Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360), zapoznaj się z sekcją o Universal Analytics.

[Google Analytics 4] BigQuery Export

 

BigQuery to hurtownia danych w chmurze, która umożliwia wykonywanie bardzo wydajnych zapytań obejmujących duże zbiory danych.

Możesz wyeksportować wszystkie nieprzetworzone zdarzenia z usług Google Analytics 4 do BigQuery i korzystać ze składni podobnej do SQL, aby tworzyć zapytania dotyczące tych danych. W BigQuery możesz eksportować swoje dane do zewnętrznej pamięci masowej. Możesz też importować dane z innych źródeł, aby łączyć je z danymi Analytics.

Po wyeksportowaniu danych do BigQuery jesteś ich właścicielem i możesz zarządzać uprawnieniami do projektów i zbiorów danych za pomocą list kontroli dostępu (ACL) narzędzia BigQuery.

Pełny eksport danych odbywa się raz dziennie. Dane są też eksportowane na bieżąco w ciągu dnia (patrz Eksport strumieniowy poniżej).

Możesz eksportować dane do bezpłatnej instancji BigQuery (piaskownica BigQuery), ale za eksporty powyżej limitu obowiązującego dla piaskownicy może być naliczona opłata.

Usługi standardowe mają dzienny limit BigQuery Export wynoszący 1 milion zdarzeń. Więcej informacji o innych ograniczeniach funkcji BigQuery Export

Eksport strumieniowy

Opcję eksportu strumieniowego możesz wybrać podczas łączenia usługi Google Analytics 4 z BigQuery.

Eksport strumieniowy BigQuery udostępnia dane zbierane na bieżąco w ciągu dnia. Będą one dostępne w BigQuery Export z kilkuminutowym opóźnieniem.

Jeśli korzystasz z tej opcji eksportu danych, BigQuery udostępnia Ci do analizy najnowsze informacje o użytkownikach i ruchu generowanym przez nich w Twojej usłudze.

Eksport strumieniowy tworzy na każdy dzień jedną nową tabelę:

 • events_intraday_RRRRMMDD: to wewnętrzna tabela testowa zawierająca wszystkie zapisy sesji dla każdego działania, które miało miejsce w ciągu dnia. Eksport strumieniowy jest wykonywany w najlepszy możliwy sposób, ale może nie zawierać części danych z takich powodów jak przetwarzanie opóźnionych zdarzeń lub nieudane przesyłanie. Dane są eksportowane na bieżąco przez cały dzień. Ta tabela może zawierać dużą liczbę zapisów sesji, gdy sesja obejmuje wiele operacji eksportowania. Jest ona usuwana po utworzeniu tabeli events_RRRRMMDD.

Jeśli podczas konfigurowania funkcji BigQuery Export wybierzesz opcję codziennego eksportu, każdego dnia zostanie też utworzona ta tabela:

 • events_RRRRMMDD: pełny dzienny eksport zdarzeń.

Zapytania lepiej kierować do tabeli events_RRRRMMDD niż events_intraday_RRRRMMDD. Dzięki temu będą one wysyłane do stabilnej wersji zbioru danych z konkretnego dnia.

Więcej informacji o tabelach events_RRRRMMDDevents_intraday_RRRRMMDD znajdziesz w artykule Schemat BigQuery Export.

Eksport strumieniowy BigQuery nie obejmuje tych danych atrybucji nowych użytkowników:

 • traffic_source.name (wymiar raportowania: kampania użytkownika)
 • traffic_source.source (wymiar raportowania: źródło użytkownika)
 • traffic_source.medium (wymiar raportowania: medium użytkownika)

Dane atrybucji istniejących użytkowników są uwzględniane, ale ich pełne przetworzenie zajmuje ok. 24 godzin. W związku z tym zalecamy, aby nie polegać na tych danych z eksportu strumieniowego i zamiast tego pobierać dane atrybucji użytkowników z pełnego eksportu dziennego.

Za korzystanie z eksportu strumieniowego są naliczane opłaty w wysokości 0,05 USD za 1 GB danych. 1 GB odpowiada mniej więcej 600 000 zdarzeń Google Analytics, ale liczby te będą się różnić w zależności od rozmiaru zdarzenia. Więcej informacji o opłatach za BigQuery.

Harmonogram aktualizacji tabel

Aktualizacje tabel utworzonych w ramach funkcji BigQuery Export zależą od strefy czasowej usługi Analytics, z której dane mają być eksportowane.

Tabele eksportów strumieniowych (events_intraday_YYYYMMDD) są aktualizowane w ciągu dnia (np. od 00:00:00 do 23:59:59 w strefie czasowej usługi). Gdy w strefie czasowej usługi zacznie się nowy dzień, zdarzenia będą zapisywane w nowej tabeli w ciągu dnia.

