[GA4] BigQuery Export

 

BigQuery คือคลังข้อมูลในระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง

คุณสามารถส่งออกเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลดิบทั้งหมดจากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 (รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ย่อยและพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม) ไปยัง BigQuery จากนั้นใช้ไวยากรณ์ที่คล้ายกับ SQL เพื่อค้นหาข้อมูลนั้นได้ คุณจะเลือกส่งออกข้อมูลใน BigQuery ไปยังที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก หรือนำเข้าข้อมูลภายนอกเพื่อนำมารวมกับข้อมูล Analytics ได้

เมื่อส่งออกข้อมูลไปยัง BigQuery คุณจะเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น และใช้ BigQuery ACL เพื่อจัดการสิทธิ์ในโปรเจ็กต์และชุดข้อมูลได้

หมายเหตุ: เมื่อส่งออกข้อมูลจาก Analytics ไปยัง BigQuery แล้ว คุณจะส่งออกข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งไม่ได้

การส่งออกข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นวันละครั้ง แต่ระบบจะส่งออกข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยเช่นกัน (ดูการส่งออกแบบสตรีมด้านล่าง)

คุณสามารถส่งออกไปยังอินสแตนซ์ฟรีของ BigQuery (แซนด์บ็อกซ์ของ BigQuery) ได้ แต่การส่งออกที่เกินขีดจำกัดแซนด์บ็อกซ์จะมีค่าใช้จ่าย

พร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานมี BigQuery Export รายวันอยู่ที่ 1 ล้านเหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจํากัดอื่นๆ ของ BigQuery Export

ความแตกต่างระหว่างอินเทอร์เฟซ Google Analytics กับ BigQuery Export

การส่งออกเหตุการณ์ BigQuery ให้สิทธิ์เข้าถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลดิบและข้อมูลระดับผู้ใช้ ยกเว้นการใส่ค่าเพิ่มเติมใดๆ ที่ Google Analytics สร้างขึ้นสำหรับข้อมูลที่พบในรายงานและการสํารวจมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลจากการส่งออกเหตุการณ์ BigQuery จึงอาจแตกต่างจากข้อมูลในอินเทอร์เฟซ Google Analytics

หากต้องการทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการส่งออกเหตุการณ์ BigQuery กับอินเทอร์เฟซ Google Analytics และสํารวจวิธีลดความแตกต่างเหล่านี้เมื่อเป็นไปได้ โปรดดูการลดช่องว่างระหว่าง UI ของ Google Analytics กับ BigQuery Exportry

การส่งออกแบบสตรีม

คุณเลือกตัวเลือกการส่งออกแบบสตรีมได้เมื่อลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 กับ BigQuery

การส่งออกแบบสตรีมของ BigQuery ช่วยให้คุณมีข้อมูลที่สดใหม่ของแต่ละวันพร้อมใช้ผ่าน BigQuery Export ภายในไม่กี่นาที

เมื่อใช้ตัวเลือกการส่งออกนี้ BigQuery มีข้อมูลล่าสุดที่คุณจะนำมาวิเคราะห์ผู้ใช้และการเข้าชมเว็บไซต์ได้

การส่งออกแบบสตรีมจะสร้างตารางใหม่ 1 ตารางทุกวัน ดังนี้

 • events_intraday_YYYYMMDD: ตารางชั่วคราวภายในที่มีบันทึกกิจกรรมของเซสชันที่เกิดขึ้นระหว่างวัน การส่งออกแบบสตรีมเป็นการดำเนินการที่น่าจะดีที่สุด แต่อาจไม่ได้รวมข้อมูลบางส่วนเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น การประมวลผลเหตุการณ์ที่ล่าช้าและ/หรือการอัปโหลดที่ล้มเหลว ระบบจะส่งออกข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตารางนี้อาจรวมบันทึกของเซสชันเมื่อเซสชันนั้นครอบคลุมการดำเนินการส่งออกหลายครั้ง ระบบจะลบตารางเมื่อ events_YYYYMMDD สมบูรณ์

หากคุณเลือกตัวเลือกรายวันเมื่อตั้งค่า BigQuery Export ระบบจะสร้างตารางต่อไปนี้ขึ้นในแต่ละวันด้วย

 • events_YYYYMMDD: การส่งออกเหตุการณ์รายวันอย่างเต็มรูปแบบ

คุณควรค้นหา events_YYYYMMDD แทน events_intraday_YYYYMMDD เพื่อที่คุณจะได้ค้นหาชุดข้อมูลที่เสถียรของวันนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง events_YYYYMMDD และ events_intraday_YYYYMMDD ได้ที่สคีมา BigQuery Export

