En definisjon av sekundære dimensjoner

Med dette menes nøkkelverdien du kan bruke for å få et ekstra nivå for sortering og/eller aggregering i den aktuelle rapporten.

I mange rapporttabeller kan du se en rad for hver mulige kombinasjon av primære og sekundære dimensjonsverdier. Hvis du for eksempel velger «By» som den primære dimensjonen og «Brukertype» som den sekundære dimensjonen, og det finnes data om Lima, Berlin og New York, får tabellen seks rader: 1) New York, nye brukere, 2) New York, returnerende brukere, 3) Lima, nye brukere, 4) Lima, returnerende brukere, 5) Berlin, nye brukere, 6) Berlin, returnerende brukere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?