En definisjon av kanalgrupperinger

Dette viser til et bestemt sett med kanaler, for eksempel «E-post», «Sosialt», «Bannerannonsering», «Betalt søk» og så videre.

Med kanalgrupperinger kan du sammenligne brukeratferd i hver av kanalene i grupperingen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?