En definisjon av brukere

Med brukere menes personer som har interaksjoner med en app eller et nettsted, og som du sporer aktiviteten til via Google Analytics.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?