[GA4] Události

Seznamte se blíže s událostmi Google Analytics včetně různých typů událostí, toho, jak jsou seskupeny, a postupů při implementaci.

Událost umožňuje měřit konkrétní interakci nebo výskyt na webu nebo v aplikaci. Pomocí události můžete například měřit, když někdo načte stránku, klikne na odkaz nebo dokončí nákup, případně měřit chování systému, jako je selhání aplikace nebo zobrazení reklamy.

Příklad: Zpravodajský web může obsahovat události jako „article_read“, když návštěvník dočte článek, „video_play“, když spustí video, nebo „newsletter_signup“, když se zaregistruje k odběru e-mailových aktualizací. Měření těchto událostí pomáhá vlastníkovi webu pochopit, který obsah je nejoblíbenější a jak uživatelé s webem interagují.

Typy událostí

Automaticky se shromažďují následující typy událostí:

Pokud chcete, aby se ve službě Analytics zobrazovaly tyto typy událostí, musíte je implementovat:

  • Doporučené události implementujete sami, ale jejich názvy a parametry jsou předdefinované. Zpřístupní vám některé ze stávajících a budoucích možností přehledů.
  • Vlastní události jsou ty, které sami definujete. Vlastní události vytvářejte pouze tehdy, když se pro vaši situaci a záměry nehodí žádné jiné události. Vlastní události se ve většině standardních přehledů nezobrazují. Kvůli smysluplné analýze je tedy nutné nastavit vlastní přehledy nebo průzkumy.

Jak to funguje

Řekněme, že na označkovaném webu někdo klikne na odkaz, který ho přesměruje na externí web. Níže je znázorněno, co se stane, když uživatel na odkaz klikne:

1

2

3

4

Uživatel navštíví váš web a klikne na odkaz na externí web. Analytics zaznamená událost kliknutí a tato událost a parametry zobrazí v přehledu v reálném čase. Analytics událost plně zpracuje. Analytics zobrazuje data v dimenzích a metrikách používaných v přehledech, publicích apod.

Zobrazení událostí v reálném čase

Když je z vašeho webu nebo aplikace odeslána událost, můžete pomocí těchto údajů ověřit, zda služba Analytics tuto událost úspěšně zaznamenala:

Přehled v reálném čase

Karta Počet událostí podle názvu události v přehledu v reálném čase ukazuje jednotlivé spuštěné události a kolikrát byly jednotlivé události za posledních 30 minut na webu nebo v aplikaci spuštěny. Když na událost kliknete, zobrazí se její parametry.

Přehled DebugView

Přehled DebugView zobrazuje všechny události, které uživatel spustil. Hodí se, pokud chcete ověřit, zda jste události a parametry událostí nastavili správně. Než bude možné tento přehled použít, musíte aktivovat režim ladění.

Klíčové události

A key event is an event that measures an action that's particularly important to the success of your business. When someone triggers the event by performing the action, the key event is recorded in Google Analytics and surfaced in your Google Analytics reports.

Any event you collect can become a key event. To measure a key event, create or identify an event that measures the action and then mark the event as a key event. After you mark the event as a key event, you can see how many users perform the action and evaluate marketing performance across all channels that lead users to perform the action.

The following flow shows how to mark an event as a key event. In short, if an event is important to your business's success, you can mark the event as a key event in Analytics.

Event → Key Event

Další informace o klíčových událostech

Seskupování událostí

Většina událostí, které uživatelé spustí na webu nebo v aplikaci, se neodesílá jednotlivě. Místo toho je většina událostí seskupena (nebo dávkována).

Za určitých okolností však události seskupovány nejsou:

  • Klíčové události se odesílají okamžitě, a to i v případě, že jsou součástí skupiny.
  • V kontejnerech načtených v režimu ladění se události neseskupují, protože by se tím zkomplikovalo zobrazování v reálném čase.
  • Události, které vaše zařízení uchovává, se odesílají, když uživatel opustí stránku.
  • V prostředí prohlížečů, která nepodporují rozhraní fetch API, se všechny události odesílají ihned, jakmile k nim dojde.

Poznámka: Když je zařízení uživatele offline (např. uživatel ztratí přístup k internetu při procházení vaší aplikace), služba Analytics uloží data událostí do zařízení a odešle je, jakmile bude zařízení opět online. Služba Analytics ignoruje události, které dorazí později než 72 hodin po svém spuštění.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka