[GA4] Nastavenie zhromažďovania údajov aplikácie

Tento článok je určený pre vlastníkov mobilných aplikácií, ktorí už majú nastavené vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a stream údajov aplikácie. Ak ste to ešte neurobili, prečítajte si tieto pokyny. Ak chcete nastaviť zhromažďovanie údajov pre web, prečítajte si tieto pokyny.

Ak chcete začať zhromažďovať základné údaje o používaní aplikácie, pridajte do svojej aplikácie súpravu Firebase SDK (iOS alebo Android).

Pri použití súpravy SDK sa niektoré udalosti zhromažďujú automaticky. Môžete zhromažďovať aj odporúčané udalosti, ktoré sú relevantné pre vašu firmu. Pomocou metódy logEvent môžete definovať a zhromažďovať až 500 rôznych udalostí bez obmedzenia celkového objemu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?