Преместване на собственост

В тази статия:

Всичко за преместването на собствености

Ако трябва да реорганизирате собственостите си в Анализ, можете да ги преместите (заедно с потоците им от данни) от един профил в друг.

Преместването на собствености позволява да поддържате внедряването на Анализ актуално, така че да отговаря на бизнеса Ви. Възможно е да се реорганизирате след сливане с друга фирма, вътрешно преструктуриране, наемане на нова агенция.

Преместването на собственост се извършва от изходен към целеви профил.

Когато преместите собственост, някои нейни аспекти се преместват заедно с нея (напр. идентификатор на маркер, настройки на собствеността, потоци от данни, отчетни данни, интегрирания на ниво собственост), а някои остават в изходния профил (напр. история на промените). Повече подробности за това ще намерите в следващия раздел на тази статия.

За да преместите собственост, трябва да имате роля на администратор и редактор както за изходния, така и за целевия профил.

Имайте предвид следното

Изходен профил

Ако след преместването изходният профил вече не съдържа собствености, можете да го изтриете. Всеки празен изходен профил се добавя към максималния брой профили в Google Анализ, които можете да имате.

Поставяне на маркери

Идентификаторът за проследяване (напр.G-123ABC) не се променя, така че няма нужда да маркирате повторно нищо.

Изходният профил няма да използва отново този идентификатор, така че той остава уникален в средата на Анализ.

Разрешения за собствеността

Когато местите собственост, имате два начина на действие с разрешенията:

 • Замяна на съществуващите разрешения за собствеността с разрешенията на целевия профил. Собствеността ще наследи разрешенията от целевия профил.
 • Запазване на съществуващите разрешения за собствеността. Текущите разрешения за собствеността се копират заедно с нея. Потребителите, които имат достъп на ниво профил в изходния профил, ще имат достъп на ниво собственост в целевия профил.

Отчетни данни

Всички отчетни данни, свързани със собственост, се преместват (не се копират) в целевия профил.

Настройки на собствеността и свързани конфигурации и обекти

Настройките на собственост не се променят при преместването ѝ. Това важи и за другите настройки и свързани обекти, като персонализиране на проследяването (напр. User-ID), аудитории за ремаркетинг и динамични атрибути, персонализирани дефиниции, импортиране на данни и персонализирани таблици.

Потоци от данни

Всички потоци от данни, свързани със собственост, се преместват, а всички настройки за тях не се променят.

Свързани профили и интегрирания

Всички профили, свързани с дадена собственост (напр. в Google Ads, AdSense), и всички интегрирания с други платформи, като Firebase или BigQuery, остават непроменени, когато я преместите.

Ако сте свързали собствеността си в Анализ с профил в Google Ad Manager, не може да я преместите. Ако искате да го направите, свържете се с представител на екипа на Google Marketing Platform за поддръжка, за да прекрати първо връзката с Ad Manager. След преместването отново създайте връзката.

Ако се налага да прекратите интегрирането между Анализ 360 и Ad Manager, за да преместите собственост, имайте предвид, че това прекратяване ще затвори всички аудитории, публикувани в тези свързани дестинации, и понастоящем не можете да ги отворите повторно от Анализ.

История на промените

Когато преместите собственост, цялата история на промените, свързана с нея преди преместването, остава в изходния профил. Промените след преместването се записват в целевия профил.

Таксуване

Таксуването се отнася само за собствености в Анализ 360. Таксуването не се прекъсва, докато собствеността продължава да е такава в GA 360.

Подсобствености

Ако искате да преместите изходна собственост, първо трябва да премахнете всички подсобствености в нея.

Не можете да премествате подсобственост, тъй като тя разчита на изходната си собственост за всички данни.

Научете повече за премахването на подсобствености

Научете повече за подсобственостите

Сборни собствености

Ако искате да преместите сборна собственост, трябва първо да премахнете всички изходни собствености в нея.

Ако искате да преместите изходна собственост, първо трябва да я премахнете от сборната собственост.

Научете повече за премахването на изходни собствености

Научете повече за сборните собствености

Когато не можете да преместите собственост

Има някои условия, при които не можете да премествате собственост:

 • Изходният и целевият профил принадлежат към различни организации в Google Marketing Platform.
 • Изходният профил не принадлежи към организация в Google Marketing Platform, а целевият принадлежи към такава организация.
  Обърнете се към администратор на организацията, за да свърже изходния профил със същата организация като тази на целевия профил.
 • Нивото на обслужване за собствеността е зададено на Google Анализ 360 и връзката на профила към организацията не е потвърдена. Свържете се с администратор на организация, за да извърши едно от двете:
 • Не притежавате роли на администратор и на редактор за целевия профил.
 • Собствеността е свързана с Google Ad Manager.
  Обърнете се към представител на екипа на Google Marketing Platform за поддръжка, за да прекрати връзката със собствеността. Можете да се свържете отново след преместването.
  Ако премествате собствеността в целеви профил, който се притежава от различно юридическо лице от това на изходния профил, трябва да подпишете нов договор за свързване.
 • За собствеността се обработват един или няколко отчета с пълните данни.
  Изчакайте обработката им да приключи и отново се опитайте да преместите собствеността.
 • Целевият профил вече съдържа максималния брой собствености (50 по подразбиране).

Как да преместите собственост

 1. В графата СОБСТВЕНОСТ изберете собствеността, която искате да преместите.
 2. Кликнете върху Настройки на собствеността и след това – върху Преместване на собствеността.
 3. Изберете целевия профил.
 4. Изберете настройките за разрешенията:
  • Запазване на съществуващите разрешения за собствеността. Настоящият набор потребителски разрешения се копира заедно със собствеността и тя няма да наследи разрешения от целевия профил.
  • Замяна на съществуващите разрешения за собствеността с разрешенията на целевия профил. Собствеността ще наследи разрешенията от целевия профил.
 5. Кликнете върху Преместване.
 6. Потвърдете обработката на данните и кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256