Tabele codziennych eksportów (events_YYYYMMDD) są tworzone po zebraniu przez Analytics wszystkich zdarzeń na dany dzień. Analytics aktualizuje tabele dzienne przez 72 godziny od daty utworzenia tabeli, dodając do nich zdarzenia oznaczone sygnaturą czasową tabeli, np. pakiety zdarzeń, które zostały przesłane później z platformy Measurement Protocol lub pakietów SDK Firebase. Jeśli np. data tabeli to 20220101, Analytics będzie uzupełniać tabelę do 20220104 o zdarzenia oznaczone sygnatura czasową 20220101.

Czasami Analytics może zaktualizować tabele dzienne w dowolnym momencie po 72-godzinnym okresie, w sytuacji, gdy Analytics musi ponownie przetworzyć dane historyczne (np. poprawka błędu, która naprawia błąd przetwarzania).

Pingi bez plików cookie i dane przekazywane przez klientów

Po wdrożeniu trybu uzyskiwania zgody dane eksportowane do BigQuery będą obejmowały pingi bez plików cookie zbierane przez Analytics, a także dane przesyłane przez klientów, takie jak user_idwymiary niestandardowe.

 

Porównanie BigQuery Export w Google Analytics 4 i Universal Analytics

Google Analytics 4 Universal Analytics

Dostępność w wersji standardowej (bezpłatnej) i 360 (płatnej)

Limit w wersji standardowej: 1 mln zdarzeń dziennie

Limit w wersji 360: miliardy zdarzeń dziennie

Dostępność w wersji 360 (płatnej)

Koszt

Bezpłatny eksport do piaskownicy BigQuery w ramach jej limitów

Wyeksportowane dane, które przekraczają limity piaskownicy, powodują naliczenie opłat zgodnie z warunkami umowy

Koszt

Bezpłatny eksport do piaskownicy BigQuery w ramach jej limitów

Wyeksportowane dane, które przekraczają limity piaskownicy, powodują naliczenie opłat zgodnie z warunkami umowy

Konfiguracja

Może w przypadku danej usługi uwzględniać określone strumienie danych i wykluczać wybrane zdarzenia

(umożliwia kontrolowanie ilości i kosztów eksportowanych danych)

Konfiguracja

Można połączyć jeden widok danych na usługę

(eksportowanie całej zawartości tego widoku danych)

Eksport strumieniowy

0,05 USD za GB (więcej informacji o cenach BigQuery)

Tworzona tabela:

events_intraday_RRRRMMDD

Tabela jest usuwana codziennie:

 • jeśli oprócz eksportu strumieniowego używasz też funkcji codziennego eksportu,
 • po utworzeniu tabeli dziennej.

W przypadku nowych użytkowników nie obejmuje danych Użytkownik – kampania, Użytkownik – źródło ani Użytkownik – medium

Eksport strumieniowy

0,05 USD za GB (więcej informacji o cenach BigQuery)

Tworzona tabela:

ga_realtime_sessions_RRRRMMDD

Tworzony widok BigQuery:

ga_realtime_sessions_view_RRRRMMDD

Codzienny eksport

Tworzona tabela:

events_RRRRMMDD

Codzienny eksport

Tworzone tabele

ga_sessions_intraday_RRRRMMDD

 • Aktualizowana co najmniej 3 razy dziennie.
 • Każda aktualizacja zastępuje wcześniejsze dane.
 • Usuwana po zakończeniu pełnego importu z następnego dnia.

ga_sessions_RRRRMMDD

 • Pełny import dzienny.

Eksportowanie ogólne

Uzupełnianie: brak uzupełniania

Zbiór danych: po jednym zbiorze danych (o nazwie analytics_<identyfikator usługi>) na każdą połączoną usługę

Jeśli masz zaimplementowany tryb uzyskiwania zgody, eksportowanie obejmuje:

 • powiadomienia ping niewymagające plików cookie;
 • dane przekazywane przez klientów (user_id, wymiary niestandardowe).

Eksportowanie ogólne

Uzupełnianie: po połączeniu uzupełnianie danymi z 13 miesięcy lub 10 mld działań zależnie od tego, który z tych zbiorów danych jest mniejszy

(Uzupełnianie piaskownicy BigQuery może się nie udać)

Zbiór danych: po jednym zbiorze danych (o nazwie takiej samej jak widok danych) na każdy połączony widok danych

Schemat eksportu

Każdy wiersz w tabeli BigQuery odpowiada zdarzeniu

Dane zdarzenia unikalne dla Google Analytics 4

Niektóre pola Google Analytics 4 są zasadniczo takie same jak pola Universal Analytics (np. device.category i device.deviceCategory), ale między danymi zdarzenia GA4 a danymi działania UA jest więcej różnic niż podobieństw

Schemat eksportu

Każdy wiersz w tabeli BigQuery odpowiada sesji

Dane działania unikalne dla Universal Analytics

Niektóre pola Universal Analytics są zasadniczo takie same jak pola Google Analytics 4 (np. device.deviceCategory i device.category), ale między danymi działania UA a danymi zdarzenia GA4 jest więcej różnic niż podobieństw

 

Przydatne materiały

Na stronie BigQuery Developers Guide (Przewodnik po narzędziu BigQuery dla programistów) znajdziesz więcej informacji o:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false