BigQuery Export pro služby Google Analytics 4

BigQuery je cloudové datové úložiště, které umožňuje mimořádně rychle spouštět dotazy na velké soubory dat.

Do BigQuery můžete exportovat všechna nezpracovaná data o událostech ze služeb Google Analytics 4 a pak na ně používat dotazy ve stylu SQL. V nástroji BigQuery můžete svá data exportovat do externího úložiště nebo importovat externí data a zkombinovat je s daty z Analytics.

Při exportu dat do nástroje BigQuery jste jejich vlastníkem a oprávnění k projektům a souborům dat můžete spravovat pomocí seznamů ACL nástroje BigQuery.

Plný export dat probíhá jednou denně. Data jsou exportována i průběžně během dne (viz část Export streamovaného obsahu níže).

Export dat ze služby Google Analytics 4 do BigQuery není zpoplatněn. Můžete exportovat do bezplatné instance BigQuery (izolovaný prostor BigQuery ), ale exporty překračující limity pro izolovaný prostor mohou být zpoplatněny.

Export streamovaného obsahu

Export streamovaného obsahu můžete zvolit, když propojíte svou službu Google Analytics 4 s BigQuery.

Export streamovaného obsahu pomocí nástroje BigQuery během několika minut zpřístupňuje data z aktuálního dne prostřednictvím funkce BigQuery Export.

Když použijete tuto možnost exportu, nástroj BigQuery získá novější informace o vašich uživatelích a jejich návštěvnosti ve službě, které můžete analyzovat.

Export streamovaného obsahu vytvoří každý den dvě nové tabulky:

  • events_intraday_YYYYMMDD: je interní testovací tabulka, která obsahuje záznamy o relacích, které v příslušný den proběhly. Export streamovaného obsahu se snaží o co největší přesnost, nemusí však obsahovat všechna data. Důvodem může být například zpracování zpožděných událostí nebo selhání nahrávání. Data jsou exportována průběžně po celý den. Tato tabulka může obsahovat i záznamy o relacích, které zasahují do několika operací exportu. Tabulka je smazána, jakmile je dokončena tabulka events_YYYYMMDD.
  • events_YYYYMMDD: denní kompletní export událostí.

Místo events_intraday_YYYYMMDD byste jako dotaz měli zadat spíše events_YYYYMMDD, abyste se dotazovali na stabilní soubor dat pro daný den.

Související zdroje

V Příručce pro developery BigQuery se můžete dozvědět víc o následujících tématech:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?