Prieigos ir duomenų apribojimų tvarkymas

Šiame straipsnyje aprašytas prieigos ir duomenų apribojimo tvarkymas sistemose „Google Analytics 4“ ir „Universal Analytics“. Abiejų versijų sistemoje „Analytics“ prieigą galite tvarkyti priskirdami vaidmenis. Sistemoje „Google Analytics 4“ duomenų apribojimus galite tvarkyti pasirinkdami vieną ar abi toliau aprašytas duomenų apribojimo parinktis. Sistemoje „Universal Analytics“ duomenų apribojimus galite tvarkyti suteikdami naudotojams prieigą prie skirtingų ataskaitų peržiūrų.

Google Analytics 4

Prieigos ir duomenų apribojimus galite tvarkyti paskyros ir nuosavybės lygiais.

Jei norite priskirti vaidmenis ir duomenų apribojimus, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite Administratorius.
 2. Stulpelyje Paskyra arba Nuosavybė spustelėkite Prieigos tvarkymas.
 3. Priskirkite vaidmenis naujiems arba esamiems nariams (pvz., naudotojams ir grupėms). Sužinokite daugiau apie naudotojų pridėjimą ir redagavimą.

Galiojantys leidimai – tai vaidmenys ir duomenų apribojimai, priskirti nariui per kitus šaltinius (pvz., organizaciją, naudotojų grupę ar paskyrą, kuri apima esamą nuosavybę), taip pat visi tiesioginiai leidimai, aiškiai priskirti dėl esamo šaltinio.

Tiesioginiai leidimai – tai vaidmuo ir duomenų apribojimai, aiškiai priskirti nariui dėl esamo šaltinio (pvz., organizacijos, paskyros, nuosavybės).

Galimi keturi vaidmenys ir du duomenų apribojimai.

Vaidmuo Paaiškinimas
Administratorius

Visapusiškai valdo „Analytics“. Gali tvarkyti naudotojus (pridėti ir ištrinti naudotojus, priskirti bet kurį vaidmenį arba duomenų apribojimą). Gali suteikti visus leidimus bet kuriam naudotojui, įskaitant save, ir bet kuriai paskyrai ar nuosavybei, kurioje turi šį vaidmenį.

Apima redaktoriaus vaidmens leidimus.

(Pakeičia naudotojų tvarkymo leidimą.)

Redaktorius

Visiškai kontroliuoja nustatymus nuosavybės lygiu. Negali tvarkyti naudotojų.

Apima analitiko vaidmens leidimus.

(Naujas redagavimo leidimo pavadinimas.)

Analitikas

Gali kurti, redaguoti ir ištrinti tam tikrus nuosavybės išteklius. Gali bendradarbiauti naudojant bendrinamus išteklius.

Apima žiūrinčiojo vaidmens leidimus.

(Naujas bendradarbiavimo leidimo pavadinimas.)

Nuosavybės ištekliai apima tokius elementus kaip Tyrinėjimai.

Stebėtojas

Gali matyti nustatymus ir duomenis, gali keisti, kurie duomenys rodomi ataskaitose (pvz., pridėti palyginimų, pridėti antrinį aspektą); per naudotojo sąsają arba API gali matyti bendrinamus išteklius. Negalima bendradarbiauti naudojant bendrinamus išteklius. Pavyzdžiui, asmenys, turintys žiūrinčiojo vaidmenų, bendrinamus tyrinėjimus gali peržiūrėti, bet ne redaguoti. 

(Naujas skaitymo ir analizavimo leidimo pavadinimas.)

Nėra Naudotojui nepriskirtas joks vaidmuo dėl šio šaltinio. Naudotojas gali turėti vaidmenį dėl kito šaltinio.

 

Duomenų apribojimas Paaiškinimas
Nesuteikiama prieiga prie mokesčių metrikos

Negalima peržiūrėti su mokesčiais susijusios metrikos.

Mokesčių metrika nepasiekiama ataskaitose, tyrinėjimuose, auditorijose, įžvalgose ir įspėjimuose. Daugiau informacijos žiūrėkite toliau.

Nesuteikiama prieiga prie pajamų metrikos

Negalima peržiūrėti su pajamomis susijusios metrikos.

Pajamų metrika nepasiekiama ataskaitose, tyrinėjimuose, auditorijose, įžvalgose ir įspėjimuose. Daugiau informacijos žiūrėkite toliau.

