[GA4] Najczęstsze błędy dotyczące konfigurowania tagów

Jeśli po upływie 24 godzin od zainstalowania tagu Google Analytics nie widzisz danych w raportach, może występować jeden z podanych niżej problemów.

Moja platforma internetowa wymaga identyfikatora „UA-”, ale mam tylko identyfikator „G-”.

Przeczytaj ten artykuł.

Problemy z globalnym tagiem witryny (gtag.js)

Czy globalny tag witryny został wklejony we właściwym miejscu?

Wklej tag bezpośrednio po otwierającym tagu <head>.Aby znaleźć swój tag:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa sprawdź, czy masz wybraną nową usługę Google Analytics 4, a potem kliknij kolejno Strumienie danychSieć. Kliknij strumień danych.
 3. W sekcji „Instrukcje tagowania” kliknij Dodaj nowy tag na stronie i odszukaj „Globalny tag witryny (gtag.js)”.
  Tag strony Analytics to osobna sekcja wyświetlonego kodu, zaczynająca się od:
  <!-- Globalny tag witryny (gtag.js) – Google Analytics -->
  i kończąca się ciągiem:
  </script>

Czy używasz właściwego tagu?

Aby znaleźć swój globalny tag witryny, wykonaj podane wyżej czynności. Porównaj znaleziony tag z tagiem, który masz na stronach witryny, a w szczególności sprawdź ten wiersz:

gtag('config', 'G-ABCDABCD');

Upewnij się, że w tagu w witrynie masz ten sam identyfikator „G-” co w znalezionym tagu.

Upewnij się też, że patrzysz na raporty w usłudze, która należy do Twojej witryny.W menu wyboru usług lub w sekcji Administracja wybierz konto i usługę do wyświetlenia.

Dodatkowe spacje lub znaki

Upewnij się, że tag został wklejony bezpośrednio w kodzie strony internetowej za pomocą edytora tekstu lub edytora umożliwiającego zachowanie formatowania kodu. Do kopiowania tagu z konta nie używaj procesora tekstu. Może to np. spowodować dodanie zbędnej spacji lub zmianę cudzysłowów w tagu, a jego prawidłowe działanie wymaga precyzyjnego formatowania.

Błędy związane z dostosowywaniem

W przypadku dostosowywania tagu do własnych potrzeb pamiętaj, że:

 • w nazwach funkcji uwzględniana jest wielkość liter i należy ją sprawdzić;
 • wartości logicznych (np. prawdafałsz) nie należy umieszczać w cudzysłowach.

Tagi Google Analytics 4 i połączone tagi witryny

Jeśli utracisz dostęp administracyjny do usługi źródłowej w Google Analytics, która używa połączonych tagów witryny, lub jeśli usługa ta zostanie usunięta, musisz ponownie umieścić na stronie tag usługi Google Analytics 4, aby móc wprowadzać dalsze zmiany.

Problemy związane z Menedżerem tagów Google

Jeśli dodasz do swojej witryny tagi, korzystając z Menedżera tagów Google, możesz mieć problem z wyświetlaniem danych z jednego z tych powodów.

Nieopublikowany kontener

Sprawdź, czy kontener został opublikowany po dodaniu tagu Analytics. Zmiany wprowadzone w kontenerze zostaną zastosowane w witrynie dopiero po opublikowaniu kontenera. Po dodaniu lub edycji tagów musisz opublikować kontener, aby wprowadzić te zmiany w witrynie.

Tag się nie uruchamia

Przeczytaj artykuł „Rozwiązywanie problemów” w Centrum pomocy Menedżera tagów Google.

Sprawdzanie działania tagu

Aby sprawdzić, czy tag działa, odwiedź swoją witrynę i zobacz, czy ta wizyta została odnotowana w raportach Czas rzeczywisty.

Aby sprawdzić, czy tag jest zaimplementowany prawidłowo, możesz też skorzystać z rozszerzenia Google Tag Assistant.

Pobierz rozszerzenie Tag Assistant | Więcej informacji o korzystaniu z rozszerzenia Tag Assistant

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?