Flyt en ejendom

I denne artikel kan du læse om følgende:

Om flytning af ejendomme

Hvis du har brug for at omorganisere dine ejendomme i Analytics, kan du flytte dem (og deres datastrømme) fra én konto til en anden.

Hvis du flytter ejendomme, kan du holde din Analytics-implementering opdateret i forhold til din virksomhed. Måske er du i gang med at omorganisere efter en fusion, en intern omstrukturering eller en aftale med et nyt bureau.

Du flytter en ejendom fra en kildekonto til en destinationskonto.

Når du flytter en ejendom, er der nogle aspekter af ejendommen, som flyttes sammen med ejendommen (f.eks. tag-id, ejendomsindstillinger, datastrømme, rapporteringsdata og integrationer på ejendomsniveau) og nogle aspekter af ejendommen, der forbliver på kildekontoen (f.eks. ændringshistorik). Disse aspekter beskrives mere detaljeret i næste afsnit af denne artikel.

Hvis du vil flytte en ejendom, skal du have rollen Administrator og Redaktør for både kilde- og destinationskontoen.

Ting, du skal være opmærksom på

Kildekonto

Hvis kildekontoen ikke længere indeholder ejendomme efter flytningen, kan du slette kildekontoen. En tom kildekonto tæller stadig med i det maksimale antal Analytics-konti, du må have.

Tagging

Sporings-id'et (f.eks. G-123ABC) ændres ikke, så det er ikke nødvendigt at tagge noget igen.

Kildekontoen genanvender ikke id'et, så id'et vedbliver med at være entydigt i hele dit Analytics-miljø.

Ejendomstilladelser

Når du flytter en ejendom, er der to muligheder for, hvordan du kan håndtere tilladelser:

 • Erstat de eksisterende ejendomstilladelser med tilladelserne på destinationskontoen. Ejendommen "arver" tilladelserne fra destinationskontoen.
 • Behold eksisterende ejendomstilladelser. De aktuelle ejendomstilladelser kopieres sammen med ejendommen. Brugere, der har adgang på kontoniveau til kildekontoen, får adgang på ejendomsniveau til destinationskontoen.

Rapporteringsdata

Alle rapporteringsdata, der er knyttet til en ejendom, flyttes til destinationskontoen (de kopieres ikke).

Ejendomsindstillinger samt tilknyttede konfigurationer og objekter

Ejendomsindstillingerne bevares, som de er, når du flytter en ejendom. Dette gælder også for de andre indstillinger og tilknyttede objekter, f.eks. sporingstilpasninger (f.eks. User-ID), målgrupper og dynamiske attributter til remarketing, tilpassede definitioner, dataimport og tilpassede tabeller.

Datastrømme

Alle datastrømme, der er knyttet til en ejendom, flyttes, og alle datastrømsindstillingerne bevares, som de er.

Tilknyttede konti og integrationer

Eventuelle konti, som du har knyttet til en ejendom (f.eks. Google Ads eller AdSense), og eventuelle integrationer, som du har med andre platforme, f.eks. Firebase eller BigQuery, bevares, som de er, når du flytter en ejendom.

Hvis du har knyttet din Analytics-ejendom til en konto med Google Ad Manager, må du ikke flytte denne ejendom. Hvis du vil flytte en sådan ejendom, skal du kontakte din Google Marketing Platform-supportrepræsentant, så du først kan få fjernet linkningen med Ad Manager. Opret derefter linkningen igen efter flytningen.

Hvis du vil fjerne tilknytningen af din integration af Analytics 360 og Ad Manager for at flytte en ejendom, skal du være opmærksom på, at fjernelse af tilknytningen medfører deaktivering af alle målgrupper, der er offentliggjort på de tilknyttede destinationer, og det er indtil videre ikke muligt at genaktivere dem via Analytics.

Ændringshistorik

Når du flytter en ejendom, bevares eventuel ændringshistorik, som er knyttet til denne ejendom inden flytningen, på kildekontoen. Ændringer efter flytningen registreres på destinationskontoen.

Fakturering

Fakturering er kun relevant for Analytics 360-ejendomme. Faktureringen er uden afbrydelser, så længe ejendommen bevarer sin 360-status.

Underejendomme

Hvis du vil flytte en kildeejendom, skal du først fjerne alle dens underejendomme.

Du kan ikke flytte en underejendom, da underejendommen er afhængig af at få alle sine data fra kildeejendommen.

Få flere oplysninger om fjernelse af underejendomme

Få flere oplysninger om underejendomme

Oprulningsejendomme

Hvis du vil flytte en oprulningsejendom, skal du først fjerne alle dens kildeejendomme.

Hvis du vil flytte en kildeejendom, skal du først fjerne den fra oprulningsejendommen.

Få flere oplysninger om, hvordan du fjerner kildeejendomme

Få flere oplysninger om oprulningsejendomme

Når du ikke kan flytte en ejendom

I følgende tilfælde kan du ikke flytte en ejendom:

 • Kilde- og destinationskontoen tilhører forskellige organisationer i Google Marketing Platform.
 • Kildekontoen tilhører ikke en organisation i Google Marketing Platform, men destinationskontoen tilhører en organisation i Google Marketing Platform.
  Kontakt en organisationsadministrator, hvis kildekontoen skal knyttes til samme organisation som destinationskontoen.
 • Serviceniveauet for ejendommen er indstillet til 360, og kontotilknytningen til organisationen er ikke verificeret. Kontakt en administrator for organisationen for at bede vedkommende om at foretage en af følgende handlinger:
 • Du har ikke rollerne Administrator og Redaktør for destinationskontoen.
 • Ejendommen er knyttet til Google Ad Manager.
  Kontakt din Google Marketing Platform-supportrepræsentant for at få vedkommende til at fjerne tilknytningen til ejendommen. Du kan oprette linkningen igen efter flytningen.
  Hvis du flytter ejendommen til en destinationskonto, der ejes af en anden juridisk enhed end kildekontoen, skal du underskrive en ny linkningskontrakt.
 • En eller flere rådatarapporter for ejendommen er under behandling.
  Vent på, at rådatarapporterne færdigbehandles, og prøv derefter at flytte ejendommen igen.
 • Destinationskontoen har allerede det maksimale antal ejendomme (50 som standard).

Sådan flytter du en ejendom

 1. Klik på Ejendomsoplysninger i Administrator under Ejendom.
 2. Klik på Flyt ejendom.
 3. Vælg destinationskontoen.
 4. Vælg indstillinger for tilladelser:
  • Behold eksisterende ejendomstilladelser. De aktuelle brugertilladelser kopieres sammen med ejendommen, og ejendommen "arver" ikke tilladelser fra destinationskontoen.
  • Erstat de eksisterende ejendomstilladelser med tilladelserne på destinationskontoen. Ejendommen "arver" tilladelserne fra destinationskontoen.
 5. Klik på Flyt.
 6. Bekræft databehandlingen, og klik derefter på Gem.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu