[GA4] יצירה ועריכה של ניתוחים

איך משתמשים בעורך הניתוח.
במאמר זה:

כניסה ל-Analysis

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. בצד ימין למטה, בוחרים ניתוח.

  גישה לניתוח מתקדם ב-Google Analytics

 3. יוצג לכם מאגר הניתוחים ב-Analysis.

יצירת ניתוח חדש

 1. במרכז ניתוח הנתונים, לוחצים על תבנית או שם של טכניקה.

 2. עורך הניתוח מופיע.

התמצאות בממשק של עורך הניתוח

מפת הממשק של עורך הניתוחים

 1. 1חזרה אל מרכז Analysis.
 2. 2בחירת חשבון Google Analytics ונכס לצורך הניתוח.
 3. 3הכותרת של Google Marketing Platform. הצגת הודעות, מעבר בין ארגונים, קבלת עזרה, שליחת משוב וניהול החשבון שלכם.
 4. 4משתנים. המאפיינים, המדדים והפלחים שזמינים לשימוש בניתוח הזה. כדי למזער את החלונית 'משתנים', לוחצים על סמל המזעור בצד שמאל. כדי לשחזר את החלונית, לוחצים על הגדלה בחלק התחתון.
 5. 5הגדרות הכרטיסייה. בחלונית הזו מוצגת טכניקת הניתוח ומוגדרת הוויזואליזציה הנוכחית שמוצגת. כדי להוסיף מאפיינים ומדדים או להחיל פלחים, לוחצים על אזור היעד המתאים. אפשר גם לגרור ולשחרר מאפיינים, מדדים ופלחים מהמשתנים אל הגדרות הכרטיסייה.
 6. 6כרטיסיות. בכרטיסיות מוצגים אמצעי הוויזואליזציה שלכם. ניתוח יכול להכיל עד 10 כרטיסיות. כדי להוסיף כרטיסייה חדשה, לוחצים על הסמל .
 7. 7סרגל הכלים. ביטול וביצוע מחדש של שינויים, יצוא הנתונים וקבלת מידע נוסף על הניתוח.
 8. 8פלחים. פלחים הם קבוצות משנה של משתמשים. כדי להחיל מקטע, לוחצים עליו פעמיים או גוררים ומשחררים אותו מהמשתנים אל הגדרות הכרטיסייה. כדי ליצור פלח חדש, לוחצים על הסמל .
 9. 9בחירת הצגה חזותית. שינוי המראה של הטכניקה שנבחרה. לדוגמה, אפשר להציג חקירה כטבלה, כתרשים עוגה או כתרשים קו. לא לכל הטכניקות יש יותר מאמצעי ויזואליזציה אחד.
 10. 10מאפיינים. מאפיינים הם הפרטים שאתם רוצים לנתח. מוסיפים את המאפיינים לאזור פירוט בהגדרות הכרטיסייה.
 11. 11פירוט, ערכים ואפשרויות תצורה נוספות. האפשרויות האלו משתנות לפי הטכניקה ומאפשרות לכם להתאים אישית את הניסוח.
 12. 12תצוגה חזותית. הצגת הנתונים בהתאם להגדרות הכרטיסייה הנוכחיות. כדי לקיים אינטראקציה עם הנתונים, יש ללחוץ לחיצה ימנית על נקודת נתונים בתצוגה החזותית.
 13. 13מדדים. מדדים מספקים את המספרים בניתוח. מוסיפים מדדים לאזור ערכים בהגדרות הכרטיסייה.
 14. 14מסננים. מסננים מאפשרים לכם להתמקד בנתונים שהם החשובים ביותר מבחינתכם. אפשר לסנן לפי מאפיינים, לפי מדדים או לפי שניהם.

הוספת טכניקות לניתוח

הטכניקות קובעות את אופן הניתוח של הנתונים. טכניקת ברירת המחדל של ניתוח חדש וריק היא טבלת חקירה. ניתן להוסיף כרטיסיות עם טכניקות שונות (או זהות):

 1. בחלק העליון של אזור העריכה, לוחצים על הסמל הסמל .
 2. בוחרים את הטכניקה של הכרטיסייה החדשה.
 3. אם רוצים, אפשר ללחוץ על שם הכרטיסייה כדי לערוך אותו.

כדי לשכפל כרטיסייה או להסיר אותה מהניתוח, לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה שמופיע משמאל לשמה.

