En definisjon av Observasjon

Dette er et sett med funksjoner tuftet på maskinlæring. Med denne funksjonspakken kan du danne deg et tydeligere bilde av dataene dine og dermed iverksette mer veloverveide tiltak.

Om Analytics Observasjon
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?