[Google Analytics 4] Giới thiệu về sự kiện

Tìm hiểu thêm về các sự kiện Google Analytics (bao gồm nhiều loại sự kiện), cách nhóm các sự kiện đó lại với nhau và các bước triển khai.

Sự kiện giúp bạn đo lường lượt tương tác riêng biệt của người dùng với một trang web hoặc ứng dụng, ví dụ như lượt tải trang, lượt nhấp vào đường liên kết và lượt hoàn tất giao dịch mua hàng.

Nếu bạn di chuyển từ Universal Analytics, hãy đọc hướng dẫn di chuyển này.

Các loại sự kiện

Các loại sự kiện sau đây sẽ được thu thập tự động:

  • Sự kiện được thu thập tự động là những sự kiện mà Google Analytics thu thập theo mặc định khi bạn thiết lập thẻ Google hay đoạn mã Trình quản lý thẻ trên trang web hoặc SDK Google Analytics cho Firebase trong ứng dụng. Tìm hiểu thêm
  • Sự kiện đo lường nâng cao là những sự kiện mà Google Analytics thu thập từ các trang web khi tính năng đo lường nâng cao được bật trong Google Analytics. Tìm hiểu thêm

Bạn cần triển khai một số loại sự kiện sau đây để xem trong Analytics:

  • Sự kiện đề xuất là những sự kiện do bạn triển khai, nhưng có tên và thông số được xác định trước. Những sự kiện này cho phép bạn sử dụng các tính năng báo cáo hiện có và sẽ có. Tìm hiểu thêm
  • Sự kiện tuỳ chỉnh là những sự kiện do bạn xác định. Hãy đảm bảo bạn chỉ tạo sự kiện tuỳ chỉnh khi không có sự kiện nào khác phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn. Sự kiện tuỳ chỉnh không xuất hiện trong hầu hết các báo cáo chuẩn, vì vậy, bạn cần thiết lập báo cáo tuỳ chỉnh hoặc dữ liệu khám phá để nhận được bản phân tích có ý nghĩa. Tìm hiểu thêm

Cách xem sự kiện

Bạn có thể xem sự kiện khi chúng được kích hoạt bằng thẻ Số lượng sự kiện theo tên sự kiện trong báo cáo Theo thời gian thực và luồng Giây (cột ở giữa) trong báo cáo DebugView.

Sau khi Analytics xử lý dữ liệu sự kiện, bạn có thể sử dụng báo cáo Sự kiện trong chủ đề Mức độ tương tác và báo cáo Sự kiện trong mục Định cấu hình (trong thanh điều hướng ở bên trái) để xem dữ liệu sự kiện.

Bạn cũng có thể dùng dữ liệu khám phá, BigQueryData API để xem dữ liệu sự kiện.

Nhóm sự kiện

Hầu hết các sự kiện mà người dùng kích hoạt trên trang web hoặc ứng dụng của bạn đều không được gửi cùng một lúc. mà sẽ được nhóm lại với nhau (hoặc được phân thành lô).

Tuy nhiên, sự kiện sẽ không được phân thành lô trong các trường hợp sau:

  • Các sự kiện chuyển đổi được truyền đi ngay lập tức, mặc dù các sự kiện này có thể nằm trong một lô
  • Những vùng chứa được tải ở chế độ gỡ lỗi sẽ không bao giờ gửi các sự kiện theo lô nhằm cung cấp cho bạn dữ liệu theo thời gian thực
  • Các sự kiện do thiết bị của bạn lưu trữ tạm thời sẽ được gửi khi người dùng rời khỏi trang
  • Tất cả sự kiện sẽ được gửi ngay lập tức trong những trình duyệt không hỗ trợ sendBeacon API.

Lưu ý: Khi thiết bị của người dùng không có kết nối Internet (ví dụ: người dùng mất kết nối Internet trong khi duyệt xem ứng dụng di động), Google Analytics sẽ lưu trữ dữ liệu sự kiện trên thiết bị của họ, sau đó gửi dữ liệu khi thiết bị của họ có kết nối Internet. Analytics bỏ qua các sự kiện diễn ra hơn 72 giờ sau khi các sự kiện đó được kích hoạt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false