Raportointi: datan vertailu

Tämä ohjekeskuksen artikkeli liittyy Sovellus + Verkko ‑omaisuuden betaversioon.

Analytics-sovellus ei tällä hetkellä tue Sovellus + Verkko ‑omaisuuksia.

Jos haluat verrata dataa, luo raportteihisi useita vertailuja. Luo esimerkiksi yksi vertailu Android-sovelluksellesi ja toinen iOS-sovelluksellesi tai yksi vertailu Ranskalle ja toinen Japanille.

Kuhunkin vertailuun liittyvä data näytetään värikoodattuna, jotta voit verrata arvoja.

Raporteissa voidaan näyttää enintään neljä luomaasi vertailua.

Voit avata vertailuja myös Analyysissa.

Lue lisää vertailujen luomisesta raportteihin ja niiden avaamisesta Analyysissa.

Voit luoda segmenttejä Analyysissa käyttämällä Segmenttien päällekkäisyys ‑tekniikkaa.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?