Gestionarea accesului și restricționarea datelor

Acest articol prezintă gestionarea restricțiilor și a accesului la date pentru Google Analytics 4 și Google Analytics universal. În ambele versiuni Analytics, gestionați accesul prin atribuirea rolurilor. În Google Analytics 4, gestionați restricțiile de date alegând una sau ambele opțiuni de restricții de date descrise mai jos. În Google Analytics universal, gestionați restricțiile privind datele oferindu-le utilizatorilor acces la diferite vizualizări de raportare.

Google Analytics 4

Puteți să gestionați restricțiile privind accesul și datele la nivel de cont și de proprietate.

Pentru a atribui roluri și restricții privind datele:

 1. dați clic pe Administrator;
 2. dați clic pe Gestionarea utilizatorilor în coloana Cont sau Proprietate;
 3. atribuiți roluri unor membri noi sau existenți (de exemplu, utilizatori și grupuri). Aflați mai multe despre adăugarea și modificarea utilizatorilor.

Permisiunile active sunt rolurile și restricțiile privind datele atribuite unui membru prin intermediul altor resurse (cum ar fi organizația, un grup de utilizatori sau un cont care include proprietatea actuală), plus toate permisiunile directe atribuite în mod explicit pentru resursa actuală.

Permisiunile directe reprezintă restricții de rol și de date pe care un membru le primește explicit pentru resursa actuală (de exemplu, organizație, cont, proprietate).

Sunt disponibile patru roluri și două restricții privind datele.

Rol Explicație
Administrator

Control deplin asupra serviciului Analytics. Poate gestiona utilizatorii (adaugă/șterge utilizatori, atribuie un rol sau o restricție de date). Poate acorda permisiuni complete oricărui utilizator, inclusiv sieși, pentru orice cont sau proprietate pentru care are acest rol.

Include permisiunile rolului de editor.

(Înlocuiește permisiunea de gestionare a utilizatorilor.)

Editor

Control deplin asupra setărilor la nivel de proprietate. Nu poate gestiona utilizatorii.

Include permisiunile rolului de analist.

(Nume nou pentru permisiunea de modificare.)

Analist

Poate crea, modifica și șterge anumite elemente ale proprietății. Poate colabora la elementele comune.

Include permisiunile rolului de participant.

(Nume nou pentru permisiunea de colaborare.)

Elementele proprietății includ lucruri precum Explorări.

Participant

Poate vedea setările și datele; poate modifica datele care apar în rapoarte (de exemplu, adaugă comparații, adaugă un parametru secundar); poate vedea elementele comune prin interfața de utilizare sau prin API-uri. Nu poate colabora la elementele comune. De exemplu, explorările comune pot fi vizualizate, dar nu și editate, de persoanele cu rol de participant.

(Nume nou pentru permisiunea Citire și analizare.)

Niciunul Utilizatorul nu are niciun rol pentru această resursă. Utilizatorul poate avea un rol pentru altă resursă.

 

Restricție privind datele Explicație
Fără valori privind costurile

Nu se pot vedea valori legate de costuri.

Valorile privind costurile nu sunt disponibile în rapoarte, explorări, segmente de public, statistici și alerte. Consultați mai jos informațiile suplimentare.

Fără valori privind veniturile

Nu se pot vedea valori legate de venituri.

Valorile privind veniturile nu sunt disponibile în rapoarte, explorări, segmente de public, statistici și alerte. Consultați mai jos informațiile suplimentare.

 

Valori privind costurile și veniturile

Pe lângă valorile enumerate în următoarele secțiuni, valorile privind costurile și veniturile includ orice valoare personalizată identificată ca valoare de cost sau de venit și orice valoare derivată din valoarea privind costurile sau veniturile.

Aceste liste vor fi actualizate dacă Analytics adaugă valori suplimentare privind costurile sau veniturile.

Valori privind costurile

Costul Google Ads

Costul pe clic Google Ads

Costul videoclipurilor Google Ads

Costul pe conversie

Costurile din afara Google

Costul pe clic din afara Google

Costul pe conversie din afara Google

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare din afara Google

Valorile privind veniturile

Veniturile din anunțuri

Veniturile din atribuirea pe ultimul clic din anunțurile preferate

Venitul mediu zilnic

Venitul mediu generat de eveniment

Venitul mediu generat de produs

Prețul mediu al produsului

Venitul mediu generat de achiziții

Venitul mediu din achiziții pe utilizator

Venitul mediu per cumpărător

Venitul mediu per utilizator cu plată

Venitul mediu pe utilizator (ARPU)

Venitul combinat pentru numărul total de prime deschideri ale grupului

Venitul combinat pentru numărul total de prime vizite ale grupului

Venitul combinat pentru numărul total de prime vizite și prime deschideri ale grupului

