[GA4] Dodajanje, urejanje in brisanje uporabnikov ter skupin uporabnikov storitve Analytics

Raziščite vodnik Google Analytics 4, če želite izvedeti, kako dodate, uredite in izbrišete uporabnike ali skupine uporabnikov v računu Analytics.
Če želite preklopiti s storitve Universal Analytics na Google Analytics 4, lahko z orodjem za selitev kopirate uporabnike v novo znamko Google Analytics 4.

Uporabnike storitve Analytics lahko dodate na ravni računa ali znamke. Raven, na kateri dodate uporabnika, določa njegov začetni dostop. Če na primer dodate uporabnika na ravni računa, potem ima ta uporabnik dostop tudi do vseh znamk v računu z istim naborom dovoljenj. Če uporabnika dodate na ravni znamke, pa ima dostop samo do te znamke z dovoljenji, ki mu jih podelite. Raven dostopa in dovoljenja za uporabnika lahko kadar koli spremenite. (Preberite več o dovoljenjih.)

Uporabniki se identificirajo z e-poštnim naslovom. Dodate lahko samo uporabnike z e-poštnim naslovom, registriranim v računih Google.

Če želite dodajati in spreminjati uporabnike ali skupine uporabnikov, morate imeti vlogo skrbnika na ravni računa ali znamke. Uporabnike ali skupine uporabnikov lahko dodajate in spreminjate na vsaki ravni, za katero imate dovoljenje.

Če želite izbrisati uporabniške račune ali skupine uporabnikov, morate imeti vlogo skrbnika na ravni računa. Uporabnike ali skupine uporabnikov lahko izbrišete samo na ravni računa.

Vsak uporabnik z dovoljenjem lahko izbriše katerega koli drugega uporabnika. Če ste zadnji uporabnik z vlogo skrbnika, iz varnostnih razlogov ne morete izbrisati sami sebe.

Čeprav uporabnike za podznamke in skupne znamke upravljate na enak način kot za katero koli drugo znamko, je nekaj razlik v učinkih upravljanja teh uporabnikov. Preberite več o uporabnikih v podznamkah in skupnih znamkah.

V tem članku:

Preiščite seznam uporabnikov ali kliknite Filtriranje > Dodaj filter, če želite filtrirati seznam po imenih uporabnikov, e-poštnih naslovih, skrbnikih organizacije, skupinah uporabnikov, dovoljenjih ali kršitvah pravilnikov.

Dodajanje uporabnikov v Analytics

Dodate lahko poljubno število uporabnikov. Če želite dodati novega uporabnika v račun ali znamko:

 1. Prijavite se v Google Analytics.
 2. Kliknite »Skrbnik« in se pomaknite do želenega računa ali znamke.
 3. V stolpcu »Račun« ali »Znamka« (odvisno od tega, na kateri ravni želite dodati uporabnike) kliknite možnost Upravljanje dostopa.
 4. Na seznamu Dovoljenja računa/znamk kliknite + in nato Dodaj uporabnike.
 5. Vnesite e-poštni naslov za uporabnikov račun Google ali račun za Google Workspace.
 6. Če želite uporabniku poslati sporočilo, izberite Obvesti nove uporabnike po e-pošti.
 7. Izberite želena dovoljenja. Preberite več o dovoljenjih.
 8. Kliknite Dodaj.

E-poštni naslov pri Googlu, ki ga uporabite za dodajanje uporabnika, in geslo, povezano s tem naslovom, postaneta poverilnici za prijavo v Analytics za tega uporabnika.

Urejanje uporabnikov

V računu Analytics lahko uredite dovoljenja poljubnega uporabnika na kateri koli ravni. Če ste uporabniku na primer dodelili vlogo gledalca za samo eno znamko, mu lahko pozneje dodelite tudi vlogo urednika za samo to znamko. Lahko pa uporabniku dodelite vlogo urednika na ravni računa in mu s tem vlogo urednika dodelite tudi za vse znamke v tem računu.

Uporabniku lahko dodelite več dovoljenj, ko se premikate navzdol po hierarhiji računa, ne morete pa mu jih dodeliti manj, kot ste jih dodelili na višjih ravneh. Če uporabniku na primer dodelite vlogo urednika na ravni računa, ima ta uporabnik tudi vlogo urednika na ravni znamke (pri čemer teh dovoljenj ne morete preklicati na ravni znamke). Velja tudi obratno – uporabniku lahko dodelite vlogo urednika na ravni znamke, vendar nobenega dovoljenja na ravni računa. Preberite več o dovoljenjih.

Če želite spremeniti dovoljenja za obstoječega uporabnika:

 1. Prijavite se v Google Analytics..
 2. Kliknite »Skrbnik« in se pomaknite do želenega računa ali znamke.
 3. V stolpcu »Račun« ali »Znamka« (odvisno od tega, na kateri ravni želite spremeniti dovoljenja) kliknite možnost Upravljanje dostopa.
 4. Želenega uporabnika lahko najdete z iskalnim poljem na vrhu seznama. Vnesite popoln ali delni naslov (npr. janeznovak@gmail.com ali janeznovak).
 5. Kliknite ime uporabnika ter dodajte ali odstranite dovoljenja.
 6. Kliknite Shrani.

Brisanje uporabnikov

Če želite izbrisati uporabnika:

 1. Prijavite se v Google Analytics..
 2. Kliknite »Skrbnik« in se pomaknite do želenega računa.
 3. V stolpcu »Račun« ali »Znamka« kliknite možnost Upravljanje dostopa.
 4. Želenega uporabnika lahko najdete z iskalnim poljem na vrhu seznama. Vnesite popoln ali delni naslov (npr. janeznovak@gmail.com ali janeznovak).
 5. Izberite potrditveno polje pri vsakem uporabniku, ki ga želite izbrisati, in kliknite ODSTRANI.

Če uporabnika odstranite iz izvorne znamke, se ta uporabnik odstrani tudi iz njenih podznamk.

Če uporabnika odstranite iz podznamke, se odstrani samo iz podznamke.

Preberite več o uporabnikih v podznamkah.

Ustvarjanje skupin uporabnikov

Ustvarite lahko skupine uporabnikov z dovoljenji za račun Analytics.

Če želite ustvariti skupino uporabnikov, mora račun Analytics pripadati organizaciji. Če račun ne pripada organizaciji, vas Analytics vodi skozi postopek ustvarjanja in povezovanja z organizacijo, ko ustvarite prvo skupino uporabnikov.

Preberite več o skupinah uporabnikov

 

Če želite ustvariti skupino uporabnikov:

 1. Prijavite se v Google Analytics..
 2. Kliknite »Skrbnik« in se pomaknite do želenega računa ali znamke.
 3. V stolpcu »Račun« ali »Znamka« (odvisno od tega, na kateri ravni želite dodati skupino) kliknite Upravljanje dostopa.
 4. Na seznamu Dovoljenja računa/znamk kliknite + in nato Dodaj skupine uporabnikov.
 5. Kliknite Dodaj skupino.
 6. Kliknite +, vnesite ime in opis za skupino, nato pa kliknite USTVARI.
 7. Izberite želena dovoljenja in nato kliknite DODAJ. (Preberite več o dovoljenjih.)

Ko ustvarite skupino, bo prikazana na seznamih uporabnikov za račun Analytics in organizacijo.

Skupina ima dovoljena za tisto raven v hierarhiji storitve Analytics, na kateri ustvarite skupino. Če skupino na primer ustvarite na ravni znamke, bo imela dovoljenja samo za to znamko. Če jo ustvarite na ravni računa, bo imela dovoljenja za vse znamke. Če potrebujete informacije o dodajanju dovoljenj na drugih ravneh hierarhije storitve Analytics, si oglejte spodnji razdelek Urejanje skupin uporabnikov.

Dodajanje uporabnikov v skupino

Če želite dodati uporabnike v skupino:

 1. Prijavite se v Google Analytics..
 2. Kliknite »Skrbnik« in se pomaknite do želenega računa ali znamke.
 3. V stolpcu »Račun« ali »Znamka« (odvisno od tega, na kateri ravni želite spremeniti dovoljenja) kliknite možnost Upravljanje dostopa.
 4. Želeno skupino uporabnikov lahko najdete z iskalnim poljem na vrhu seznama. Vnesite celotno ali delno ime skupine.
 5. V vrstici za to skupino kliknite Več in nato Prikaži podrobnosti o organizaciji skupine.
 6. Kliknite Člani in nato kliknite +.
 7. Vnesite e-poštne naslove uporabnikov, ki jih želite dodati.
 8. Če želite v to skupino dodati še druge skupine, kliknite DODAJ SKUPINO.
 9. Ko dodate želene uporabnike in skupine, kliknite DODAJ.
 10. Zaprite podokno Člani in zaprite podokno za skupino.
 11. Kliknite Shrani.

Dodajanje uporabnikov v raven hierarhije storitve Analytics

Ko ustvarite skupino, jo lahko dodate na poljubno raven hierarhije storitve Analytics, s čimer vsem uporabnikom v skupini podelite dovoljenja za to raven.

 1. Prijavite se v Google Analytics..
 2. Kliknite »Skrbnik« in se pomaknite do želenega računa ali znamke.
 3. V stolpcu »Račun« ali »Znamka« (odvisno od tega, na kateri ravni želite dodati skupino) kliknite Upravljanje dostopa.
 4. Na seznamu uporabnikov kliknite + in nato kliknite Dodaj skupine uporabnikov.
 5. Kliknite DODAJ SKUPINO.
 6. Izberite želeno skupino in kliknite KONČANO.

Urejanje skupin uporabnikov

Ko ustvarite skupino uporabnikov, lahko dodajate in odstranjujete uporabnike, skupine in dovoljenja. Skupino lahko tudi dodate v druge skupine.

Če želite urediti skupino uporabnikov:

 1. Prijavite se v Google Analytics..
 2. Kliknite »Skrbnik« in se pomaknite do želenega računa ali znamke.
 3. V stolpcu »Račun« ali »Znamka« kliknite možnost Upravljanje dostopa.
 4. Želeno skupino uporabnikov lahko najdete z iskalnim poljem na vrhu seznama. Vnesite celotno ali delno ime skupine.
 5. V vrstici za to skupino kliknite Več in nato Prikaži podrobnosti o organizaciji skupine.
 6. Če želite dodati uporabnike ali skupine uporabnikov, kliknite Člani in nato +. Ko dodate člane, kliknite DODAJ.
 7. Če želite skupino dodati v druge skupine, kliknite Članstva v skupinah in nato +. Ko izberete skupine, kliknite KONČANO.
 8. Če želite skupini dodeliti dovoljenja za druge ravni hierarhije storitve Analytics (znamke, pogledi):
  • Kliknite Analytics.
  • Razširite hierarhijo in pri vsaki ravni, za katero želite spremeniti dovoljenja, kliknite Uredi.
  • Izberite dovoljenja, ki jih želite dodati, in kliknite SHRANI.

Isti postopek uporabite tudi za odstranjevanje uporabnikov iz skupine, odstranjevanje skupine iz drugih skupin ali spreminjanje dovoljenj.

Preberite več o skupinah uporabnikov

 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false