Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Als u een Universal Analytics-property gebruikt, bekijkt u het gedeelte over Universal Analytics van dit Helpcentrum.

[GA4] Segmentoverlap

Visualiseer en ontdek hoe gebruikerssegmenten met elkaar in verband staan.

Met de techniek Segmentoverlap kunt u maximaal 3 gebruikerssegmenten vergelijken om snel te zien hoe die segmenten elkaar overlappen en zich tot elkaar verhouden. Op die manier kunt u specifieke doelgroepen isoleren op basis van complexe omstandigheden. Daarna kunt u nieuwe segmenten maken op basis van uw bevindingen. Deze segmenten zijn toepasbaar op andere technieken van Verkenningen en Google Analytics-rapporten.

In de onderstaande voorbeeldverkenning van segmentoverlap wordt de doorsnede van de segmenten Nieuwe gebruikers (New Users), Mobiel verkeer (Mobile Traffic) en Converterende gebruikers (Converters) verkend:

Segment overlap example

Een verkenning van een segmentoverlap maken

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Selecteer links Verkennen.
    1. De Werkruimte voor verkenningen wordt weergegeven.
  1. Klik bovenaan het scherm op Templategalerij en selecteer de template Segmentoverlap.
  2. Stel uw verkenning in aan de hand van de onderstaande opties.

De verkenning van segmentoverlap instellen

Opties Beschrijving
Segmentvergelijking Pas tot 3 segmenten toe op de verkenning.
Specificaties De dimensie die wordt gebruikt om het overzicht van de gegevensreeksen voor de tabel op te geven. 
Beginrij Selecteer de beginrij in de tabel.
Rijen weergeven Stel het aantal rijen in dat in de tabel moet worden weergegeven.
Waarden Er kunnen maximaal 10 statistieken worden weergegeven in de tabel.

Werken met verkenningen van segmentoverlappingen

Het diagram Segmentoverlap is interactief:

  • Plaats de muisaanwijzer naar het binnenste van een segment of vereniging (de doorsnede van 2 of meer segmenten) om de exclusieve getallen voor dat segment of die overlapping weer te geven: hierdoor worden overlappingen met andere segmenten uitgesloten.
  • Plaats de muisaanwijzer naar de rand van een segment om de inclusieve getallen voor dat segment weer te geven. Dit omvat eventuele overlappingen met andere segmenten.

In de gegevenstabel onder het diagram worden de werkelijke gegevens weergegeven die afkomstig zijn van de geselecteerde segmenten. U kunt statistische gegevens en dimensies toevoegen aan de tabel om uw gegevens nog grondiger te verkennen. In de bovenstaande tabel wordt Land als specificatiedimensie gebruikt om extra context te bieden om inzicht te krijgen in waar uw gebruikers vandaan komen.

Voeg een filter toe om de gegevens verder te verfijnen. U kunt bijvoorbeeld het aantal records in zowel het diagram Segmentoverlap als de gegevenstabel beperken tot gebruikers met een Opbrengst > € 1000.

Klik met de rechts op een segment of vereniging in het diagram of op een cel in de gegevenstabel als u nieuwe segmenten wilt maken op basis van de segmentoverlapgegevens. U kunt bijvoorbeeld een nieuw segment maken op basis van Mobiel verkeer EN Converterende gebruikers EN Nieuwe gebruikers. U kunt dit segment vervolgens gebruiken voor andere technieken in deze verkenning en publiceren om het segment te gebruiken in andere verkenningen of in Analytics.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false