[GA4] חקירה

עיון בנתונים באמצעות טבלאות וגרפים.

אתם יכולים לחקור לעומק את הנתונים שלכם בעזרת השיטה 'חקירה', שמאפשרת מידה רבה של גמישות והתאמה אישית. בעזרת חקירה אתם יכולים:

 • להציג את הנתונים בטבלה או בתרשים.
 • לארגן ולסדר את השורות והעמודות בטבלה לפי הצרכים שלכם.
 • להשוות מדדים מרובים זה לצד זה.
 • ליצור שורות בתוך שורות כדי לקבץ את הנתונים.
 • למקד את הניתוח באמצעות פלחים ומסננים.
 • ליצור פלחים וקהלים מהנתונים שבחרתם.
הנושאים במאמר:

יצירת חקירה

 

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. בצד ימין למטה, בוחרים ניתוח.

  גישה לניתוח מתקדם ב-Google Analytics

 3. יוצג לכם מאגר הניתוחים ב-Analysis.
 1. בוחרים בתבנית חקירה או לוחצים על ריק כדי ליצור ניתוח חדש.
 2. שיטת החקירה משמשת כברירת המחדל לניתוחים חדשים, אבל אם מופיעה שיטה שונה תוכלו גם לבחור באפשרות חקירה ב'הגדרות כרטיסייה'.
 3. בקטע 'הצגה חזותית' אפשר לבחור איך להציג את הנתונים:
 1. סמל של טבלה.טבלה
 2. סמל של תרשים טבעת.תרשים טבעת
 3. סמל של תרשים קו.תרשים קו
 1. סמל של תרשים פיזור.תרשים פיזור
 2. סמל של תרשים עמודות.תרשים עמודות
 3. סמל של תרשים פריסה גיאוגרפית.מפה גיאוגרפית

בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על יצירה ועריכה של ניתוחים.

חקירה לדוגמה

בדוגמה הבאה נבדק הקשר בין קטגוריית מכשיר לרזולוציית מסך לפי מדינה, כשהמדידה היא לפי מספר המשתמשים וההכנסה. בטבלה אפשר לראות שרזולוציית המסך אצל רוב משתמשי המחשבים היא 1366x768, אבל עיקר ההכנסה נוצר על-ידי משתמשים עם מסכים ברזולוציית 1440x900. תוכלו ליצור פלח מנקודת הנתונים הזו ולהשתמש בו כדי להמשיך לחקור את התנהגות הקהל הזה.

דוגמה לחקירה

אפשר גם לעיין בנתונים תוך שימוש סוגים שונים של הצגה חזותית: בדוגמה הבאה מוצג תרשים קו המשווה את הפלח 'ניידים' לעומת הפלח 'תנועה רגילה' שהוחלו על טבלת הנתונים הקודמת:

דוגמה לתרשים קו

זיהוי אנומליות

ניתן לזהות ערכים חריגים בנתונים בעזרת זיהוי אנומליות בתרשים קו. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל, וניתן לקבוע את מודל הזיהוי בעזרת שתי ההגדרות הבאות:

 • תקופת האימון (ימים אחרונים) קובעת את מספר הימים לפני תחילת טווח התאריכים שנבחר שבהם מודל זיהוי אנומליה ישתמש כדי לחשב את הערך החזוי של הערך המוצג.
 • לדוגמה, אם טווח התאריכים שבחרתם הוא 10 הימים הראשונים של החודש, ואתם מגדירים את תקופת האימון ל-7 ימים, מודל זיהוי האנומליה ישתמש בנתונים מ-7 הימים שקדמו לתחילת החודש.
 • רגישות מגדירה את סף ההסתברות שמתחתיו המערכת תדווח על נתונים אנומליים. הרגישות לא משפיעה על אופן ה"חשיבה" של המודל, אלא רק קובעת איך לתייג נתונים. ההסתברות להופעה של נקודה בערך מסוים נחזית על סמך המודל, והרגישות לא משפיעה עליה.
  • לדוגמה, אם הרגישות תוגדר לפי ערך של 5%, כל נקודה שהסבירות לכך שתתרחש נמוכה מ-5% תיחשב כאנומליה. לכן, מודל רגישות גבוה יותר עלול להוביל לדיווח על נתונים רבים כערכים חריגים.
 • לאחר שהוגדר מודל לזיהוי אנומליות, המערכת של Analysis מיישמת על נתוני האימון מודל פעולות על ציר הזמן במצב בייסיאני (Bayesian state space-time series model) כדי לחזות את ערך המדד המוצג בפעולות על ציר הזמן.