การส่งออกแบบสตรีมของ BigQuery จะไม่รวมข้อมูลการระบุแหล่งที่มาของผู้ใช้ใหม่ต่อไปนี้

 • traffic_source.name (มิติข้อมูลการรายงาน: แคมเปญผู้ใช้)
 • traffic_source.source (มิติข้อมูลการรายงาน: แหล่งที่มาของผู้ใช้)
 • traffic_source.medium (มิติข้อมูลการรายงาน: สื่อของผู้ใช้)

ระบบจะรวมข้อมูลการระบุแหล่งที่มาของผู้ใช้ที่มีอยู่ไว้ด้วย แต่ข้อมูลนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงในการประมวลผลอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงไม่แนะนําให้อาศัยข้อมูลดังกล่าวจากการส่งออกแบบสตรีม และให้รับข้อมูลการระบุแหล่งที่มาของผู้ใช้จากการส่งออกรายวันแบบเต็มรูปแบบแทน

คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย BigQuery เพิ่มเติมเมื่อใช้การส่งออกแบบสตรีมในอัตรา $0.05 ต่อข้อมูล 1 กิกะไบต์ ซึ่งเท่ากับเหตุการณ์ของ Google Analytics ประมาณ 600,000 รายการ ทั้งนี้จํานวนดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามขนาดเหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ BigQuery

กําหนดเวลาการอัปเดตตาราง

การอัปเดตตารางที่สร้างขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของ BigQuery Export อยู่ในเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่กําลังส่งออกข้อมูล

ตารางการส่งออกแบบสตรีม (events_intraday_YYYYMMDD) ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน (เช่น ตั้งแต่ 00.00.00 น. จนถึง 23.59.59 น. ในเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้) เมื่อเริ่มต้นวันใหม่ในเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้ ระบบจะเขียนเหตุการณ์ลงในตารางระหว่างวันใหม่

ระบบจะสร้างตารางการส่งออกรายวัน (events_YYYYMMDD) หลังจากที่ Analytics รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดของวัน Analytics จะอัปเดตตารางรายวันโดยเพิ่มเวลาไปอีกสูงสุด 72 ชั่วโมงนับจากวันที่ของตาราง เพื่อให้รวมข้อมูลเหตุการณ์ที่ประทับเวลาในวันที่ของตาราง เช่น กลุ่มเหตุการณ์ที่ได้ข้อมูลมาช้าจาก Measurement Protocol หรือ Firebase SDK ตัวอย่างเช่น หากวันที่ในตารางคือ 20220101 Analytics ก็จะอัปเดตตารางจนถึง 20220104 พร้อมด้วยเหตุการณ์ที่มีการประทับเวลาวันที่ 20220101

ในบางครั้ง Analytics อาจอัปเดตตารางรายวันได้ทุกเมื่อหลังจากกรอบเวลา 72 ชั่วโมงภายใต้สถานการณ์ซึ่ง Analytics จะต้องประมวลผลข้อมูลย้อนหลังอีกครั้ง (เช่น การแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในการประมวลผล)

คําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้และข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้

เมื่อมีการใช้โหมดความยินยอม คำสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้ที่ Analytics รวบรวมไว้จะปรากฏใน BigQuery Export ควบคู่ไปกับข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ เช่น user_id และมิติข้อมูลที่กําหนดเอง

GA4 - การผสานรวม Firebase กับ BigQuery

หากมีการผสานรวมพร็อพเพอร์ตี้ GA4 กับโปรเจ็กต์ Firebase คุณจะลิงก์กับโปรเจ็กต์ BigQuery แยกต่างหากไม่ได้

เปรียบเทียบ BigQuery Export ใน Google Analytics 4 กับ Universal Analytics

Google Analytics 4 Universal Analytics

มีให้บริการสําหรับแบบมาตรฐาน (ฟรี) และ 360 (มีค่าใช้จ่าย)

ขีดจํากัดมาตรฐาน: 1 ล้านกิจกรรมต่อวัน

ขีดจํากัด 360: หลายพันล้านเหตุการณ์ต่อวัน

พร้อมใช้งานสําหรับ 360 (มีค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่าย