 

Mokesčių ir pajamų metrika

Be tolesnėse skiltyse nurodytos metrikos, mokesčių ir pajamų metrika apima bet kokią tinkintą metriką, kuri nurodoma kaip mokesčių ar pajamų metrika, ir bet kokią metriką, gautą iš mokesčių ar pajamų metrikos.

Jei „Analytics“ pridės papildomų tipų mokesčių ar pajamų metrikos, šie sąrašai bus atnaujinti.

Mokesčių metrika

„Google Ads“ mokestis

„Google Ads“ mokestis už paspaudimą

„Google Ads“ vaizdo įrašo mokestis

Mokestis už konversiją

Ne „Google“ mokestis

Ne „Google“ mokestis už paspaudimą

Ne „Google“ mokestis už konversiją

Skelbimo išlaidų grąža

Ne „Google“ skelbimų išlaidų grąža

Pajamų metrika

Pajamos iš skelbimų

Pagal „Google Ads“ pageidaujamą paskutinį paspaudimą priskirtos pajamos

Vidutinės dienos pajamos

Vidutinės įvykių pajamos

Vidutinės pajamos iš produkto

Vidutinė produkto vertė

Vidutinės pajamos iš pirkinių

Vidutinės vieno naudotojo pajamos iš pirkinių

Vidutinės pajamos iš vieno pirkėjo

Vidutinės mokančio naudotojo pajamos (VMNP)

Vidutines vieno naudotojo pajamas (VVNP)

Bendrosios visų pirmųjų grupės atidarymų pajamos

Bendrosios visų pirmųjų grupės apsilankymų pajamos

Bendrosios visų pirmųjų grupės apsilankymų ir pirmųjų atidarymų pajamos

Duomenimis pagrįsto priskyrimo pajamos

El. prekybos pirkinių skaičius

El. prekybos pajamos

Įvykio vertė

Įvykio pajamos

Pagal pirmą paspaudimą priskirtos pajamos

Prekės kaina

Lėšų už prekę grąžinimas

Pajamos iš prekės

Pagal paskutinį paspaudimą priskirtos pajamos

Viso laiko pajamos iš skelbimų

Viso laikotarpio vertė (VLV)

Linijiniu būdu priskirtos pajamos

Didžiausios dienos pajamos

Mažiausios dienos pajamos

Grindžiant pozicija priskirtos pajamos

Numatomos pajamos

Pajamos iš produkto

Pajamos iš pirkinių

Grąžinimai

Skelbimo išlaidų grąža

Ne „Google“ skelbimų išlaidų grąža

Pajamos

Skaidant pagal laiką priskirtos pajamos

Bendros pajamos iš skelbimo

Visos pajamos

Pirminiai vaidmenys paveldimi pagal numatytuosius nustatymus (pvz., paskyra > nuosavybė). Pavyzdžiui, kai naudotojui suteikiate vaidmenį paskyros lygiu, tas naudotojas taip pat atlieka tą patį vaidmenį visose tos paskyros nuosavybėse.

Galiojantys naudotojo leidimai atitinka mažiausiai apribotą vaidmenį dėl to šaltinio.

Pavyzdžiui, jei naudotojas paskyroje atlieka redaktoriaus vaidmenį, jis šį vaidmenį taip pat atliks visose tos paskyros nuosavybėse, neatsižvelgiant į tai, ar naudotojui vienoje iš nuosavybių priskirtas labiau apribotas vaidmuo.

Be to, jei naudotojui nuosavybės lygiu priskirtas vaidmuo yra mažiau apribotas, nei priskirtas paskyros lygiu, tuomet nuosavybėje galioja mažiau apribotas vaidmuo.

Galite pridėti duomenų apribojimus kaip tiesioginius leidimus, bet negalite jų pašalinti, jei jie galioja kaip paveldėti leidimai. Pavyzdžiui, jei naudotojui paskyros lygiu priskirta Nesuteikiama prieiga prie mokesčių metrikos, šis naudotojas negali peržiūrėti mokesčių metrikos jokioje paskyros nuosavybėje. Tačiau apribojimą Nesuteikiama prieiga prie mokesčių metrikos galite pridėti vienoje ar daugiau paskyros nuosavybių.

Pamatyti, kurie naudotojai kuriuos vaidmenis turi, galite dviem būdais. Puslapyje Naudotojų tvarkymas paskyros arba nuosavybės lygiu:

 • ieškokite konkretaus naudotojo vardo, kad pamatytumėte to naudotojo turimus vaidmenis;
 • spustelėkite stulpelio Paskyros vaidmenys antraštę, kad surūšiuotumėte sąrašą pagal vaidmenis.

Kaip duomenų apribojimai paveikia kitas „Analytics“ funkcijas

Duomenų apribojimai taikomi ir „Analytics“ sąsajoje, ir atitinkamuose „Analytics“ API iškvietimuose.

Duomenų apribojimai kuriami ir taikomi naudojant „Analytics“ prieigos tvarkymo funkciją. Jei naudotojai turi leidimus sistemoje „Analytics“, pagrįstus leidimais kituose „Google“ produktuose, susietuose su „Analytics“, naudotojams šie apribojimai gali būti netaikomi.

Funkcija Poveikis
Ataskaitos

Ribojamos metrikos vertės ir vertės, gautos iš ribojamos metrikos, ataskaitose nerodomos. Vietoje jų naudotojai mato 0.

Ribojama metrika pasiekiama metrikos rinkikliuose, susietuose su ataskaitomis (pvz., tinkinant ataskaitą). Naudotojai, kuriems taikomi duomenų apribojimai, gali pridėti šią metriką, bet negali peržiūrėti rezultatų (pvz., gali pridėti metriką prie tinkintų ataskaitų, bet jose negali matyti metrikos verčių).

Tyrinėjimai

Ribojama metrika tyrinėjimuose nerodoma.

Ribojama metrika pasiekiama metrikos rinkikliuose, susietuose su tyrinėjimais (pvz., kuriant tyrinėjimą). Naudotojai, kuriems taikomi duomenų apribojimai, gali pridėti šią metriką, bet negali peržiūrėti rezultatų (pvz., gali pridėti metriką prie tyrinėjimų, bet juose negali matyti metrikos verčių).

Auditorijos

Ribojama metrika pasiekiama metrikos rinkikliuose, susietuose su auditorijomis. Naudotojai, kuriems taikomi duomenų apribojimai, gali kurti auditorijas pagal ribojamą metriką ir redaguoti sukurtų auditorijų pavadinimus, tačiau šiems naudotojams taikomi toliau nurodyti apribojimai.

Negalima naudoti auditorijos (pvz., kaip aspektų filtro), apimančios ribojamą metriką.

Negalima peržiūrėti auditorijų, apimančių ribojamą metriką, narių skaičiaus.

Negalima pridėti auditorijos aktyviklių prie auditorijų, paremtų ribojama metrika.

Automatinės įžvalgos Naudotojo sąsajoje negalima peržiūrėti automatinių įžvalgų, paremtų ribojama metrika.
Tinkintos įžvalgos

Leidimą turintys naudotojai gali kurti ir redaguoti tinkintas įžvalgas, paremtas ribojama metrika.

Naudotojo sąsajoje negalima matyti tinkintų įžvalgų ir negalima jų gauti el. paštu.

Tinkinta metrika Leidimą turintys naudotojai gali kurti tinkintą metriką ir nurodyti, kad į šią metriką įtraukiami mokesčių arba pajamų duomenys. Naudotojai, kuriems pritaikyti atitinkami duomenų apribojimai, negali pašalinti nurodymų, kad tinkinta metrika apima mokesčių arba pajamų duomenis. Prieigai prie šios tinkintos metrikos taikomi visi šiame straipsnyje išvardyti apribojimai.
„Analytics“ ir „Firebase“ susiejimas

Kai „Firebase“ projektą susiejate su „Analytics“ nuosavybe, „Firebase“ projekto naudotojams automatiškai suteikiami „Analytics“ vaidmenys:

 • „Firebase“ naudotojai projekte, atsižvelgiant į aukščiausio lygio „Firebase“ firebaseanalytics leidimą, priskiriami vienam iš dviejų „Firebase“ virtualių naudotojų.
  • „Firebase“ projekto <project number> redaktorius
  • „Firebase“ projekto <project number> stebėtojas
 • „Firebase“ virtualūs naudotojai susiejami su numatytaisiais vaidmenimis susietoje „Analytics“ nuosavybėje.
Jei turite šį „Firebase“ vaidmenį / leidimą Jums priskirtas šis „Firebase“ virtualus naudotojas Jam priskirtas šis „Analytics“ vaidmuo

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(pvz., savininkas, redaktorius, „Firebase“ administratorius sistemoje „Firebase“)

„Firebase“ projekto <project number> redaktorius

Redaktorius

Nėra duomenų apribojimų

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(pvz., stebėtojas, „Firebase“ stebėtojas sistemoje „Firebase“)

„Firebase“ projekto <project number> stebėtojas

Stebėtojas

Nėra duomenų apribojimų

 

„Analytics“ prieigos valdymo sistemoje kiekvienas „Firebase“ virtualus naudotojas nurodo susieto „Firebase“ projekto naudotojų grupę.

