[GA4] אירועים

מדידת האינטראקציות של המשתמשים באתר או באפליקציה

אירוע מאפשר למדוד אינטראקציה ייחודית של משתמש באתר או באפליקציה. לדוגמה: טעינת דף, לחיצה על קישור והשלמת רכישה הן כולן אינטראקציות שאפשר למדוד באמצעות אירועים.

אם אתם עוברים מ-Universal Analytics, כדאי שתקראו במקום זאת את המדריך להעברה.

סוגי אירועים

סוגי האירועים הבאים נאספים באופן אוטומטי:

  • אירועים שנאספים באופן אוטומטי הם אירועים שמערכת Google Analytics אוספת כברירת מחדל כשמגדירים את Google Tag או את קטע הקוד של Tag Manager באתר, או את Google Analytics for Firebase SDK באפליקציה. מידע נוסף
  • אירועי מדידה משופרת הם אירועים שמערכת Google Analytics אוספת מאתרים כשמופעלת מדידה משופרת ב-Google Analytics. מידע נוסף

כדי שאפשר יהיה לראות את סוגי האירועים הבאים ב-Analytics, נדרשת הטמעה מסוימת:

  • אירועים מומלצים הם אירועים שאתם מטמיעים, אבל יש להם שמות ופרמטרים מוגדרים מראש. אירועים מומלצים נותנים לכם גישה ליכולות דיווח קיימות ועתידיות. מידע נוסף
  • אירועים מותאמים אישית הם אירועים שאתם מגדירים. הקפידו ליצור אירועים בהתאמה אישית רק אם אין אירועים אחרים שתואמים לתרחיש לדוגמה שלכם. אירועים מותאמים אישית לא מופיעים ברוב הדוחות הרגילים, לכן צריך להגדיר דוחות או ניתוחים בהתאמה אישית כדי לקבל ניתוח משמעותי. מידע נוסף

איך רואים את האירועים?

אתם יכולים לראות את האירועים ברגע שהם מופעלים בכרטיס ספירת אירועים לפי שם האירוע שבדוח זמן אמת ובמקור הנתונים 'שניות' (העמודה האמצעית) שבדוח DebugView.

אחרי שמערכת Analytics מעבדת את נתוני האירועים, תוכלו לראות את נתוני האירועים בדוח אירועים בנושא 'התעניינות' ובדוח אירועים בקטע 'הגדרה' (בתפריט הניווט הימני).

אתם יכולים גם להשתמש בכלי הניתוחים, ב-BigQuery וב-Data API כדי לראות את נתוני האירועים.

קיבוץ אירועים

רוב האירועים שמשתמשים מפעילים באתר או באפליקציה שלכם לא נשלחים בנפרד. במקום זאת, רוב האירועים מקובצים יחד.

עם זאת, אירועים לא מקובצים בנסיבות הבאות:

  • אירועי המרה נשלחים באופן מיידי, גם אם הם חלק מקבוצה
  • מאגרים שנטענים במצב ניפוי באגים אף פעם לא מקבצים אירועים, זאת כדי שניתן יהיה להציג אותם בזמן אמת
  • אירועים שמתרחשים במכשיר שלכם נשלחים כשמשתמש עוזב דף
  • בסביבות של דפדפנים שלא תומכים ב-‎sendBeacon API, כל האירועים נשלחים באופן מיידי
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false