ส่งออกฟรีไปยังแซนด์บ็อกซ์ของ BigQuery ภายในขีดจํากัดแซนด์บ็อกซ์

ข้อมูลที่ส่งออกซึ่งเกินขีดจํากัดแซนด์บ็อกซ์จะมีการเรียกเก็บเงินตามข้อกําหนดของสัญญา

ค่าใช้จ่าย

ส่งออกฟรีไปยังแซนด์บ็อกซ์ของ BigQuery ภายในขีดจํากัดแซนด์บ็อกซ์

ข้อมูลที่ส่งออกซึ่งเกินขีดจํากัดแซนด์บ็อกซ์จะมีการเรียกเก็บเงินตามข้อกําหนดของสัญญา

ตั้งค่า

รวมสตรีมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและยกเว้นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการได้

(ให้คุณควบคุมปริมาณการส่งออกและค่าใช้จ่าย)

ตั้งค่า

ลิงก์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการต่อพร็อพเพอร์ตี้ได

(ส่งออกข้อมูลทั้งหมดในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นั้น)

การส่งออกแบบสตรีม

$0.05 ต่อ GB (ดูข้อมูลราคาของ BigQuery เพิ่มเติม)

สร้างตารางเมื่อ:

events_intraday_YYYYMMDD

ตารางจะลบในแต่ละวันดังนี้

 • หากคุณใช้ตัวเลือกการส่งออกรายวันเพิ่มเติมจากสตรีมมิง
 • เมื่อตารางรายวันสมบูรณ์

ไม่รวมข้อมูลแคมเปญผู้ใช้ แหล่งที่มาของผู้ใช้ หรือสื่อของผู้ใช้สําหรับผู้ใช้ใหม่

การส่งออกแบบสตรีม

$0.05 ต่อ GB (ดูข้อมูลราคาของ BigQuery เพิ่มเติม)

สร้างตารางเมื่อ:

ga_realtime_sessions_YYYYMMDD

สร้างมุมมอง BigQuery แล้ว:

ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD

การส่งออกประจำวัน

สร้างตารางเมื่อ:

กิจกรรม_ปปปปดดวว

การส่งออกประจำวัน

ตารางที่สร้าง

ga_sessions_intraday_YYYYMMDD

 • อัปเดตอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน
 • การอัปเดตแต่ละรายการจะเขียนทับข้อมูลก่อนหน้า
 • ลบเมื่อการนําเข้าแบบเต็มจากวันถัดไปเสร็จสมบูรณ์

GA_sessions_YYYYMMD

 • การนําเข้ารายวันแบบเต็ม

ส่งออก ทั่วไป

โฆษณาทดแทน: ไม่มีโฆษณาทดแทน

ชุดข้อมูล: สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์แต่ละรายการ ชุดข้อมูล 1 รายการที่ชื่อ analytics_<รหัสพร็อพเพอร์ตี้>

หากใช้โหมดคํายินยอม การส่งออกจะประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • การใช้คําสั่ง ping ที่ไม่มีคุกกี้
 • ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ (user_id, มิติข้อมูลที่กําหนดเอง)

ส่งออก ทั่วไป

โฆษณาทดแทน: เมื่อลิงก์แล้ว โฆษณาทดแทนจะเป็นข้อมูล 13 เดือนหรือ Hit 10B แล้วแต่ว่าจํานวนใดจะน้อยกว่า

(โฆษณาทดแทนไปยัง BigQuery Sandbox อาจล้มเหลวได้)

ชุดข้อมูล: ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์แต่ละรายการจะมีชุดข้อมูล 1 รายการที่เหมือนกับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้

ส่งออกสคีมา

แต่ละแถวในตาราง BigQuery จะแสดงและเหตุการณ์

ข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ํากันของ Google Analytics 4

แม้ว่าจะมีช่อง Google Analytics 4 บางช่องซึ่งเหมือนกับช่อง Universal Analytics (เช่น Device.category และ Device.deviceCategory) แต่มีความแตกต่างระหว่างข้อมูลเหตุการณ์ GA4 กับข้อมูล Hit ของ UA

ส่งออกสคีมา

แต่ละแถวในตาราง BigQuery จะแสดงเซสชัน

ข้อมูล Hit ที่ไม่ซ้ํากับ Universal Analytics

แม้ว่าจะมีช่อง Universal Analytics บางช่องเหมือนกับช่อง Google Analytics 4 (เช่น Device.deviceCategory และ device.category) แต่มีความแตกต่างระหว่างข้อมูล Hit ของ UA และข้อมูลเหตุการณ์ GA4

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ไปที่คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ BigQuery เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก