[GA4] Gestionarea accesului și a restricționării datelor

Aflați cum să atribuiți roluri și restricții privind datele în contul sau proprietatea Google Analytics pentru a gestiona accesul

Acest articol prezintă gestionarea restricțiilor și a accesului la date pentru Google Analytics 4 și Google Analytics universal. În ambele versiuni Analytics, gestionați accesul prin atribuirea rolurilor. În Google Analytics 4, gestionați restricțiile de date alegând una sau ambele opțiuni de restricții de date descrise mai jos. În Google Analytics universal, gestionați restricțiile privind datele oferindu-le utilizatorilor acces la diferite vizualizări de raportare.

În acest articol:

Google Analytics 4

Puteți să gestionați restricțiile privind accesul și datele la nivel de cont și de proprietate.

Pentru a atribui roluri și restricții privind datele:

 1. în Administrator, în Cont sau Proprietate, dați clic pe Gestionarea accesului la cont sau Gestionarea accesului la proprietate;
 2. atribuiți roluri unor membri noi sau existenți (de exemplu, utilizatori și grupuri). Aflați mai multe despre adăugarea și modificarea utilizatorilor.

Permisiunile active sunt rolurile și restricțiile privind datele atribuite unui membru prin intermediul altor resurse (cum ar fi organizația, un grup de utilizatori sau un cont care include proprietatea actuală), plus toate permisiunile directe atribuite în mod explicit pentru resursa actuală.

Permisiunile directe reprezintă restricții de rol și de date pe care un membru le primește explicit pentru resursa actuală (de exemplu, organizație, cont, proprietate).

Sunt disponibile cinci roluri și două restricții privind datele.

Rol Explicație
Administrator

Control deplin asupra serviciului Analytics. Poate gestiona utilizatorii (adaugă/șterge utilizatori, atribuie un rol sau o restricție de date). Poate acorda permisiuni complete oricărui utilizator, inclusiv sieși, pentru orice cont sau proprietate pentru care are acest rol.

Include permisiunile rolului de editor.

(Înlocuiește permisiunea de gestionare a utilizatorilor.)

Editor

Control deplin asupra setărilor la nivel de proprietate. Nu poate gestiona utilizatorii.

Include permisiunile rolului de analist.

(Nume nou pentru permisiunea de modificare.)

Specialist în marketing

Poate să creeze, să editeze și să șteargă segmente de public, conversii, modele de atribuire, evenimente și ferestre de conversie.

Include permisiunile rolului de analist.

Analist

Poate crea, modifica și șterge anumite elemente ale proprietății. Poate colabora la elementele comune.

Include permisiunile rolului de participant.

(Nume nou pentru permisiunea de colaborare.)

Elementele proprietății includ lucruri precum Explorări.

Participant

Poate vedea setările și datele; poate modifica datele care apar în rapoarte (de exemplu, adaugă comparații, adaugă un parametru secundar); poate vedea elementele comune prin interfața de utilizare sau prin API-uri. Nu poate colabora la elementele comune. De exemplu, explorările comune pot fi vizualizate, dar nu și editate, de persoanele cu rol de participant.

(Nume nou pentru permisiunea de citire și analizare.)

Niciunul Utilizatorul nu are niciun rol pentru această resursă. Utilizatorul poate avea un rol pentru altă resursă.

 

Restricție privind datele Explicație
Fără valori privind costurile

Nu se pot vedea valori legate de costuri.

Valorile privind costurile nu sunt disponibile în rapoarte, explorări, segmente de public, statistici și alerte. Consultați mai jos informațiile suplimentare.

Fără valori privind veniturile

Nu se pot vedea valori legate de venituri.

Valorile privind veniturile nu sunt disponibile în rapoarte, explorări, segmente de public, statistici și alerte. Consultați mai jos informațiile suplimentare.

 

Valori privind costurile și veniturile

Pe lângă valorile enumerate în următoarele secțiuni, valorile privind costurile și veniturile includ orice valoare personalizată identificată ca valoare de cost sau de venit și orice valoare derivată din valoarea privind costurile sau veniturile.

Aceste liste vor fi actualizate dacă Analytics adaugă valori suplimentare privind costurile sau veniturile.

Valori privind costurile

Costul Google Ads

Costul pe clic Google Ads

Costul videoclipurilor Google Ads

Costul pe conversie

Costurile din afara Google

Costul pe clic din afara Google

Costul pe conversie din afara Google

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare din afara Google

Valorile privind veniturile

Veniturile din anunțuri

Veniturile atribuite prefernțial ultimului clic din Ads

Venitul mediu zilnic

Venitul mediu generat de eveniment

Venitul mediu generat de produs

Prețul mediu al produsului

Venitul mediu generat de achiziții

Venitul mediu din achiziții per utilizator

Venitul mediu per cumpărător

Venitul mediu per utilizator cu plată (ARPPU)

Venitul mediu pe utilizator (ARPU)

Venitul combinat pentru numărul total de prime deschideri ale grupului

Venitul combinat pentru numărul total de prime vizite ale grupului

Venitul combinat pentru numărul total de prime vizite și prime deschideri ale grupului

Venitul din atribuirea bazată pe date

Volumul de achiziții prin comerț electronic

Veniturile din comerțul electronic

Valoarea evenimentului

Venitul generat de eveniment

Veniturile din atribuirea pe primul clic

Prețul articolului

Rambursarea articolelor

Venitul din articole

Veniturile din atribuirea pe ultimul clic

Veniturile din anunțuri pentru întreaga perioadă

Valoarea clientului

Veniturile din atribuirea lineară

Venitul zilnic maxim

Venitul zilnic minim

Veniturile din atribuirea pe bază de poziție

Veniturile estimate

Venitul pe produs

Venitul din achiziții

Rambursările

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare din afara Google

Venitul

Veniturile din atribuirea bazată pe deprecierea în timp

Veniturile totale din anunțuri

Venitul total

Rolurile părinte sunt moștenite în mod prestabilit (de exemplu, cont > proprietate). De exemplu, când acordați unui utilizator un rol la nivel de cont, acesta are același rol pentru toate proprietățile din cont.

Permisiunile active ale unui utilizator echivalează cu rolul cel mai permisiv pentru resursa respectivă.

De exemplu, dacă un utilizator are rolul de Editor pentru cont, acesta va avea rolul de Editor pentru toate proprietățile din cont, indiferent dacă i se atribuie și un rol mai puțin permisiv pentru una dintre proprietăți.

În plus, dacă unui utilizator i se atribuie pentru o proprietate un rol mai permisiv decât cel de la nivel de cont, rolul mai permisiv se aplică pentru proprietatea respectivă.

Puteți adăuga restricții pentru date ca permisiuni directe, dar nu le puteți elimina dacă sunt în vigoare ca permisiuni moștenite. De exemplu, dacă unui utilizator i se atribuie Fără valori privind costurile la nivel de cont, utilizatorul respectiv nu va putea vedea valorile privind costurile pentru nicio proprietate din cont. Însă puteți adăuga restricția Fără valori privind veniturile pentru una sau mai multe proprietăți din cont.

În calitate de administrator, aveți la dispoziție două opțiuni pentru a vedea ce roluri au utilizatorii. Din pagina Gestionarea utilizatorilor la nivel de cont sau de proprietăți:

 • căutați un anumit nume de utilizator pentru a-i vedea rolurile;
 • dați clic pe antetul de coloană Rolurile contului pentru a sorta lista în funcție de roluri.

Cum influențează restricțiile privind datele alte funcții Analytics

Restricțiile privind datele sunt aplicate atât în interfața Analytics, cât și în apelurile API Analytics analogice.

Restricțiile de date sunt create și aplicate prin gestionarea accesului la Analytics. Utilizatorii nu pot fi supuși acestor restricții dacă au permisiuni pentru Analytics în baza permisiunilor din alte produse Google conectate la Analytics.

Funcție Efect
Rapoarte

Valorile restricționate și valorile derivate din cele restricționate nu apar în rapoarte. Utilizatorii văd 0.

Valorile restricționate sunt disponibile în selectoarele de valori asociate rapoartelor (de exemplu, când personalizați un raport). Utilizatorii care fac obiectul restricțiilor privind datele pot adăuga valorile respective, dar nu pot vedea rezultatele (de exemplu, pot adăuga valorile în rapoartele personalizate, dar nu pot vedea valorile în rapoartele respective).

Explorări

Valorile restricționate nu apar în explorări.

Valorile restricționate sunt disponibile în selectoarele de valori asociate explorărilor (de exemplu, la crearea unei explorări). Utilizatorii care fac obiectul restricțiilor privind datele pot adăuga valorile respective, dar nu pot vedea rezultatele (de exemplu, pot adăuga valorile în explorări, dar nu pot vedea valorile în explorările respective).

Segmente de public

Valorile restricționate sunt disponibile în selectoarele de valori asociate segmentelor de public. Utilizatorii care fac obiectul restricțiilor privind datele pot să creeze segmente de public în funcție de valori restricționate și să modifice numele segmentelor de public după creare, însă vor respecta limitele enumerate mai jos.

Nu se poate folosi un segment de public (de exemplu, ca un filtru pentru parametri) care să includă valori restricționate.

Nu se poate vedea mărimea publicului pentru segmentele de public care includ valori restricționate.

Nu se pot adăuga declanșatoare privind apartenența la segmentele de public pe baza valorilor restricționate.

Statistici automate Nu puteți vedea statistici automate pe baza valorilor restricționate din interfața de utilizare.
Statistici personalizate

Utilizatorii cu permisiune pot să creeze și să modifice statistici personalizate pe baza valorilor restricționate.

Nu puteți vedea statistici personalizate în interfața de utilizare și nu le puteți primi prin e-mail.

Valori personalizate Utilizatorii cu permisiune pot crea valori personalizate și pot indica faptul că valorile includ date despre costuri sau venituri. Utilizatorii cu restricții de date corespunzătoare nu pot elimina indiciile că valorile personalizate includ date despre costuri sau venituri. Accesul la valorile respective trebuie să respecte toate limitările menționate în acest articol.
Conectarea Analytics la Firebase

Atunci când conectați un proiect Firebase la o proprietate Analytics, utilizatorii din proiectul Firebase primesc automat roluri în Analytics.

 • Pe baza celei mai înalte permisiuni firebaseanalytics din Firebase, utilizatorii Firebase dintr-un proiect sunt asociați cu unul dintre cei patru utilizatori virtuali din Firebase.
  • Editor pentru proiectul Firebase <project number>
  • Specialist în marketing pentru proiectul Firebase <project number>
  • Participant pentru proiectul Firebase <project number> (fără restricții privind datele)
  • Participant pentru proiectul Firebase <project number> (fără acces la datele privind costurile sau veniturile)
 • Utilizatorii virtuali din Firebase sunt asociați cu roluri prestabilite din proprietatea Analytics conectată.
Dacă aveți acest rol / această permisiune pentru Firebase Vi se atribuie acest rol de utilizator virtual Firebase Care este asociat cu acest rol din Google Analytics

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

Editor pentru proiectul Firebase <project number>

Editor

Nicio restricție privind datele

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

Specialist în marketing pentru proiectul Firebase <project number> Specialist în marketing

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

Participant pentru proiectul Firebase <project number>

Participant

Nicio restricție privind datele

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

Participant pentru proiectul Firebase <project number>

Participant

Fără acces la datele privind costurile sau veniturile

 

Pentru gestionarea accesului la Analytics, fiecare utilizator virtual din Firebase reprezintă un grup de utilizatori din proiectul Firebase conectat.

În calitate de administrator în Analytics, puteți să modificați rolul și restricțiile privind datele din Analytics atribuite utilizatorilor virtuali ai unei proprietăți Firebase. Dacă modificați rolul și restricțiile privind datele din Analytics atribuite unui utilizator virtual din Firebase, veți afecta toate persoanele din proiectul Firebase care sunt asociate cu utilizatorul virtual respectiv.

Rolurile atribuite și restricțiile privind datele persistă până la ștergerea conexiunii dintre proiectului Firebase și proprietatea Analytics.

Administratorii din Analytics pot să modifice accesul pentru rolurile din Firebase în secțiunea Administrator > Proprietate conectată > Gestionarea accesului la proprietate.

Dacă v-ați conectat proiectul Firebase la o proprietate Google Analytics 4 înainte de 4 ianuarie 2023, utilizatorii conectați din Firebase pot avea roluri și acces la date diferite în Analytics decât cele descrise în tabelul de mai sus.

 

Conectarea Analytics la Google Ads

Atunci când conectați un cont Google Ads la o proprietate Analytics, utilizatorii din Google Ads primesc automat roluri în Analytics. Puteți gestiona accesul pentru a le permite utilizatorilor din Google Ads să folosească funcții Analytics din Google Ads, cum ar fi crearea segmentelor de public Analytics din Google Ads.

 • În funcție de nivelul de acces la contul Google Ads, utilizatorii dintr-un cont Google Ads sunt asociați cu unul dintre cele cinci roluri de utilizatori conectați din Google Ads de mai jos.
  • Administrator în contul Google Ads <numărul contului>
  • Standard în contul Google Ads <numărul contului>
  • Numai pentru citire în contul Google Ads <numărul contului>
  • Pentru facturare în contul Google Ads <numărul contului>
  • Numai pentru e-mail în contul Google Ads <numărul contului>
 • Utilizatorii conectați din Google Ads primesc la rândul lor roluri în proprietatea Analytics conectată de la administratorul contului Analytics.
  • Pentru a crea segmente de public Analytics din Google Ads, utilizatorii conectați din Google Ads trebuie să fie administratori, editori sau specialiști în marketing.
Dacă aveți acest nivel de acces la contul Google Ads Vi se atribuie acest rol de utilizator conectat din Google Ads Pentru care se recomandă atribuirea acestui rol în Analytics

Administrator

Administrator în contul Google Ads <numărul contului>

Editor

Standard

Standard în contul Google Ads <numărul contului>

Specialist în marketing

Numai pentru citire

Numai pentru citire în contul Google Ads <numărul contului>

Participant

Facturare

Pentru facturare în contul Google Ads <numărul contului>

Participant

Numai pentru e-mail

Numai pentru e-mail în contul Google Ads <numărul contului>

Participant

 

Pentru gestionarea accesului la Analytics, fiecare utilizator conectat din Google Ads reprezintă un grup de utilizatori din contul Google Ads conectat.

În calitate de administrator în Analytics, puteți să modificați rolul și restricțiile privind datele din Analytics care sunt atribuite utilizatorilor conectați din Google Ads ai unei proprietăți. Dacă modificați rolul și restricțiile privind datele din Analytics atribuite unui utilizator conectat din Google Ads, veți afecta toate persoanele din contul Google Ads care sunt asociate cu utilizatorul conectat respectiv.

Rolurile atribuite și restricțiile privind datele persistă până la ștergerea conexiunii dintre contul Google Ads și proprietatea Analytics.

În calitate de administrator în Analytics, puteți să consultați și să modificați accesul utilizatorilor conectați din Google Ads în Administrator > Proprietate conectată > Conectări la Google Ads. În plus, puteți configura accesul acestora la fel cum ați proceda pentru orice utilizator.

Pentru a vedea rolurile utilizatorilor, aveți două opțiuni. Din pagina Gestionarea accesului la cont la nivel de cont sau de proprietate:

 • căutați un anumit nume de utilizator pentru a-i vedea permisiunile;
 • dați clic pe antetul de coloană Permisiuni la nivel de cont pentru a sorta lista în funcție de această opțiune.

 

Google Analytics universal

Puteți atribui permisiuni de folosire în Analytics la nivel de cont, proprietate și vizualizare.

Pentru a atribui permisiuni:

 1. dați clic pe Administrator;
 2. dați clic pe Gestionarea utilizatorilor în coloana Cont, Proprietate sau Vizualizare;
 3. atribuiți roluri unor membri noi sau existenți (de exemplu, utilizatori și grupuri). Aflați mai multe despre adăugarea și modificarea utilizatorilor.

Permisiunile active sunt rolurile și restricțiile privind datele atribuite unui membru prin intermediul altor resurse (cum ar fi organizația, un grup de utilizatori sau un cont care include proprietatea actuală), plus toate permisiunile directe atribuite în mod explicit pentru resursa actuală.

Permisiunile directe reprezintă restricții de rol și de date pe care un membru le primește explicit pentru resursa actuală (de exemplu, organizație, cont, proprietate).

Sunt disponibile cinci roluri și două restricții privind datele.

Rol Explicație
Administrator

Control deplin asupra serviciului Analytics. Poate gestiona utilizatorii (adaugă/șterge utilizatori, atribuie un rol sau o restricție de date). Poate acorda permisiuni complete oricărui utilizator, inclusiv sieși, pentru orice cont sau proprietate pentru care are acest rol.

Include rolul Editor.

(Înlocuiește permisiunea de gestionare a utilizatorilor.)

Editor

Control deplin asupra setărilor la nivel de proprietate. Nu poate gestiona utilizatorii.

Include rolul Analist.

(Nume nou pentru permisiunea de modificare.)

Specialist în marketing

Din punct de vedere funcțional, coincide cu rolul Analist din Google Analytics universal.

Analist

Poate crea, modifica, șterge și distribui elementele proprietății. Poate colabora la elementele comune.

Include rolul Participant.

(Nume nou pentru permisiunea de colaborare.)

Elementele proprietății includ:

Participant

Poate să vadă datele din rapoarte și cele despre configurări; poate schimba afișarea datelor din rapoarte (de exemplu, să adauge comparații sau un parametru secundar); poate să creeze și să distribuie elemente personale și să vadă elementele comune prin intermediul interfeței de utilizare sau al API-urilor. Nu poate colabora la elementele comune. 

(Nume nou pentru permisiunea de citire și analizare.)

Niciunul Utilizatorul nu are niciun rol pentru acest obiect. Utilizatorul poate avea un rol pentru alt obiect.

 

În calitate de administrator, aveți la dispoziție două opțiuni pentru a vedea ce roluri au utilizatorii. Din pagina Gestionarea accesului la cont de la nivel de cont, de proprietate sau de vizualizare:

 • căutați un anumit nume de utilizator pentru a-i vedea permisiunile;
 • dați clic pe antetul de coloană Permisiuni la nivel de cont pentru a sorta lista în funcție de această opțiune.

A fost util?

Cum putem să îmbunătățim această pagină?
false
Căutare
Șterge căutarea
Închide căutarea
Aplicații Google
Meniu principal