שינוי תצוגת החקירה

תצוגת ברירת המחדל בטכניקת החקירה היא טבלה, אבל אפשר להציג את הנתונים גם בעזרת אמצעי הוויזואליזציה הבאים:

 • תרשים טבעת
 • תרשים קו
 • תרשים פיזור
 • מפה גיאוגרפית

כדי לשנות את ההצגה החזותית של החקירה, ניתן להשתמש בסמלים שנמצאים בחלק העליון של חלונית הגדרות הכרטיסייה.

הוספת משתנים לניתוח

ב-Analysis, המונח משתנה מתייחס למאפיינים, מדדים ופלחים שמקורם בחשבון Google Analytics שלכם. הוספת הפריטים האלה לחלונית המשתנים מאפשרת לכם להשתמש בהם במסגרת הניתוח וגורמת לטעינה מראש של הנתונים כדי להאיץ את ההצגה החזותית.

הוספה של מאפיינים, מדדים ופלחים

 1. בחלונית 'משתנים', משמאל למקטע 'מאפיינים', 'מדדים' או 'פלחים', לוחצים על הסמל .
 2. בוחרים את הפריטים הרצויים מהרשימה ולוחצים על החלה.

תיבת החיפוש מסייעת למצוא מאפיינים או מדדים מהר יותר.

תוכלו להחיל עד 20 מאפיינים ו-20 מדדים על כל ניתוח. כדי להסיר שדה ולפנות מקום לשדות אחרים, מעבירים את העכבר מעל השדה בחלונית 'משתנים' ולוחצים על X.

הוספת נתונים לטכניקה

אם מוסיפים משתנה להגדרות הכרטיסייה, המערכת מחילה את הנתונים של המשתנה בטכניקת הניתוח הנוכחית שנבחרה. יש שלוש דרכים להוסיף נתונים לטכניקה:

 • ללחוץ פעמיים על משתנה. המערכת מחילה את המשתנה על הגדרות הכרטיסייה במיקום ברירת מחדל. לדוגמה, לחיצה כפולה על מאפיין מחילה אותו על הקטע 'שורות' של ניתוח מסוג 'חקירה', או על הקטע מאפיין פירוט של ניתוח משפך.
 • לגרור משתנה מהמשתנים להגדרות הכרטיסייה. כשאתם מתחילים לגרור משתנה, נקודות היעד האפשרויות מודגשות.
 • ללחוץ על נקודת יעד בהגדרות הכרטיסייה ולאחר מכן לבחור את המשתנה מתוך רשימה.

שינוי מסגרת הזמן

כברירת מחדל, נכסי Google Analytics 4 שומרים נתונים למשך חודשיים. כדי לשנות את ההגדרה, נכנסים לקטע ניהול ואז הגדרות נתונים ואז שמירת נתונים. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על שמירת נתונים.

כדי לשנות את מסגרת הזמן של ניתוח:

 1. בחלק העליון של החלונית 'משתנים', לוחצים על טווח התאריכים הנוכחי.
 2. בוחרים הגדרה קבועה מראש או בוחרים טווח מותאם אישית באמצעות היומן.
 3. לוחצים על אישור.

טווחי התאריכים "מתגלגלים": הניתוחים מתעדכנים בהתאם לשינויים שמתרחשים לאורך הזמן.

שיתוף וייצוא הניתוח

כשאתם יוצרים ניתוח, בהתחלה רק אתם יכולים לראות אותו. יש לכם אפשרות לשתף את התובנות עם העמיתים שלכם:

בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל שיתוף הניתוח שיתוף הניתוח..

כל משתמש עם הרשאת קריאה וניתוח בנכס יכול לראות ניתוח ששיתפתם, אבל לא לערוך אותו.

כדי לייצא את הנתונים לשימוש בכלים אחרים:

 1. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל ייצוא הנתונים Export data.
 2. בוחרים את פורמט הייצוא:
  1. Google Sheets
  2. TSV (ערכים מופרדים בטאבים)
  3. CSV (ערכים מופרדים באמצעות פסיקים)
  4. PDF
  5. PDF (כל הכרטיסיות)

כאשר מייצאים לפורמטים Sheets, ‏TSV או CSV, כל נתונים שזמינים בוויזואליזציה שנבחרה עוברים יצוא. ייתכן שכמות הנתונים תהיה גדולה יותר מהכמות הנוכחית שמוצגת. כאשר מייצאים ל-PDF, רק הנתונים הנוכחיים שמוצגים בוויזואליזציה נשמרים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?