  בסוף התהליך, מערכת Analysis מסמנת את נקודת הנתונים כאנומליה באמצעות בדיקת מוּבהקות סטטיסטית עם ספים מסוג p-value המבוססים על הרגישות שנבחרה.

  הגדרת אופן החקירה

  אפשר להגדיר את אופן העיון בעזרת האפשרויות הבאות:

  אפשרויות נפוצות תיאור
  הצגה חזותית

  מעבר בין סוגי תרשימים.

  השוואה בין פלחים החלה של עד 4 פלחים בניתוח.
  מסנן הגבלת הנתונים שמוצגים בניתוח בהתאם לתנאים שאתם קובעים. החלת המסננים מתבצעת באמצעות לוגיקת AND.
  אפשרויות טבלה  
  ציר הצגת פלחים בטבלה כשורות או עמודות.
  שורות הצגת עד 5 מדדים כשורות בטבלה.
  שורה ראשונה בחירת השורה הראשונה בטבלה.
  הצגת שורות הגדרת מספר השורות שיוצגו בטבלה.
  עמודות הצגה של עד 2 מאפיינים כעמודות בטבלה. שימוש במאפיינים מרובים יוצר קבוצות של עמודות.
  קבוצת עמודות ראשונה הגדרת קבוצת העמודות שתוצג ראשונה בטבלה.
  הצגת קבוצות של עמודות הגדרת מספר הקבוצות של העמודות שיוצגו בטבלה.
  ערכים הצגה של עד 10 מדדים בטבלה.
  סוג תא הצגת ערכים של מדדים כטקסט פשוט, תרשימי עמודות או מפות חום.
  אפשרויות לתרשים עוגה
  פירוט המאפיין שבו נעשה שימוש כדי לספק את סדרת נתוני הפירוט בהצגה החזותית.
  מגבלת שורות אפשר להגדיר כמה סדרות נתונים יוצגו בתצוגה החזותית.
  ערכים הצגת מדד יחיד בתרשים.
  אפשרויות תרשים קו
  רמת פירוט הגדרת טווח התאריכים של התרשים. מרווח של שבוע מתחיל ביום ראשון. מרווח של חודש מתחיל ביום הראשון של החודש.
  פירוט המאפיין שבו נעשה שימוש כדי לספק את סדרת נתוני הפירוט בהצגה החזותית.
  שורות לכל מאפיין אפשר להגדיר כמה סדרות נתונים יוצגו בתצוגה החזותית.
  ערכים הצגת מדד יחיד בתרשים.
  זיהוי אנומליות הפעלה או השבתה של זיהוי האנומליות. מידע נוסף מפורט בהמשך.
  תקופת האימון (ימים אחרונים) הרחבה או צמצום של טווח הזמן שלגביו יוצגו נתונים לעיון. ככל שתקופת האימון תהיה ארוכה יותר, הנתונים יהיו מדויקים יותר.
  רגישות הגדרה של ערך סף הסתברות. נתונים אנומליים שלא יגיעו אל ערך הסף הזה יוצגו בדיווח. הגדרה של ערך רגישות גבוה עשויה להוביל להצגה של יותר נתונים אנומליים בדיווח.
  אפשרויות תרשים פיזור
  פירוט המאפיין שבו נעשה שימוש כדי לספק את סדרת נתוני הפירוט בהצגה החזותית.
  ציר Y המדד שנעשה בו שימוש בציר האנכי
  ציר X המדד שנעשה בו שימוש בציר האופקי
  אפשרויות מפה גיאוגרפית
  פירוט גיאוגרפי מאפיין המיקום שנעשה בו שימוש כדי לספק את סדרת נתוני הפירוט של הוויזואליזציה.
  נקודות לכל מאפיין הגדרת מספר נקודות הנתונים שמוצגות בוויזואליזציה
  ערכים הצגת מדד יחיד בתרשים.

   

   

  האם המידע הועיל?
  איך נוכל לשפר את המאמר?