En definisjon av utforskning

Dette er en analyseteknikk du kan bruke til å utforske dataene dine og se visuelle fremstillinger av dem i ulike faner og diagrammer.

Utforskning
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?