[GA4] Bật tính năng tiếp thị lại với dữ liệu Google Analytics

Tìm hiểu về các chế độ cài đặt bắt buộc để sử dụng đối tượng Analytics trong Google Ads

Giới thiệu về tính năng tái tiếp thị

Tính năng tiếp thị lại cho phép bạn thu hút lại người dùng dựa trên hành vi của họ trong ứng dụng hoặc trên trang web của bạn. Khi người dùng phù hợp với hồ sơ hành vi cho một đối tượng (ví dụ: Đã đạt đến Cấp 9), họ sẽ được thêm vào đối tượng đó và đủ điều kiện để xem các quảng cáo liên quan đến hành vi trước đó.

Bạn có thể tạo đối tượng trong tài sản Google Analytics 4 từ bất kỳ kiểu kết hợp thứ nguyên, chỉ số và sự kiện nào (ví dụ: người dùng Android đã kích hoạt sự kiện in_app_purchase).

Analytics cũng tự động tạo 2 đối tượng:

 • Người mua: Những người dùng đã mua ứng dụng, mua hàng trong ứng dụng hoặc mua hàng trên trang web
 • Tất cả người dùng: Những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn hoặc bắt đầu phiên trên trang web của bạn

Khi bạn liên kết tài khoản Analytics với tài khoản Google Ads và bật tính năng cá nhân hoá quảng cáo:

 • Mọi đối tượng mà bạn tạo trong Analytics sẽ tự động được xuất sang các tài khoản đó và có thể dùng để tái tiếp thị trên Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google và YouTube.
 • Analytics sẽ chèn những thành viên đã thêm gần đây vào các đối tượng đó. Các đối tượng mới cập nhật sẽ có sẵn để dùng trong Google Ads trong vòng 1 ngày (trung bình).
 • Bạn có thể xem quy mô đối tượng ước tính trong Google Ads bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng đối với đối tượng mới, mặc dù có thể mất một thời gian để Google Ads điền đối tượng nhằm đáp ứng số liệu ước tính về quy mô, nhưng bạn có thể sử dụng những đối tượng đó trong các chiến dịch trong thời gian chờ đợi.

Khi dữ liệu của bạn bao gồm User-ID, mọi đối tượng mà bạn tạo chỉ có thể bao gồm những người dùng được liên kết với những mã nhận dạng đó. Khi bạn xuất một đối tượng dựa trên User-ID sang các tài khoản Google Ads mà bạn đã liên kết, đối tượng đó sẽ chỉ phản ánh thiết bị gần đây nhất mà bạn dùng để quan sát User-ID, và quảng cáo được cá nhân hóa sẽ chỉ hiển thị trên các thiết bị đó.

Bật tính năng tái tiếp thị của Google Ads

Để bật tính năng tiếp thị lại trong Google Ads với các danh sách chứa đối tượng Analytics mà bạn tạo trong thuộc tính Google Analytics 4, bạn hãy:

 1. Kích hoạt Tín hiệu của Google cho tài sản này.
  Lưu ý: Bạn không cần phải kích hoạt tín hiệu của Google để bật tính năng tái tiếp thị trên những tài sản mà bạn tạo trước khi thêm nút bật/tắt Tín hiệu của Google (tháng 8 năm 2018).
 2. Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Analytics. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn mục Bật tính năng quảng cáo được cá nhân hoá.
 3. Hãy chờ tối đa 2 ngày để các danh sách đó có sẵn trong Google Ads.

Nếu bạn liên kết tài sản Google Analytics 4 với tài khoản người quản lý Google Ads, thì tất cả các tài khoản được quản lý đó cũng có quyền truy cập vào đối tượng của bạn.

Nếu bạn hủy liên kết Analytics và Google Ads, các nhóm quảng cáo đang nhắm mục tiêu danh sách tiếp thị lại dựa trên đối tượng Analytics sẽ ngừng chạy.

Cấu hình của một đối tượng được kiểm soát trong tài sản Analytics. Người dùng Google Ads không thể thay đổi đối tượng hình thành nền tảng của danh sách tiếp thị lại.

Tìm hiểu thêm về cách tái tiếp thị trên Google Ads bằng dữ liệu Google Analytics 4/dữ liệu Firebase.

Thiết lập tính năng Tái tiếp thị linh động trong Google Ads

Bạn chưa thể sử dụng tính năng Tái tiếp thị linh động cho khách truy cập trang web trong tài sản Google Analytics 4.

Tính năng Tái tiếp thị linh động cho phép bạn hiển thị cho người dùng ứng dụng của bạn những quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà họ đã xem. Quy trình thiết lập tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng bao gồm 3 bước:

 1. Bạn hãy nhớ bật tính năng tiếp thị lại của Google Ads theo hướng dẫn ở trên.
 2. Triển khai các sự kiện đề xuất cho loại doanh nghiệp của bạn.
 3. Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Analytics. (Lưu ý: Bạn phải chia sẻ dữ liệu sự kiện chuyển đổi từ cả Analytics và Google Ads.)
 4. Định cấu hình cách ứng dụng gửi các sự kiện phân bổ.

Tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo

Bạn có thể tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo bất cứ lúc nào đối với dữ liệu đã được thu thập từ tài sản Google Analytics 4 bất kỳ. Tìm hiểu thêm

Các tài nguyên liên quan

Sử dụng tính năng Tái tiếp thị của Google Ads để tiếp cận những người dùng đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Thông tin cập nhật về đối tượng của Google

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính