Tento článek se týká služeb v Google Analytics 4. Pokud ještě stále používáte službu v Universal Analytics, která od 1. července 2023 přestane zpracovávat data, projděte si sekci Universal Analytics. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. července 2024.)

[GA4] BigQuery Export

 

BigQuery je cloudové datové úložiště, které umožňuje mimořádně rychle spouštět dotazy na velké soubory dat.

Do BigQuery můžete exportovat všechna nezpracovaná data o událostech ze služeb Google Analytics 4 a pak na ně používat dotazy ve stylu SQL. V nástroji BigQuery můžete svá data exportovat do externího úložiště nebo importovat externí data a zkombinovat je s daty z Analytics.

Při exportu dat do nástroje BigQuery jste jejich vlastníkem a oprávnění k projektům a souborům dat můžete spravovat pomocí seznamů ACL nástroje BigQuery.

Plný export dat probíhá jednou denně. Data jsou exportována i průběžně během dne (viz část Export streamovaného obsahu níže).

Můžete exportovat do bezplatné instance BigQuery (izolovaný prostor BigQuery ), ale exporty překračující limity pro izolovaný prostor mohou být zpoplatněny.

Standardní služby mají denní limit funkce BigQuery Export, který činí 1 milion událostí. Další informace o limitech funkce BigQuery Export

Export streamovaného obsahu

Export streamovaného obsahu můžete zvolit, když propojíte svou službu Google Analytics 4 s BigQuery.

Export streamovaného obsahu pomocí nástroje BigQuery během několika minut zpřístupňuje data z aktuálního dne prostřednictvím funkce BigQuery Export.

Když použijete tuto možnost exportu, nástroj BigQuery získá novější informace o vašich uživatelích a jejich návštěvnosti ve službě, které můžete analyzovat.

Export streamovaného obsahu vytvoří každý den jednu novou tabulku:

 • events_intraday_YYYYMMDD: Interní testovací tabulka, která obsahuje záznamy o relacích, které v příslušný den proběhly. Export streamovaného obsahu se snaží o co největší přesnost, nemusí však obsahovat všechna data. Důvodem může být například zpracování zpožděných událostí nebo selhání nahrávání. Data jsou exportována průběžně po celý den. Tato tabulka může obsahovat i záznamy o relacích, které zasahují do několika operací exportu. Tabulka je smazána, jakmile je dokončena tabulka events_YYYYMMDD.

Pokud při nastavování funkce BigQuery Export vyberete možnost denně, vytvoří se každý den také následující tabulka.

 • events_YYYYMMDD: denní kompletní export událostí.

Místo events_intraday_YYYYMMDD byste jako dotaz měli zadat spíše events_YYYYMMDD, abyste se dotazovali na stabilní soubor dat pro daný den.

Další informace o tabulkách events_YYYYMMDD a events_intraday_YYYYMMDD najdete v článku Schéma pro funkci BigQuery Export.

Export streamovaného obsahu pomocí nástroje BigQuery nezahrnuje následující údaje o atribuci nových uživatelů:

 • traffic_source.name (dimenze pro přehledy: kampaň uživatele)
 • traffic_source.source (dimenze pro přehledy: zdroj uživatele).
 • traffic_source.medium (dimenze pro přehledy: médium uživatele)

Jsou zahrnuty údaje o atribuci stávajících uživatelů, ale jejich zpracování trvá přibližně 24 hodin. Doporučujeme proto, abyste se nespoléhali na data z exportu streamovaného obsahu a získávali data z úplných denních přehledů.

Při používání exportu streamovaného obsahu vám vzniknou dodatečné náklady v BigQuery ve výši 0,5 $ za gigabajt dat. Jeden gigabajt odpovídá zhruba 600 000 událostem Google Analytics, toto číslo se však bude lišit v závislosti na velikosti události. Další informace o cenových tarifech nástroje BigQuery

Plán aktualizací tabulek

Aktualizace tabulek vytvořených v rámci funkce BigQuery Export se řídí časovým pásmem služby Analytics, ze které se data exportují.

Exportní tabulky streamů (events_intraday_YYYYMMDD) se během dne aktualizují průběžně (např. od 00:00 do 23:59:59 v časovém pásmu služby). Jakmile v časovém pásmu služby začne nový den, události se zapíší do nové průběžné denní tabulky.

Tabulky pro denní export (events_YYYYMMDD) se vytvářejí poté, co služba Analytics zaznamená všechny události daného dne. Služba Analytics aktualizuje denní tabulky ještě 72 hodin po uplynutí data tabulky o události, které jsou označeny časovým razítkem, např. balíčky událostí, které se zpožděním přicházejí z platformy Measurement Protocol nebo sady Firebase SDK. Pokud je například datum tabulky 20220101, služba Analytics bude aktualizovat tabulku ještě do 20220104 o události s časovým razítkem 20220101.

V některých případech může služba Analytics aktualizovat denní tabulky ještě i po 72 hodinách, pokud nastanou okolnosti, které vyžadují, aby služba Analytics zpracovala historická data (například opravila chybu zpracování).

Pingy bez souborů cookie a údaje poskytnuté zákazníky

Pokud je implementován režim souhlasu, bude export z nástroje BigQuery zahrnovat i pingy bez souborů cookie shromážděné službou Analytics a údaje poskytnuté zákazníkem (například user_id a vlastní dimenze).

 

Porovnání funkce BigQuery Export v Google Analytics 4 a Universal Analytics

Google Analytics 4 Universal Analytics

K dispozici ve standardní verzi (zdarma) a verzi 360 (placené)

Limit standardní verze: 1 milion událostí za den

Limit verze 360: miliardy událostí za den

K dispozici ve verzi 360 (placené)

Cena

Bezplatný export do izolovaného prostoru BigQuery v rámci limitu izolovaného prostoru

Za export dat, která překračují limity izolovaného prostoru, jsou účtovány poplatky podle smluvních podmínek

Cena

Bezplatný export do izolovaného prostoru BigQuery v rámci limitu izolovaného prostoru

Za export dat, která překračují limity izolovaného prostoru, jsou účtovány poplatky podle smluvních podmínek

Nastavení

Lze zahrnout konkrétní datové streamy a pro každou službu vyloučit konkrétní události.

(můžete mít pod kontrolou objem exportu a náklady)

Nastavení

Lze propojit jeden výběr dat na službu

(exportuje všechna data v tomto výběru dat)

Export streamovaného obsahu

0,05 $ za GB (další informace o cenových tarifech nástroje BigQuery)

Vytvořena tabulka:

events_intraday_RRRRMMDD

Tabulka se každý den smaže:

 • pokud kromě streamování použijete i možnost denního exportu
 • po vyplnění denní tabulky

Nezahrnuje údaje kampaň uživatele, zdroj uživatelemédium uživatele pro nové uživatele.

Export streamovaného obsahu

0,05 $ za GB (další informace o cenových tarifech nástroje BigQuery)

Vytvořena tabulka:

ga_realtime_sessions_RRRRMMDD

Vytvořeno zobrazení BigQuery:

ga_realtime_sessions_view_RRRRMMDD

Denní export

Vytvořena tabulka:

events_RRRRMMDD

Denní export

Vytvořeny tabulky:

ga_sessions_intraday_RRRRMMDD

 • Aktualizována alespoň třikrát denně
 • Každá aktualizace přepíše předchozí data
 • Smazána, když je dokončen úplný import z dalšího dne

ga_sessions_RRRRMMDD

 • Úplný denní import

Export, obecné

Zpětné vyplnění: žádné zpětné vyplnění

Soubor dat: pro každou propojenou službu jeden soubor dat s názvem analytics_<ID služby>

Pokud jste implementovali režim souhlasu, export bude zahrnovat:

 • pingy bez cookies
 • data poskytnutá zákazníkem (user_id, vlastní dimenze)

Export, obecné

Zpětné vyplnění: po propojení zpětné vyplnění daty za 13 měsíců nebo 10 miliard požadavků na server (podle toho, co je menší)

(Zpětné vyplnění do izolovaném prostoru BigQuery může selhat)

Soubor dat: pro každý propojený výběr dat jeden soubor dat pojmenovaný stejně jako výběr dat

Export schématu

Každý řádek v tabulce BigQuery představuje událost

Data událostí jsou jedinečná pro Google Analytics 4

Některá pole v Google Analytics 4 jsou v podstatě stejná jako pole v Universal Analytics (např. device.category a device.deviceCategory), nicméně mezi daty událostí GA4 a daty požadavků na server UA je více rozdílů než podobností.

Export schématu

Každý řádek v tabulce BigQuery představuje relaci

Data požadavků na server jsou jedinečná pro Universal Analytics

Některá pole v Universal Analytics jsou v podstatě stejná jako pole v Google Analytics 4 (např. device.deviceCategory a device.category), nicméně mezi daty požadavků na server UA a daty událostí GA4 je více rozdílů než podobností.

 

Související zdroje

V Příručce pro developery BigQuery se můžete dozvědět víc o následujících tématech:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
69256
false
false