Các yêu cầu về chính sách đối với Analytics cho cuộc gọi điện thoại

Analytics cho cuộc gọi điện thoại trong Google Analytics giúp bạn hiểu rõ cách lưu lượng truy cập trực tuyến thúc đẩy cuộc gọi điện thoại đến doanh nghiệp của bạn.

Nếu sử dụng Analytics cho cuộc gọi điện thoại trong Google Analytics, bạn phải thông báo rõ ràng (ví dụ: thông qua Chính sách quyền riêng tư hoặc phương thức tiết lộ chung khác) cho người dùng biết rằng Google Analytics có thể thu thập thông tin về cuộc gọi mà họ gọi đến số điện thoại trên trang web của bạn cùng với hoạt động của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn nhằm đo lường chỉ số về cuộc gọi điện thoại và lượt chuyển đổi người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố