[GA4] Pridávanie, úprava a odoberanie používateľov a skupín používateľov Analytics

Preskúmajte sprievodcu službou Google Analytics 4 a zistite, ako pridávať, upravovať a odoberať používateľov alebo skupiny používateľov v účte Analytics.
Ak prechádzate zo služby Universal Analytics na Google Analytics 4, pomocou nástroja na migráciu môžete skopírovať používateľov do nového vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Používateľov môžete pridávať na úrovni účtu alebo vlastníctva v službe Analytics. Úroveň, na ktorej pridáte používateľa, určuje jeho prvotný prístup. Ak napríklad pridáte používateľa na úrovni účtu, potom bude mať tento používateľ prístup aj ku všetkým vlastníctvam v účte, a to s rovnakými povoleniami. Ak pridáte používateľa na úrovni vlastníctva, potom bude mať tento používateľ prístup len k danému vlastníctvu s povoleniami, ktoré mu poskytnete. Úroveň prístupu a povolení používateľa môžete kedykoľvek zmeniť. (Ďalšie informácie o povoleniach)

Používateľov identifikujete podľa ich e‑mailových adries. Pridať môžete iba používateľov s e‑mailovými adresami registrovanými v účtoch Google.

Ak chcete pridávať alebo upravovať používateľov či skupiny používateľov, musíte mať rolu správcu na úrovni účtu alebo vlastníctva. Používateľov alebo skupiny používateľov môžete pridávať alebo upravovať na každej úrovni, pre ktorú máte povolenie.

Ak chcete odstrániť účty alebo skupiny používateľov, musíte mať rolu správcu na úrovni účtu. Používateľov alebo skupiny používateľov môžete odobrať iba na úrovni účtu.

Každý používateľ s povolením môže odobrať iného používateľa. Z bezpečnostných dôvodov nemôžete odobrať samého seba, ak ste posledným používateľom s rolou správcu.

Aj keď používateľov pre podradené a súhrnné vlastníctva spravujete rovnako ako pre iné vlastníctva, existujú určité rozdiely vo vplyve tejto správy používateľov. Ďalšie informácie o používateľoch v podradených vlastníctvach a súhrnných vlastníctvach

Obsah tohto článku:

Vyhľadajte zoznam používateľov alebo kliknite na Filtrovať > Pridať filter a filtrujte zoznam podľa mien používateľov, e‑mailových adries, správcov organizácií, skupín používateľov, povolení alebo porušení pravidiel.

Pridávanie používateľov do účtu Analytics

Podľa potreby môžete pridať ľubovoľný počet používateľov. Ak chcete pridať nového používateľa do účtu alebo vlastníctva, postupujte takto:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Účet alebo Vlastníctvo (podľa toho, na akú úroveň chcete pridať používateľov) na Správa prístupu.
 2. V zozname povolení účtu alebo vlastníctva kliknite na + a potom na Pridať používateľov.
 3. Zadajte e‐mailovú adresu účtu Google alebo účtu Google Workspace používateľa.
 4. Vyberte Upozorniť nových používateľov e‑mailom, ak chcete používateľovi odoslať správu.
 5. Vyberte požadované povolenia. Ďalšie informácie o povoleniach
 6. Kliknite na Pridať.

E‑mailová adresa Google, ktorú používate na pridanie používateľa, a heslo spojené s danou adresou sa stanú prihlasovacími údajmi do služby Analytics pre daného používateľa.

Úprava používateľov

Povolenia pre ľubovoľného používateľa na ľubovoľnej úrovni môžete upraviť v účte Analytics. Ak ste napríklad používateľovi udelili rolu čitateľa len pre jedno vlastníctvo, neskôr môžete tomuto používateľovi udeliť aj rolu redaktora iba pre toto vlastníctvo. Prípadne mu môžete udeliť rolu redaktora na úrovni účtu, a tým aj rolu redaktora pre každé vlastníctvo v tomto účte.

Smerom nadol v hierarchii účtu môžete používateľovi udeliť viac povolení, nemôžete mu však poskytnúť menej povolení, než ste udelili na vyšších úrovniach. Ak používateľovi napríklad udelíte rolu redaktora na úrovni účtu, tento používateľ má aj rolu redaktora na úrovni vlastníctva (a tieto povolenia nemôžete zrušiť na úrovni vlastníctva). Opačne platí, že používateľovi môžete udeliť rolu redaktora na úrovni vlastníctva, no zároveň žiadne povolenia na úrovni účtu. Ďalšie informácie o povoleniach

Úprava povolení pre existujúceho používateľa:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Účet alebo Vlastníctvo (podľa toho, na akej úrovni chcete upraviť povolenia) na Správa prístupu.
 2. Na vyhľadanie želaného používateľa použite vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu. Zadajte celú adresu alebo jej časť (napr. jananova@gmail.com alebo jananova).
 3. Kliknite na meno používateľa a pridajte alebo odstráňte povolenia.
 4. Kliknite na Uložiť.

Odoberanie používateľov

Ak chcete odobrať používateľa, postupujte takto:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Účet alebo Vlastníctvo (podľa toho, z akej úrovne chcete používateľov odobrať) na Správa prístupu.
 2. Na vyhľadanie želaného používateľa použite vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu. Zadajte celú adresu alebo jej časť (napr. jananova@gmail.com alebo jananova).
 3. Začiarknite políčko vedľa každého používateľa, ktorého chcete odobrať, a kliknite na Odobrať.

Ak používateľa odoberiete zo zdrojového vlastníctva, odoberiete ho tým aj z podradených vlastníctiev.

Ak používateľa odoberiete z podradeného vlastníctva, odoberiete ho tým iba z daného vlastníctva.

Ďalšie informácie o používateľoch v podradených vlastníctvach

Vytváranie skupín používateľov

Môžete vytvárať skupiny používateľov s povoleniami pre váš účet Analytics.

Ak chcete vytvoriť skupinu používateľov, váš účet Analytics musí patriť do nejakej organizácie. Ak váš účet organizáciI nepatrí, Analytics vás pri vytváraní vašej prvej skupiny používateľov prevedie procesom vytvorenia a prepojenia s organizáciou.

Ďalšie informácie o skupinách používateľov

Ak chcete vytvoriť skupinu používateľov, postupujte takto:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Účet alebo Vlastníctvo (podľa toho, na akú úroveň chcete skupinu pridať) na Správa prístupu.
 2. V zozname povolení účtu alebo vlastníctva kliknite na + a potom na Pridať skupiny používateľov.
 3. Kliknite na Pridať skupinu.
 4. Kliknite na +, zadajte názov a opis skupiny a potom kliknite na VYTVORIŤ.
 5. Vyberte požadované povolenia a kliknite na PRIDAŤ. (Ďalšie informácie o povoleniach)

Skupina sa po vytvorení zobrazuje v zoznamoch používateľov pre váš účet Analytics a pre vašu organizáciu.

Skupina má povolenia pre úroveň v hierarchii služby Analytics, na ktorej danú skupinu vytvárate. Ak napríklad vytvoríte skupinu na úrovni vlastníctva, potom má povolenia iba pre toto vlastníctvo. Ak ju vytvoríte na úrovni účtu, bude mať povolenia pre všetky vlastníctva. V sekcii Úprava skupín používateľov nižšie nájdete informácie o pridávaní povolení na iných úrovniach hierarchie služby Analytics.

Pridávanie používateľov do skupiny

Ak chcete pridať používateľov do skupiny, postupujte takto:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Účet alebo Vlastníctvo (podľa toho, na akú úroveň chcete pridať používateľov) na Správa prístupu.
 2. Na vyhľadanie želanej skupiny používateľov použite vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu. Zadajte celý názov skupiny alebo jeho časť.
 3. V riadku danej skupiny kliknite na Viac a potom na Zobraziť detaily organizácie skupiny.
 4. Kliknite na možnosť Členovia a potom na +.
 5. Zadajte e‑mailové adresy používateľov, ktorých chcete pridať.
 6. Ak chcete do tejto skupiny pridať ďalšie skupiny, kliknite na PRIDAŤ SKUPINU.
 7. Po pridaní želaných používateľov a skupín kliknite na PRIDAŤ.
 8. Zatvorte panel Členovia a zatvorte panel skupiny.
 9. Kliknite na Uložiť.

Pridanie skupiny používateľov do úrovne hierarchie služby Analytics

Po vytvorení skupiny ju môžete pridať do ľubovoľnej úrovne hierarchie služby Analytics, ak chcete všetkým používateľom v skupine udeliť povolenia pre danú úroveň.

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Účet alebo Vlastníctvo (podľa toho, na akú úroveň chcete skupinu pridať) na Správa prístupu.
 2. V zozname používateľov kliknite na + a potom na Pridať skupiny používateľov.
 3. Kliknite na PRIDAŤ SKUPINU.
 4. Vyberte želanú skupinu a kliknite na HOTOVO.

Úprava skupín používateľov

Po vytvorení skupiny používateľov môžete pridávať a odoberať používateľov, skupiny a povolenia. Skupinu môžete pridať aj do iných skupín.

Ak chcete upraviť skupinu používateľov, postupujte takto:

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Účet alebo Vlastníctvo (podľa toho, na akej úrovni chcete skupinu používateľov upraviť) na Správa prístupu.
 2. Na vyhľadanie želanej skupiny používateľov použite vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu. Zadajte celý názov skupiny alebo jeho časť.
 3. V riadku danej skupiny kliknite na Viac a potom na Zobraziť detaily organizácie skupiny.
 4. Ak chcete pridať používateľov alebo skupiny používateľov, kliknite na možnosť Členovia a potom na +. Po pridaní členov kliknite na PRIDAŤ.
 5. Ak chcete skupinu pridať do iných skupín, kliknite na Členstvo v skupine a potom kliknite na +. Po výbere skupín kliknite na HOTOVO.
 6. Ak chcete skupine udeliť povolenia pre iné úrovne hierarchie služby Analytics (vlastníctva, zobrazenia), postupujte takto:
  • Kliknite na Analytics.
  • Rozbaľte hierarchiu a kliknite na Upraviť pre každú úroveň, na ktorej chcete upraviť povolenia.
  • Vyberte povolenia, ktoré chcete pridať, a kliknite na ULOŽIŤ.

Pomocou rovnakého postupu môžete odobrať používateľov zo skupiny, odstrániť skupinu z iných skupín alebo upraviť povolenia.

Ďalšie informácie o skupinách používateľov

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka