Flytt områder

I denne artikkelen:

Om flytting av områder

Hvis du har behov for å omorganisere områdene dine i Analytics, kan du flytte dem (og de tilhørende datastrømmene) fra én konto til en annen.

Ved å flytte områder kan du tilpasse implementeringen av Analytics etter bedriftens behov. Du kan for eksempel ha behov for å omorganisere områdene etter en fusjon, som følge av en intern omstrukturering, eller etter å ha inngått avtale med et nytt byrå.

Du kan flytte områder fra kildekontoer til destinasjonskontoer.

Når du flytter et område, er det noen aspekter ved området som flyttes sammen med det (f.eks. tag-ID, datastrømmer, rapporteringsdata, områdeinnstillinger og integrasjoner på områdenivå), og noen aspekter som blir værende i kildekontoen (f.eks. endringsloggen). Dette er beskrevet nærmere i den neste delen av denne artikkelen.

For å flytte områder må du ha rolle som administrator og redigerer i både kilde- og destinasjonskontoen.

Vær obs på dette

Kildekonto

Hvis kildekontoen ikke lenger inneholder noen områder etter flyttingen, kan du slette den. Hvis du har en tom kildekonto, blir den fortsatt talt opp mot det maksimale antallet Analytics-kontoer du kan ha.

Tagging

Sporings-ID-en (f.eks. G-123ABC) endres ikke, og dermed behøver du heller ikke å tagge noe på nytt.

Sporings-ID-en brukes ikke på nytt i kildekontoen, så ID-en er fortsatt unik i Analytics-miljøet.

Områdetillatelser

Når du flytter et område, har du to alternativer for behandlingen av tillatelser:

 • Erstatt de eksisterende tillatelsene for området med tillatelsene i destinasjonskontoen. Området arver tillatelser fra destinasjonskontoen.
 • Behold de eksisterende tillatelsene for området. De nåværende tillatelsene for området kopieres sammen med området. Brukere som har tilgang på kontonivå i kildekontoen, får tilgang på områdenivå i destinasjonskontoen.

Rapportdata

Alle rapporteringsdata som er tilknyttet et område, flyttes (men kopieres ikke) til destinasjonskontoen.

Områdeinnstillinger og tilknyttede konfigurasjoner og objekter

Områdeinnstillingene beholdes når du flytter områder. Det gjelder også andre innstillinger og tilknyttede objekter som dataimportering, dynamiske attributter, egendefinerte tabeller, remarketingmålgrupper, egendefinerte definisjoner og sporingstilpasninger (f.eks. User-ID).

Datastrømmer

Alle datastrømmer tilknyttet et område flyttes, og alle innstillinger for datastrømmer forblir uendret.

Tilknyttede kontoer og integreringer

Kontoer du har knyttet sammen med områder (f.eks. Google Ads, AdSense), og alle integrasjoner du har med andre plattformer, for eksempel Firebase eller BigQuery, beholdes når du flytter områder.

Hvis du har knyttet et Analytics-område til en Google Ad Manager-konto, får du kanskje ikke flyttet dette området. Hvis du vil flytte et slikt område, kan du be brukerstøtterepresentanten din for Google Marketing Platform om å fjerne tilknytningen til Ad Manager først. Du kan gjenopprette tilknytningen etter flyttingen.

Hvis du vil fjerne tilknytningen mellom Analytics 360 og Ad Manager for å flytte et område, bør du være obs på at det deaktiverer alle målgruppene som er publisert på de tilknyttede destinasjonene, og foreløpig kan du ikke gjenåpne slike målgrupper via Analytics.

Endringslogg

Når du flytter et område, blir alle oppføringene i endringsloggen for området værende i kildekontoen. Endringer som gjøres etter flyttingen, registreres i destinasjonskontoen.

Fakturering

Fakturering gjelder bare for Analytics 360-områder og fortsetter som før så lenge områdene beholder 360-status.

Underområder

Hvis du vil flytte et kildeområde, må du først fjerne alle de tilhørende underområdene.

Du kan ikke flytte underområder, siden de får alle dataene sine fra tilhørende kildeområder.

Finn ut mer om fjerning av underområder

Finn ut mer om underområder

Sammendragsområder

Hvis du vil flytte et sammendragsområde, må du først fjerne alle de tilhørende kildeområdene.

Før du kan flytte et kildeområde, må du fjerne det fra sammendragsområdet.

Finn ut mer om hvordan du kan fjerne kildeområder

Finn ut mer om sammendragsområder

Når du ikke kan flytte områder

I disse situasjonene kan du ikke flytte områder:

 • Kilde- og destinasjonskontoen tilhører ulike organisasjoner i Google Marketing Platform.
 • Kildekontoen tilhører ikke noen organisasjon i Google Marketing Platform, mens destinasjonskontoen tilhører en organisasjon i Google Marketing Platform.
  Kontakt en administrator i organisasjonen for å knytte kildekontoen til den samme kontoen som destinasjonskontoen.
 • Tjenestenivået for området er 360, og kontotilknytningen til organisasjonen er ikke bekreftet. Kontakt en administrator i organisasjonen for å gjøre ett av følgende:
 • Du har verken administratorrollen eller rollen som redigerer i destinasjonskontoen.
 • Området er tilknyttet Google Ad Manager.
  Kontakt brukerstøtterepresentanten din for Google Marketing Platform for å fjerne tilknytningen til området. Du kan gjenopprette tilknytningen senere.
  Hvis du flytter området til en destinasjonskonto som eies av en annen juridisk enhet enn kildekontoen, må du signere en ny kontrakt om tilknytning.
 • Én eller flere fullstendige rapporter for området er under behandling.
  Vent til behandlingen av de fullstendige rapportene er fullført, og prøv på nytt.
 • Destinasjonskontoen har allerede det maksimale antallet områder (standardgrensen er 50).

Slik flytter du områder

 1. Klikk på Områdedetaljer under OmrådeAdministrator-siden.
 2. Klikk på Flytt området.
 3. Velg destinasjonskontoen.
 4. Velg innstillingene for tillatelser:
  • Behold de eksisterende tillatelsene for området. De nåværende brukertillatelsene kopieres sammen med området, og området arver ikke tillatelser fra destinasjonskontoen.
  • Erstatt de eksisterende tillatelsene for området med tillatelsene i destinasjonskontoen. Området arver tillatelser fra destinasjonskontoen.
 5. Klikk på Flytt.
 6. Bekreft databehandlingen, og klikk på Lagre.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
11988772974480315149
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256