Venitul din atribuirea bazată pe date

Volumul de achiziții prin comerț electronic

Veniturile din comerțul electronic

Valoarea evenimentului

Venitul generat de eveniment

Veniturile din atribuirea pe primul clic

Prețul articolului

Rambursarea articolelor

Venitul din articole

Veniturile din atribuirea pe ultimul clic

Veniturile din anunțuri pentru întreaga perioadă

Valoarea clientului (LTV)

Veniturile din atribuirea lineară

Venitul zilnic maxim

Venitul zilnic minim

Veniturile din atribuirea pe bază de poziție

Veniturile estimate

Venitul pe produs

Venitul din achiziții

Rambursările

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare

Rentabilitatea cheltuielilor publicitare din afara Google

Venitul

Veniturile din atribuirea bazată pe deprecierea în timp

Veniturile totale din anunțuri

Venitul total

Rolurile părinte sunt moștenite în mod prestabilit (de exemplu, cont > proprietate). De exemplu, când acordați unui utilizator un rol la nivel de cont, acesta are același rol pentru toate proprietățile din cont.

Permisiunile active ale unui utilizator echivalează cu rolul cel mai permisiv pentru resursa respectivă.

De exemplu, dacă un utilizator are rolul de Editor pentru cont, acesta va avea rolul de Editor pentru toate proprietățile din cont, indiferent dacă i se atribuie și un rol mai puțin permisiv pentru una dintre proprietăți.

În plus, dacă unui utilizator i se atribuie pentru o proprietate un rol mai permisiv decât cel de la nivel de cont, rolul mai permisiv se aplică pentru proprietatea respectivă.

Puteți adăuga restricții pentru date ca permisiuni directe, dar nu le puteți elimina dacă sunt în vigoare ca permisiuni moștenite. De exemplu, dacă unui utilizator i se atribuie Fără valori privind costurile la nivel de cont, utilizatorul respectiv nu va putea vedea valorile privind costurile pentru nicio proprietate din cont. Însă puteți adăuga restricția Fără valori privind veniturile pentru una sau mai multe proprietăți din cont.

Pentru a vedea rolurile utilizatorilor, aveți două opțiuni. Din pagina Gestionarea utilizatorilor la nivel de cont sau de proprietate:

 • căutați un anumit nume de utilizator pentru a-i vedea rolurile;
 • dați clic pe antetul de coloană Rolurile contului pentru a sorta lista în funcție de roluri.

Cum influențează restricțiile privind datele alte funcții Analytics

Restricțiile privind datele sunt aplicate atât în interfața Analytics, cât și în apelurile API Analytics analogice.

Restricțiile de date sunt create și aplicate prin gestionarea accesului la Analytics. Utilizatorii nu pot fi supuși acestor restricții dacă au permisiuni pentru Analytics în baza permisiunilor din alte produse Google conectate la Analytics.

Funcție Efect
Rapoarte

Valorile restricționate și valorile derivate din cele restricționate nu apar în rapoarte. Utilizatorii văd 0.

Valorile restricționate sunt disponibile în selectoarele de valori asociate rapoartelor (de exemplu, când personalizați un raport). Utilizatorii care fac obiectul restricțiilor privind datele pot adăuga valorile respective, dar nu pot vedea rezultatele (de exemplu, pot adăuga valorile în rapoartele personalizate, dar nu pot vedea valorile în rapoartele respective).

Explorări

Valorile restricționate nu apar în explorări.

Valorile restricționate sunt disponibile în selectoarele de valori asociate explorărilor (de exemplu, la crearea unei explorări). Utilizatorii care fac obiectul restricțiilor privind datele pot adăuga valorile respective, dar nu pot vedea rezultatele (de exemplu, pot adăuga valorile în explorări, dar nu pot vedea valorile în explorările respective).

Segmente de public

Valorile restricționate sunt disponibile în selectoarele de valori asociate segmentelor de public. Utilizatorii care fac obiectul restricțiilor privind datele pot să creeze segmente de public în funcție de valori restricționate și să modifice numele segmentelor de public după creare, însă vor respecta limitele enumerate mai jos.

Nu se poate folosi un segment de public (de exemplu, ca un filtru pentru parametri) care să includă valori restricționate.

Nu se poate vedea numărul de segmente de public pentru segmentele de public care includ valori restricționate.

Nu se pot adăuga declanșatoare privind apartenența la segmentele de public pe baza valorilor restricționate.

Statistici automate Nu puteți vedea statistici automate pe baza valorilor restricționate din interfața de utilizare.
Statistici personalizate

Utilizatorii cu permisiune pot să creeze și să modifice statistici personalizate pe baza valorilor restricționate.

Nu puteți vedea statistici personalizate în interfața de utilizare și nu le puteți primi prin e-mail.

Valori personalizate Utilizatorii cu permisiune pot crea valori personalizate și pot indica faptul că valorile includ date despre costuri sau venituri. Utilizatorii cu restricții de date corespunzătoare nu pot elimina indiciile că valorile personalizate includ date despre costuri sau venituri. Accesul la valorile respective se supune tuturor limitărilor menționate în acest articol.
Conectarea Analytics la Firebase

Atunci când conectați un proiect Firebase la o proprietate Analytics, utilizatorii din proiectul Firebase primesc automat roluri în Analytics:

 • Pe baza celei mai înalte permisiuni firebaseanalytics din Firebase, utilizatorii Firebase dintr-un proiect sunt asociați cu unul dintre cei doi utilizatori virtuali din Firebase:
  • editor pentru proiectul Firebase <project number>;
  • participant pentru proiectul Firebase <project number>;
 • utilizatorii virtuali din Firebase sunt asociați cu roluri prestabilite din proprietatea Analytics conectată.
Dacă aveți acest rol / permisiune pentru Firebase Vi se atribuie acest utilizator virtual Firebase Care este asociat cu acest rol din Google Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(de ex., proprietar, editor, administrator Firebase în Firebase)

Editor pentru proiectul Firebase <project number>

Editor

Nicio restricție privind datele

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(de ex., participant, participant Firebase în Firebase)

Participant pentru proiectul Firebase <project number>

Participant

Nicio restricție privind datele

 

Pentru gestionarea accesului la Analytics, fiecare utilizator virtual din Firebase reprezintă un grup de utilizatori din proiectul Firebase conectat.

În calitate de administrator în Analytics, puteți să modificați rolul și restricțiile privind datele din Analytics atribuite utilizatorilor virtuali ai unei proprietăți Firebase. Dacă modificați rolul și restricțiile privind datele din Analytics atribuite unui utilizator virtual din Firebase, veți afecta toate persoanele din proiectul Firebase care sunt asociate cu utilizatorul virtual respectiv

Rolurile atribuite și restricțiile privind datele persistă până la ștergerea conexiunii dintre proiectului Firebase și proprietatea Analytics.

Administratorii din Analytics pot să modifice accesul pentru rolurile din Firebase în secțiunea Administrator > proprietate conectată > Gestionarea accesului la proprietate.

 

Google Analytics universal

Puteți atribui permisiuni de folosire în Analytics la nivel de cont, proprietate și vizualizare.

Pentru a atribui permisiuni:

 1. dați clic pe Administrator;
 2. dați clic pe Gestionarea utilizatorilor în coloana Cont, Proprietate sau Vizualizare;
 3. atribuiți roluri unor membri noi sau existenți (de exemplu, utilizatori și grupuri). Aflați mai multe despre adăugarea și modificarea utilizatorilor.

Permisiunile active sunt rolurile și restricțiile privind datele atribuite unui membru prin intermediul altor resurse (cum ar fi organizația, un grup de utilizatori sau un cont care include proprietatea actuală), plus toate permisiunile directe atribuite în mod explicit pentru resursa actuală.

Permisiunile directe reprezintă restricții de rol și de date pe care un membru le primește explicit pentru resursa actuală (de exemplu, organizație, cont, proprietate).

Sunt disponibile patru roluri și două restricții privind datele.

Rol Explicație
Administrator

Control deplin asupra serviciului Analytics. Poate gestiona utilizatorii (adaugă/șterge utilizatori, atribuie un rol sau o restricție de date). Poate acorda permisiuni complete oricărui utilizator, inclusiv sieși, pentru orice cont sau proprietate pentru care are acest rol.

Include rolul „Editor”.

(Înlocuiește permisiunea de gestionare a utilizatorilor.)

Editor

Control deplin asupra setărilor la nivel de proprietate. Nu poate gestiona utilizatorii.

Include rolul „Analist”.

(Nume nou pentru permisiunea de modificare.)

Analist

Poate crea, modifica, șterge și distribui elementele proprietății. Poate colabora la elementele comune.

Include rolul „Vizualizator”.

(Nume nou pentru permisiunea de colaborare.)

Elementele proprietății includ lucruri precum:

Participant

Poate să vadă datele din rapoarte și cele despre configurări; poate manipula datele din rapoarte (de exemplu, să adauge comparații sau un parametru secundar); poate să creeze și să distribuie elemente personale și să vadă elementele comune prin intermediul interfeței de utilizare sau al API-urilor. Nu poate colabora la elementele comune. 

(Nume nou pentru permisiunea „Citire și analizare”.)

Niciunul Utilizatorul nu are niciun rol pentru acest obiect. Utilizatorul poate avea un rol pentru alt obiect.

 

Pentru a vedea rolurile utilizatorilor, aveți două opțiuni. Din pagina Gestionarea utilizatorilor de la nivel de cont, de proprietate sau de vizualizare:

 • căutați un anumit nume de utilizator pentru a-i vedea permisiunile;
 • dați clic pe antetul de coloană Permisiuni la cont pentru a sorta lista în funcție de permisiuni.
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?
false
Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
69256
false
false