Chia sẻ/xuất báo cáo

Chia sẻ

Khi bạn chia sẻ URL cho một báo cáo, những người bạn chia sẻ cần có quyền truy cập vào tài khoản Analytics.

Để chia sẻ báo cáo:

  1. Nhấp vào .
  2. Nhấp vào Chia sẻ URL.
  3. Nhấp vào Sao chép
  4. Dán URL vào các thông tin liên lạc bạn muốn chia sẻ.

Xuất

Để xuất báo cáo:

  1. Nhấp vào .
  2. Nhấp vào Xuất.
  3. Nhấp vào PDF hoặc CSV.
  4. Nhấp vào Tải xuống.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố