[GA4] Události

Události se spouštějí při interakci uživatelů s vaším webem nebo aplikací
Tento článek se týká služeb Google Analytics 4. Pokud používáte Universal Analytics, přečtěte si více zde.

Data, která se vám zobrazují v přehledech Google Analytics 4, pocházejí z událostí, které uživatelé spouštějí při interakci s vaším webem nebo aplikací. Například událost page_view se spustí pokaždé, když uživatel zobrazí stránku vašeho webu. Kolikrát byla událost page_view a další události spuštěny se dozvíte v přehledu Všechny události (viz níže).

Mnoho událostí (včetně události page_view) lze shromažďovat bez přidání kódu. Tyto události mohou pro vaše potřeby stačit.   

  • Automaticky shromažďované události se zaznamenávají automaticky v rámci základního shromažďování dat.
  • Události s vylepšeným měřením jsou také shromažďovány automaticky, ale musíte mít vylepšené měření povoleno. Shromažďování jednotlivých událostí s vylepšeným měřením lze povolit či zakázat na stránce Správce ve službě Google Analytics 4.

Pokud však potřebujete pokročilejší shromažďování údajů, můžete přidat kód, který zajistí shromažďování dalších událostí. 

  • Vlastní události sami pojmenováváte i implementujete. Před implementací vlastní události zkontrolujte, zda již není k dispozici automaticky shromažďovaná událost, událost s vylepšeným měřením nebo doporučená událost, která vámi požadované údaje zahrnuje. Přečtěte si, jak implementovat vlastní události na webu, a jak v aplikaci.

Přehled Všechny události

Na levém panelu přehledů klikněte na Všechny události. V tabulce jsou uvedeny události, které byly ve vaší aplikaci spuštěny v průběhu aktivního období.

  • Počet udává počet spuštění události.
  • Uživatelé  je počet uživatelů, kteří událost spustili.

Podrobný přehled zobrazíte tím, že na událost v tabulce kliknete. Informace v podrobných přehledech se liší podle toho, o kterou událost se jedná.

  • Počet na uživatele udává průměrný počet spuštění dané události na uživatele.
  • Hodnota je součet všech parametrů hodnoty tržeb, času vzdálenosti atd. dodaných s událostí. 

V závislosti na události představují metriky různé informace. Například metrika Počet událostí u události first_open ukazuje, kolikrát byla aplikace poprvé otevřena. Stejná metrika Počet událostí u události in_app_purchase ale informuje o tom, kolikrát došlo v aplikaci k nákupu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?