[GA4] Sprawdzanie, czy dane są zbierane

Upewnij się, że gromadzisz dane ze swojej witryny lub aplikacji

Przetworzenie danych z Twojej witryny lub aplikacji może zająć 24–48 godzin. Aby sprawdzić, czy gromadzisz dane z witryny lub aplikacji, możesz korzystać z raportów Czas rzeczywisty i Widok debugowania.

Troubleshooting in Google Analytics

Raport Czas rzeczywisty

Gdy dodasz Analytics, a użytkownicy zaczną używać witryny lub aplikacji, w raporcie Czas rzeczywisty zaczną pojawiać się dane. Każda osoba z dostępem do usługi Google Analytics 4 może wyświetlać dane w raporcie. Więcej informacji

Raport DebugView

Raport DebugView umożliwia monitorowanie zdarzeń z przeglądarki lub z urządzenia mobilnego. Jest on często używany przez deweloperów do sprawdzania, czy zbierają dane po skonfigurowaniu zdarzeń i parametrów zdarzeń w witrynie lub aplikacji. Więcej informacji

Raporty Czas rzeczywisty a raport DebugView

W tej tabeli opisano najważniejsze różnice między tymi 2 raportami:

Czas rzeczywisty DebugView
Pokazuje aktywność użytkowników w ciągu ostatnich 30 minut Pokazuje aktywność użytkowników w okresach dłuższych niż 30 minut (gdy włączysz tryb debugowania)
Obsługuje strumienie danych z sieci i z aplikacji Obsługuje strumienie danych z sieci i z aplikacji
Tworząc porównania, możesz wyświetlać dane z określonego strumienia Po wybraniu opcji URZĄDZENIE DEBUGUJĄCE możesz wyświetlać dane z konkretnego urządzenia
Opcja Wyświetl podsumowanie użytkownika umożliwia wyświetlanie danych o losowo wybranym użytkowniku
Każda osoba z dostępem do usługi Google Analytics 4 może wyświetlać dane Zwykle używane przez twórców stron internetowych i deweloperów aplikacji

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne