En definisjon av traktanalyser

Med denne analyseteknikken kan du analysere og segmentere brukernes navigeringsmønstre.

Traktanalyse
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?