[GA4] Bekreft at du samler inn data

Påse at du samler inn data fra appen din eller nettstedet ditt

I mange rapporter og utforskninger kan det ta 24–48 timer å behandle data fra appen din eller nettstedet ditt. I Sanntid- og DebugView-rapportene kan du få bekreftet at du faktisk samler inn data fra appen din eller nettstedet ditt.

Troubleshooting in Google Analytics

Sanntidsrapporten

Når du har lagt til Analytics og folk begynner å bruke appen din eller nettstedet ditt, får du se data i sanntidsrapporten. Alle med tilgang til Google Analytics 4-området kan se dataene i rapporten. Finn ut mer

DebugView-rapporten

I DebugView-rapporten kan du overvåke hendelser fra nettlesere eller mobilenheter. Rapporten er flittig brukt av utviklere som vil bekrefte at de faktisk samler inn data, når de konfigurerer hendelser og hendelsesparametere i apper eller på nettsteder. Finn ut mer

Sanntidsrapporten kontra DebugView-rapporten

I tabellen nedenfor ser du de viktigste forskjellene mellom de to rapportene:

Sanntid DebugView
Viser brukeraktivitet fra de siste 30 minuttene Viser brukeraktivitet fra perioder på over 30 minutter (når du slår på feilsøkingsmodus)
Støtter både nett- og appdatastrømmer Støtter både nett- og appdatastrømmer
Ved å opprette sammenligninger kan du se data om bestemte strømmer Ved å velge FEILSØKINGSENHET får du se data om bestemte enheter
Med Se brukeroversikt-alternativet vises data om en tilfeldig bruker Ikke aktuelt
Alle som har tilgang til Google Analytics 4-området, kan se de tilhørende dataene Brukes vanligvis av nett- eller apputviklere
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256