En definisjon av dimensjoner

Med dimensjoner sikter vi til attributter ved dataene dine.

By-dimensjonen indikerer den aktuelle byen – for eksempel Paris eller New York – som økten stammer fra. Side-dimensjonen angir nettadressen for en side brukeren har sett på.

Rapporter, dimensjoner og beregninger
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?