciar experiments de contingut. Tanmateix, es permetrà que es completin els experiments que s'estiguin executant actualment. Els experiments completats romandran visibles com a informes d'experiment de Google Analytics.

Si teniu algun experiment en curs, podeu fer-ne la migració a Google Optimize. És una eina gratuïta, també ofereix integració nativa amb Google Analytics i té totes les funcions següents:

  • Proves A/B, incloses les de redirecció
  • Proves multivariants (PMV)
  • Segmentació per URL
  • Un editor visual fàcil d'utilitzar amb el qual podeu fer canvis al vostre lloc web
  • Segmentació per JavaScript
  • Segmentació per galeta
  • Segmentació geogràfica
  • Segmentació per dispositiu (ordinadors o mòbils), navegador i sistema operatiu

Si us calen idees, consulteu els nostres suggeriments en aquest enllaç. El contingut següent us ajudarà a recrear a Google Optimize alguns casos d'ús habituals de la funció Experiments de contingut.

M'interessa... Com es pot reproduir a Google Optimize
...crear un experiment de redirecció. Consulteu aquest article.
...crear un experiment sense redirecció (implementació només per a navegadors). Consulteu aquest article.
...crear un experiment de servidor en què Optimize només gestioni els informes. Consulteu aquest article.

Diferències clau entre la funció Experiments de contingut i Optimize

  • Les redireccions d'Optimize i les API de client són asíncrones, mentre que els experiments de contingut eren síncrons. Per evitar el parpelleig de pàgina durant els experiments, el fragment per amagar la pàgina us pot ajudar.
  • Actualment, Optimize no ofereix en els experiments del tipus multi-armed bandit l'ajust dinàmic de les variants en funció del valor que se'ls atribueix.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?