Kaip „Analytics“ administratorius galite pakeisti „Analytics“ vaidmenį ir duomenų apribojimus, priskirtus nuosavybės „Firebase“ virtualiems naudotojams. Jei pakeisite „Analytics“ vaidmenį ir duomenų apribojimus, priskirtus „Firebase“ virtualiajam naudotojui, tai paveiks visus „Firebase“ projekto, priskirto šiam virtualiam naudotojui, duomenis

Vaidmuo ir duomenų apribojimai lieka galioti, kol „Firebase“ projekto ir „Analytics“ nuosavybės susiejimas ištrinamas.

„Analytics“ administratoriai gali redaguoti „Firebase“ vaidmenų prieigą skiltyje Administratorius > susieta nuosavybė > Prieigos prie nuosavybės valdymas.

 

Universal Analytics

Galite priskirti naudotojo leidimus sistemoje „Analytics“ paskyros, nuosavybės ir rodinio lygiais.

Norėdami priskirti leidimus, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite Administratorius.
 2. Stulpelyje Paskyra, Nuosavybė arba Peržiūra spustelėkite Prieigos tvarkymas.
 3. Priskirkite vaidmenis naujiems arba esamiems nariams (pvz., naudotojams ir grupėms). Sužinokite daugiau apie naudotojų pridėjimą ir redagavimą.

Galiojantys leidimai – tai vaidmenys ir duomenų apribojimai, priskirti nariui per kitus šaltinius (pvz., organizaciją, naudotojų grupę ar paskyrą, kuri apima esamą nuosavybę), taip pat visi tiesioginiai leidimai, aiškiai priskirti dėl esamo šaltinio.

Tiesioginiai leidimai – tai vaidmuo ir duomenų apribojimai, aiškiai priskirti nariui dėl esamo šaltinio (pvz., organizacijos, paskyros, nuosavybės).

Galimi keturi vaidmenys ir du duomenų apribojimai.

Vaidmuo Paaiškinimas
Administratorius

Visapusiškai valdo „Analytics“. Gali tvarkyti naudotojus (pridėti ir ištrinti naudotojus, priskirti bet kurį vaidmenį arba duomenų apribojimą). Gali suteikti visus leidimus bet kuriam naudotojui, įskaitant save, ir bet kuriai paskyrai ar nuosavybei, kurioje turi šį vaidmenį.

Apima redaktoriaus vaidmenį.

(Pakeičia naudotojų tvarkymo leidimą.)

Redaktorius

Visiškai kontroliuoja nustatymus nuosavybės lygiu. Negali tvarkyti naudotojų.

Apima analitiko vaidmenį.

(Naujas redagavimo leidimo pavadinimas.)

Analitikas

Gali kurti, redaguoti, ištrinti ir bendrinti nuosavybės išteklius. Gali bendradarbiauti naudojant bendrinamus išteklius.

Apima žiūrinčiojo vaidmenį.

(Naujas bendradarbiavimo leidimo pavadinimas.)

Nuosavybės ištekliai apima šiuos elementus:

Stebėtojas

Gali peržiūrėti ataskaitų ir konfigūracijos duomenis; gali manipuliuoti ataskaitų duomenimis (pvz., pridėti palyginimų, pridėti antrinį aspektą); gali kurti asmeninius išteklius ir juos bendrinti bei peržiūrėti bendrinamus išteklius naudotojo sąsajoje ar naudodamas API. Negali bendradarbiauti naudojant bendrinamus išteklius. 

(Naujas skaitymo ir analizavimo leidimo pavadinimas.)

Nėra Naudotojui nepriskirtas joks vaidmuo dėl šio objekto. Naudotojas gali turėti vaidmenį dėl kito objekto.

 

Pamatyti, kurie naudotojai kuriuos vaidmenis turi, galite dviem būdais. Puslapyje Naudotojų tvarkymas paskyros, nuosavybės arba rodinio lygiu:

 • Ieškokite konkretaus naudotojo vardo, kad pamatytumėte to naudotojo turimus leidimus.
 • Spustelėkite stulpelio Paskyros leidimai antraštę, kad surūšiuotumėte sąrašą pagal leidimus.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false
false