En definisjon av brukerinnsikt

Dette er en analyseteknikk du kan bruke til å isolere og undersøke atferden til enkeltbrukere i stedet for samlet brukeratferd.

Brukerinnsikt
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?