Analyysi: Suppilon luominen ja analysointi

Tämä ohjekeskuksen artikkeli liittyy Sovellus + Verkko ‑omaisuuden betaversioon.

Analytics-sovellus ei tällä hetkellä tue Sovellus + Verkko ‑omaisuuksia.

Analyysin suppiloanalyysitekniikan avulla voit luoda suppiloita ulottuvuuksien, mittareiden ja tapahtumien pohjalta. Suppilot voivat edustaa esimerkiksi tiettyä näkymien tai sivujen sarjaa, peräkkäisten tapahtumien sarjaa tai demografisten määritteiden muuttuvaa joukkoa taikka mitä tahansa sellaisten peräkkäisten ulottuvuuksien, mittareiden ja tapahtumien yhdistelmää, joita haluat analysoida.

Ensimmäinen vaihe voi olla esimerkiksi

  • Sukupuoli – vastaa täsmälleen – female
  • JA
  • Ikä – vastaa täsmälleen – 25–34
  • JA
  • Laiteluokka – vastaa täsmälleen – mobiililaite

Toinen vaihe voi puolestaan olla esimerkiksi

  • Näytön_nimi – sisältää – new_arrivals

Suppiloanalyysin avulla voit selvittää, vastaavatko kunkin vaiheen toteutumisprosentti ja poistumisprosentti odotuksiasi. Voit esimerkiksi selvittää, onko mainosten ja sisällön yhdistelmä riittävän houkutteleva, jotta tavoitat sillä haluamasi käyttäjät ja saat heidät konvertoitumaan haluamallasi tavalla.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?