[GA4] Udalosti

Meranie interakcií používateľov na webe alebo v aplikácii

Udalosť umožňuje merať konkrétnu interakciu používateľov na webe alebo v aplikácii. Príkladmi interakcií, ktoré môžete merať pomocou udalostí, sú načítanie stránky, kliknutie na odkaz a dokončenie nákupu.

Ak migrujete zo služby Universal Analytics, prečítajte si tohto sprievodcu migráciou.

Typy udalostí

Nasledujúce typy udalostí sa zhromažďujú automaticky:

  • Automaticky zhromažďované udalosti sú udalosti, ktoré Google Analytics predvolene zhromažďuje, keď nastavíte značku Google alebo útržok Správcu značiek na webe alebo súpravu Google Analytics for Firebase SDK v aplikácii. Ďalšie informácie
  • Udalosti rozšíreného merania sú udalosti, ktoré služba Google Analytics zhromažďuje z webov, keď je v nej povolené rozšírené meranie. Ďalšie informácie

Nasledujúce typy udalostí si vyžadujú implementáciu, aby sa zobrazili v službe Analytics:

  • Odporúčané udalosti sú udalosti, ktoré implementujete, no majú vopred definované názvy a parametre. Tieto udalosti sprístupňujú existujúce a budúce možnosti reportov. Ďalšie informácie
  • Vlastné udalosti sú udalosti, ktoré definujete. Vytvárajte ich iba vtedy, keď pre váš prípad použitia nefungujú žiadne iné udalosti. Vlastné udalosti sa nezobrazujú vo väčšine štandardných reportov, takže na zmysluplnú analýzu je potrebné vytvoriť vlastné reporty alebo prieskumy. Ďalšie informácie

Zobrazenie udalostí

Spúšťané udalosti môžete zobraziť na karte Počet udalostí podľa názvu udalostireporte V reálnom čase a v streame Sekundy (prostredný stĺpec) v reporte DebugView.

Keď Analytics spracuje údaje udalostí, môžete si ich zobraziť pomocou reportu Udalosti v téme Interakcia a reportu Udalosti v sekcii Konfigurovať (na ľavom navigačnom paneli).

Údaje udalostí môžete zobraziť aj pomocou prieskumov, nástroja BigQueryrozhrania Data API.

Spracovanie udalostí v dávkach

Väčšina udalostí, ktoré používatelia spustia na vašom webe alebo vo vašej aplikácii, sa neodosiela po jednom. Namiesto toho sa väčšina udalostí zoskupuje.

Udalosti sa však nespracúvajú v dávkach v nasledujúcich prípadoch:

  • konverzné udalosti sa prenášajú okamžite, hoci môžu byť súčasťou dávky;
  • kontajnery načítané v režime ladenia nikdy nespracúvajú udalosti v dávkach, aby sa zabezpečilo reportovanie v reálnom čase;
  • udalosti, ktoré uchováva vaše zariadenie, sa odosielajú, keď používateľ opustí stránku;
  • v prostrediach prehliadača, ktoré nepodporujú rozhranie API metódy sendBeacon, sa všetky udalosti odosielajú okamžite.

Oneskorené prístupy

Keď používateľ prejde do offline režimu (napríklad stratí internetové pripojenie počas prehliadania mobilnej aplikácie), Google Analytics uloží údaje udalosti v jeho zariadení a odošle ich, keď bude zariadenie opäť online. Analytics ignoruje udalosti, ktoré prídu neskôr ako 72 hodín po svojom spustení.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false