Sådan knyttes gtag.js til Universal Analytics til Google Analytics 4

Dette er en implementeringsvejledning for websiteejere, som bruger gtag.js-biblioteket og gerne vil vide, hvordan gtag.js til Universal Analytics (UA) knyttes til Google Analytics 4. Det antages, at du allerede har oprettet en Google Analytics 4-ejendom. Hvis du blot har brug for at føje den grundlæggende målingskode til dit website, kan du læse denne artikel i stedet.
I denne artikel kan du læse om følgende:

Om gtag.js-kodestykket og ejendoms-id'erne

gtag.js-kodestykkerne til en Universal Analytics-ejendom og en Google Analytics 4-ejendom er grundlæggende de samme. Begge kodestykker har følgende struktur:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Et ejendoms-id A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<Et ejendoms-id A>');

08:

09: gtag('config', '<Et ejendoms-id B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Et ejendoms-id B>' });

14:

15: </script>

Linje 1: Hvis du har implementeret en Universal Analytics-ejendom via gtag.js, har du sandsynligvis allerede denne kodelinje på dit website. I stedet for at se <Et ejendoms-id A> ser du "UA-" efterfulgt af en række tal. Hvis du har implementeret gtag.js til Google Ads eller et andet Google Marketing Platform-produkt, har du muligvis også denne kodelinje på dit website, men <Et ejendoms-id A> begynder med "AW-" eller "DC-".

Ejendoms-id'et (eller målings-id'et for Google Analytics 4-ejendomme), som er angivet af <Et ejendoms-id A>, "styrer" dette gtag.js-kodestykke. Dette er vigtigt, fordi:

 1. Hvis denne linje allerede findes, behøver du ikke at implementere den igen. Du behøver kun at tilføje en "config"-linje for at angive målings-id'et for Google Analytics 4-ejendommen.
 2. Ejendoms-id'et på denne linje "styrer" gtag.js-kodestykket. Hvis et Universal Analytics-ejendoms-id ("UA-XXXXXXXX") styrer tagget, kan du bruge tilknyttede websitetags til at sende måledata til en Google Analytics 4-ejendom uden at skulle tilføje ny kode på siden.

Linje 7: gtag-"config"-direktivet aktiverer dataindsamling til den ejendom, der er knyttet til <Et ejendoms-id A>. Hvis du f.eks. tilføjer dette direktiv med et målings-id i en Google Analytics 4-ejendom, sendes der page_view-hændelser til den pågældende ejendom.

Ejendoms-id'et kan repræsentere forskellige Google-produkter, herunder en Universal Analytics-ejendom ("UA-XXXXXXXX"), en Google Analytics 4-ejendom ("G-XXXXXXXX"), Google Ads ("AW-XXXXXXXX") eller Floodlight ("DC-XXXXXXXX).

Linje 11: gtag-hændelsesdirektivet sender en hændelse. I kodestykker, hvor der er flere "config"-direktiver for flere ejendomme, sendes hændelsen til alle ejendomme.

I dette eksempel er parameteren "sign_up" hændelsesnavnet. Den sidste parameter er et objekt, der indeholder et sæt hændelsesparametre. I dette tilfælde er "method" en parameter med værdien "email".

Linje 13: Denne hændelse har "send_to" som en parameter. Dette er en særlig parameter, der sender den tilknyttede hændelse til en bestemt ejendom. Denne hændelse sendes med andre ord kun til den ejendom, der er angivet med <Et ejendoms-id B>.

gtag-"config"-direktivet aktiverer grundlæggende måling.

 • For en Universal Analytics-ejendom sender "config"-direktivet med et Universal Analytics-ejendoms-id et sidevisningshit.
 • For en Google Analytics 4-ejendom aktiverer "config"-direktivet med et målings-id for Google Analytics 4-ejendomme indsamling af hændelser af typen page_view (som en automatisk indsamlet hændelse), når det indlæses på en side.

Ejendoms-id'er

Universal Analytics-ejendoms-id'er har formatet "UA-XXXXXXXX". Dette kaldes nogle gange sporings-id'et. I denne guide henviser vi til det som UA-ejendoms-id'et.

Webdatastrømme for Google Analytics 4-ejendomme bruger et målings-id i formatet "G-XXXXXXXX".

I nogle kodeeksempler og nogle typer dokumentation kaldes de begge for "GA_Measurement_ID".

Grundlæggende dataindsamling

Aktivering af grundlæggende dataindsamling for en Google Analytics 4-ejendom gør det muligt at indsamle følgende:

Hvis din eksisterende Universal Analytics-ejendom bruger en gtag.js-implementering, aktiverer du grundlæggende dataindsamling for din Google Analytics 4-ejendom på følgende måde:

 • Mulighed 1: Tilføjelse af et nyt "config"-direktiv med det relevante målings-id for Google Analytics 4-ejendomme
  ELLER
 • Mulighed 2: Aktivering af tilknyttede websitetags (hvis din eksisterende gtag.js-implementering er kvalificeret hertil)

Uanset hvilken mulighed du vælger, påvirkes din eksisterende Universal Analytics-ejendom ikke, og der indsamles fortsat data.

Mulighed 1: Tilføjelse af et nyt "konfigurationsdirektiv"

Hvis der er en eksisterende gtag.js-kode på siden, skal der blot tilføjes et ekstra "konfigurationsdirektiv" med et målings-id for den relevante Google Analytics 4-ejendom. I nedenstående eksempel er linje 8 føjet til en eksisterende gtag.js-implementering. Den henviser til målings-id'et for Google Analytics 4-ejendommen. Dette sender page_view-hændelser til den pågældende Google Analytics 4-ejendom. Den aktiverer også automatisk indsamlede hændelser og hændelser til forbedret måling (hvis du har aktiveret forbedret måling) i den pågældende Google Analytics 4-ejendom.

1: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Et ejendoms-id A>"></script>

2: <script>

3: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

4: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

5: gtag('js', new Date());

6:

7: gtag('config', '<Et ejendoms-id A>');

8: gtag('config', 'G-XXXXXXXX');

9: </script>

Mulighed 2: Aktivering af tilknyttede websitetags

Du kan bruge et tilknyttet websitetag i følgende tilfælde:

 • Det eksisterende gtag.js-kodestykke på den side, hvor du vil måle brugerinteraktioner, "styres" af en Universal Analytics-ejendom (dvs. det id, der henvises til i denne linje i gtag.js-kodestykket, begynder med "UA-"):

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Et ejendoms-id A>"></script>

Tilknyttede websitetags fungerer også, hvis det eksisterende gtag.js-kodestykke styres af en Google Analytics 4-ejendom. Du vil dog kun opleve denne situation, hvis en Google Analytics 4-ejendom allerede er implementeret.

 • Du skal OGSÅ have administratoradgang til den Universal Analytics-ejendom, som id'et i kodestykket henviser til.
Hvis du både har implementeret et gtag.js-tag og en GTM-container på din side, fungerer tilknyttede websitetags kun, hvis gtag.js-tagget placeres oven for GTM-containeren.

Konfigurationsindstillinger for gtag.js

Du kan konfigurere det grundlæggende gtag.js-kodestykke til at styre dataindsamlingsindstillinger såsom IP-anonymisering, cookietilpasninger og Google-signaler. Du kan gøre det via "config"-direktiver eller "set"-direktiver" i gtag.js.

Både Universal Analytics-ejendomme ("UA-XXXXXXXX") og Google Analytics 4-ejendomme ("G-XXXXXXXX") understøtter implementering af disse konfigurationsindstillinger via gtag.js. Der er dog nogle få forskelle på disse indstillinger for Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme. 

 • IP-anonymisering er som standard indstillet til "true" og kan ikke konfigureres i en Google Analytics 4-ejendom. Derfor maskeres IP-adressen automatisk med standardhændelsen for en Google Analytics 4-ejendom ("G-XXXXXXXX").
 • Hvis der skal anvendes globale indstillinger på alle konfigurerede ejendomme, skal "set"-kommandoen bruges, for at indstillingerne kan gælde for alle målings-id'er og/eller ejendoms-id'er, herunder dem, der er implementeret via tilknyttede websitetags.
 • Vær særligt opmærksom på funktioner til deaktivering af annoncetilpasning, som oftest implementeres med en "config"-linje.
 • Når du bruger tilknyttede websitetags: Eventuelle konfigurationer, der foretages i gtag.js-koden ved hjælp af "config", anvendes kun på den ejendom, der er knyttet til målings-id'et i den pågældende kodelinje. De sendes ikke automatisk til den tilknyttede Google Analytics 4-ejendom. Hvis konfigurationen skal gælde for den tilknyttede Google Analytics 4-ejendom, skal du gøre følgende:
  • Opret et separat "config"-direktiv, og anvend det på den relevante Google Analytics 4-ejendom ved at henvise til målings-id'et
   ELLER
  • Konfigurer indstillingen ved hjælp af et "set"-direktiv, hvor konfigurationen anvendes på alle konfigurerede ejendomme.

Eksempler på konfiguration

Aktivér grundlæggende dataindsamling – konfiguration af User-ID

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID'

});

Konfigurer cookieindstillinger

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookie_prefix': 'MyCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 dage, i sekunder

});

Bloker en page_view-hændelse

Hvis du ikke har brug for en page_view-hændelse, når du indlæser konfigurationskoden (hvis du f.eks. indlæser en iframe), kan du justere konfigurationsindstillingen til at blokere page_view-hændelsen. Overvej et scenarie, hvor der sendes en page_view-hændelse, hvorefter der er en bruger, der logger ind på websitet. Du bruger i forbindelse med logininteraktionen et "config"-direktiv til at angive bruger-id'et, men du ønsker ikke at sende en anden page_view-hændelse. Følgende kode viser, hvordan du kan forhindre, at page_view-hændelsen sendes.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID',

'send_page_view': false

});

Hændelser

I en Universal Analytics-ejendom, der er implementeret via gtag.js ("UA-XXXXXXXX"), implementeres hændelser som separate hittyper ved hjælp af dimensionerne Hændelseskategori, Handling og Etiket samt metric'en Hændelsesværdi. Når de er indsamlet, vises de i dine rapporter, og der er ingen grænser for antallet af forskellige hændelser, dimensioner og metrics.

I en Google Analytics 4-ejendom er hvert "hit" en "hændelse", hvilket betyder, at der ikke længere er forskel på hittyper.

Typer af hændelser i en Google Analytics 4-ejendom

Google Analytics 4-hændelser kan inddeles i fire kategorier: Automatisk indsamlede hændelser, forbedret måling, anbefalede hændelser og tilpassede hændelser.

 1. Automatisk indsamlede hændelser indsamles automatisk med grundlæggende dataindsamling.
 2. Forbedret måling omfatter hændelser, som du kan slå til og fra ved hjælp af Administratorgrænsefladen i en Google Analytics 4-ejendom. Hændelser til forbedret måling KRÆVER IKKE tilføjelse/ændring af kode i webejendommen eller i appen
  • Bemærk! Når hændelser implementeres som individuelle hændelser og også indsamles via forbedret måling, bliver disse hændelser logført to gange.Hvis du både sender en hændelse til en Universal Analytics- og en Google Analytics 4-ejendom, er løsningen at tilføje en "send_to"-parameter i den hændelse, der angiver det relevante Universal Analytics-ejendoms-id. På den måde sendes hændelsen kun til Universal Analytics-ejendommen og ikke til Google Analytics-ejendommen.
  • Teknisk bemærkning: Forbedret måling er ikke baseret på HTML-id'er eller -klasser, i modsætning til situationer, hvor du har brugt HTML-id'er og -klasser som triggere eller variabler for hændelser såsom klik på links og downloads via Google Tag Manager.

 1. Anbefalede hændelser er hændelser, som du implementerer manuelt, men som har Google-foruddefinerede navne og parametre. Anbefalede hændelser giver adgang til eksisterende og fremtidige rapporteringsmuligheder, der ikke er tilgængelige for tilpassede hændelser (hændelser, som du selv navngiver). Der findes anbefalede hændelser for følgende:
 1. Tilpassede hændelser er hændelser, som du selv navngiver og implementerer.

Optimale løsninger ved implementering af hændelser

 1. Brug så vidt muligt automatisk indsamlede hændelser og hændelser til forbedret måling i stedet for selv at implementere hændelser.
 2. Hvis en ønsket hændelse ikke indsamles automatisk og ikke indgår som en del af forbedret måling, skal du se efter en anbefalet hændelse, der skal implementeres.
 3. Implementer kun en tilpasset hændelse, hvis (1) og (2) ikke opfylder dine behov.

Lav en beholdning over alle de hændelser, der bruges i din Universal Analytics-ejendom, og se, om de automatisk indsamlede hændelser og hændelserne til forbedret måling kan dække disse behov for din Google Analytics 4-ejendom. Fokuser på disse hændelser først, da der IKKE er behov for manuel kodning for at foretage migrering.

Manuelt implementerede hændelser (f.eks. anbefalede og tilpassede hændelser)

Datastrukturen for hændelser varierer mellem Google Analytics 4- og Universal Analytics-ejendomme.

 • I en Universal Analytics-ejendom har hændelserne "Hændelseskategori", "Hændelseshandling", "Hændelsesetiket" og "Hændelsesværdi" og tilpassede dimensioner, der kan tilføjes.
 • I en Google Analytics 4-ejendom består en manuelt implementeret hændelse af "Hændelsesnavn", automatisk indsamlede parametre og manuelt angivne parametre. Disse manuelt angivne parametre erstatter hændelsesfelterne fra en Universal Analytics-ejendom, og de kan også bruges til at angive yderligere oplysninger med hændelsen.

Hvis din Universal Analytics-ejendom er implementeret med gtag.js ("UA-XXXXXXXX"), og der ikke er angivet en specifik "send_to"-kommando, overføres hændelser automatisk til en Google Analytics 4-ejendom, når der henvises til et målings-id ("G-XXXXXXXX") i konfigurationen, eller hvis der bruges et tilknyttet websitetag.

Overførslen fungerer på følgende måde:

 • Hændelseshandlingen bliver til et hændelsesnavn på Google Analytics 4-ejendommen.
 • Hændelseskategori, hændelsesetiket og værdi bliver til parametre på Google Analytics 4-ejendommen. Begrænsningerne med hensyn til parametre er beskrevet nedenfor.

Lad os bruge følgende hændelse på en Universal Analytics-ejendom, der er implementeret via gtag.js, som eksempel:

1: gtag('event', <action>, {

2: 'event_category': <category>,

3: 'event_label': <label>,

4: 'value': <value>

5: });

Hændelsen overføres til en Google Analytics 4-ejendom ved brug af denne generelle hændelsessignatur:

1: gtag('event', <event_name>, {

2: <parameter_1>: <parameter_1_value>,

3: <parameter_2>: <parameter_2_value>,

4: <parameter_3>: <parameter_3_value>,

5: ...

6: });

Så <action> i Universal Analytics-ejendommen knyttes til <event_name> i Google Analytics 4-ejendommen. "event_category", "event_label", "value" og deres respektive værdier knyttes til parametre med værdier.

Navngivningskonventioner for manuelt implementerede hændelser

Hvis du bruger en "hændelsesnavn"-værdi, der ikke er et af de automatisk indsamlede hændelsesnavne og ikke et af de hændelsesnavne, der bruges til forbedret måling, tæller hændelsen som en manuelt indsamlet hændelse.

Der kan maksimalt bruges 500 forskellige "hændelsesnavne". Brug anbefalede hændelsesnavne i videst muligt omfang, da du derved får mulighed for at udnytte rapporteringsmulighederne og kommende funktioner i Google Analytics 4-ejendomme.

Hændelsesparametre

Du kan bruge parametre, hvis du vil sende flere oplysninger sammen med en hændelse ud over de oplysninger, der sendes via de automatisk indsamlede parametre. De parametre, du indsamler, er tilgængelige til målgruppedefinitioner og i BigQuery.

Parameteradfærd

En parameter kan indeholde et ubegrænset antal unikke værdier. Der er dog vigtige begrænsninger og vigtig adfærd, der skal tages højde for ved konfiguration af en Google Analytics 4-ejendom sammen med en Universal Analytics-ejendom.

 • Du kan højst sende 25 tilpassede parametre pr. hændelse, og hver parameterværdi må maksimalt være på 100 tegn. 
 • Der er en maksimumgrænse på 50 parametre med tilpasset tekst og 50 numeriske parametre pr. ejendom.

Eksempel

Du måler antallet af klik på downloadlinks på dit website for videoer. Taggingstrukturen på en Universal Analytics-ejendom kan se således ud:

 • event_category: "Videoer"
 • handling: "Download"
 • event_label: "Toy Story"

Hvis Universal Analytics-ejendommen er implementeret via gtag.js, overføres denne hændelse til en Google Analytics 4-ejendom i henhold til følgende:

 • "Download" bliver til hændelsesnavnet
 • "event_category" bliver til en tilpasset parameter
 • "event_label" bliver til en tilpasset parameter.

En mere generel hændelsesstruktur ser herefter således ud:

 • event_category: [resourceType]
 • action: [interactionType]
 • event_label: [resourceName]
I en gtag.js-implementering bliver "action" til hændelsesnavnet. Hvis du har ti typer interaktioner, bliver disse til ti forskellige hændelsesnavne.

Parametre fra en Universal Analytics-ejendom overføres til en Google Analytics 4-ejendom på lignende vis: Parametrene "event_category" og "event_label" føjes til hver ny "action"-hændelse.

Sådan gør du, hvis du har en hændelsesstruktur, der minder om ovenstående:

 1. Begynd at indsamle dataene. Gennemgå hændelsesdataene i BigQuery.
 2. Find ud af, hvilke af de allerede registrerede hændelser der i forvejen er omfattet af automatisk indsamlede hændelser og hændelser til forbedret måling. Tilføj kommandoen "send_to" for kun at sende disse hændelser til din Universal Analytics-ejendom og altså ikke til din Google Analytics 4-ejendom.
 3. Implementer anbefalede hændelser, når det er muligt.

Tilpassede dimensioner og metrics

Tilpassede dimensioner og metrics kan bruges til at få flere oplysninger og til at importere offlinedata, f.eks. fra CRM-systemer.

Når du bruger det globale websitetag (gtag.js), oversættes målinger for tilpassede dimensioner og metrics automatisk til parametre, hvis tilknyttede websitetags eller en Google Analytics 4-ejendom (f.eks. "G-XXXXXXXX") bruges.

Få flere oplysninger om tilpassede dimensioner og metrics.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false