En definisjon av enhets-ID-er

Dette er en unik ID for annonsering som kan tilbakestilles av brukerne.

Enhets-ID tilsvarer annonserings-ID på Android og identifikator for annonsører på iOS.

Datainnsamling

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?