[GA4] Hozzáférés és adatokra vonatkozó korlátozások kezelése

Ismerje meg, hogyan rendelhet hozzá szerepköröket és adatkorlátozásokat a Google Analytics-fiókjában vagy -tulajdonában a hozzáférés kezelése érdekében

Ez a cikk a hozzáférés és az adatokra vonatkozó korlátozások kezelését ismerteti a Google Analytics 4 és a Universal Analytics szolgáltatásra vonatkozóan. A Google Analytics mindkét verziójában a szerepkörök hozzárendelésével kezelheti a hozzáférést. A Google Analytics 4 szolgáltatásban az adatokra vonatkozó korlátozások kezeléséhez az alább ismertetett adatkorlátozási lehetőségek közül válassza ki az egyiket vagy mindkettőt. A Universal Analytics szolgáltatásban az adatokra vonatkozó korlátozásokat úgy kezelheti, hogy a felhasználóknak különböző jelentésnézetekhez biztosít hozzáférést.

A cikk tartalma:

Google Analytics 4

A hozzáférést és az adatokra vonatkozó korlátozásokat a fiók és a tulajdon szintjén kezelheti.

Szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások hozzárendelése:

 1. Az Adminisztrálás lap Fiók vagy Tulajdon területén kattintson aFiókhozzáférés kezelése vagy a Tulajdonhoz való hozzáférés kezelése lehetőségre.
 2. Rendeljen hozzá szerepköröket az új és a meglévő tagokhoz (pl. felhasználókhoz és csoportokhoz). További információ a felhasználók hozzáadásáról és szerkesztéséről.

A jelenleg érvényes engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket más forrásokon (például a szervezeten, valamilyen felhasználói csoporton vagy az aktuális tulajdont tartalmazó fiókon) keresztül rendelnek hozzá a tagokhoz, illetve az összes olyan közvetlen engedély, amelyet kifejezetten az aktuális forrásra vonatkozóan rendeltek hozzá.

A közvetlen engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket a tag kifejezetten megkap az aktuális erőforráshoz (pl. szervezet, fiók, tulajdon).

Öt szerep, az adatokra vonatkozóan pedig négy korlátozás áll rendelkezésre:

Szerep Magyarázat
Adminisztrátor

Az Analytics teljes körű kezelése. Kezelheti a felhasználókat (felhasználók hozzáadása/törlése, szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások hozzárendelése). Az összes engedélyt megadhatja a felhasználóknak – beleértve önmagát is – minden olyan fiókra vagy tulajdonra vonatkozóan, amelyhez az adott szerepkörrel rendelkeznek.

Tartalmazza a szerkesztői szerepkör engedélyeit.

(A Felhasználók kezelése jogosultságot váltja fel.)

Szerkesztő

A beállítások teljes körű kezelése a tulajdon szintjén. Nem kezelhet felhasználókat.

Tartalmazza az elemzői szerepkör engedélyeit.

(A Szerkesztési jogosultság új elnevezése.)

Marketingszakember

Létrehozhat, szerkeszthet és törölhet közönségeket, konverziókat, hozzárendelési modelleket, eseményeket és konverziós időtartamokat.

Tartalmazza az elemzői szerepkör engedélyeit.

Elemző

Létrehozhat, szerkeszthet és törölhet bizonyos tulajdonelemeket. Együttműködhet másokkal a megosztott elemeken.

Tartalmazza a megtekintői szerepkör engedélyeit.

(Az Együttműködési engedély új elnevezése.)

A tulajdonelemek közé tartoznak például a Felfedezések.

Megtekintő

Megtekintheti a beállításokat és az adatokat; módosíthatja, hogy mely adatok jelenjenek meg a jelentésekben (pl. összehasonlítások hozzáadása, másodlagos dimenzió hozzáadása); a megosztott elemeket megtekintheti a kezelőfelületen vagy az API-kon keresztül. Nem működhet együtt másokkal a megosztott elemeken. A megtekintői szerepkörrel rendelkező felhasználók például megtekinthetik, de nem szerkeszthetik a megosztott felfedezéseket. 

(Az Olvasás és elemzés jogosultság új elnevezése.)

Nincs A felhasználónak nincs szerepköre erre az erőforrásra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy a felhasználó egy másik erőforrásra vonatkozóan rendelkezik szerepkörrel.

 

Adatokra vonatkozó korlátozás Magyarázat
Nincsenek költségmutatók

Nem tekintheti meg a költségre vonatkozó mutatókat.

A költségmutatók nem jelennek meg a jelentésekben, a felfedezésekben, a közönségekben, a statisztikákban és az értesítésekben. Erről az alábbiakban olvashat bővebben.

Nincsenek bevételmutatók

Nem tekintheti meg a bevételre vonatkozó mutatókat.

A bevételmutatók nem jelennek meg a jelentésekben, a felfedezésekben, a közönségekben, a statisztikákban és az értesítésekben. Erről az alábbiakban olvashat bővebben.

 

Költség- és bevételmutatók

Az alábbi szakaszokban szereplő mutatók mellett a költség- és bevételmutatók tartalmaznak minden olyan egyéni mutatót, amelyet költség- vagy bevételmutatóként azonosít a rendszer, továbbá tartalmaznak a költség- vagy bevételmutatóból származó mutatókat is.

Ezek a listák frissülnek, amikor az Analytics további költség- vagy bevételmutatókat ad hozzájuk.

Költségmutatók

Google Ads-költség

Google Ads-kattintásonkénti költség

Google Ads-videóköltség

Konverziónkénti költség

Nem Google-költség

A Google rendszerén kívüli kattintásonkénti költség

A Google rendszerén kívüli konverziónkénti költség

Hirdetési kiadások megtérülése

Nem Google-hirdetési kiadások megtérülése

Bevételmutatók

Hirdetésekből származó bevétel

A Google Ads által előnyben részesített utolsó kattintáson alapuló hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Átlagos napi bevétel

Eseményhez tartozó átlagos bevétel

Termékből származó átlagos bevétel

Átlagos termékérték

Vásárlásból származó átlagos bevétel

Vásárlásból származó átlagos bevétel felhasználónként

Átlagos bevétel felhasználónként

Átlagos bevétel fizető felhasználónként (ARPPU)

Átlagos bevétel felhasználónként (ARPU)

A kohorszhoz tartozó összes első megnyitásra jutó kombinált bevétel

A kohorszhoz tartozó összes első látogatásra jutó kombinált bevétel

A kohorszhoz tartozó összes első látogatásra és első megnyitásra jutó kombinált bevétel

Adatközpontú hozzárendelésből származó bevétel

E-kereskedelmi vásárlási mennyiség

E-kereskedelmi bevétel

Eseményérték

Eseményhez tartozó bevétel

Első kattintáson alapuló hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Elem ára

Elem visszatérítése

Elem bevétele

Utolsó kattintáson alapuló hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Hirdetésekből származó eddigi összes bevétel

Élettartamra vetített érték (LTV)

Lineáris hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Maximális napi bevétel

Min. napi bevétel

Pozícióalapú hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Várható bevétel

Termékből származó bevétel

Vásárlásból származó bevétel

Visszatérítések

Hirdetési kiadások megtérülése

Nem Google-hirdetési kiadások megtérülése

Bevétel

Időkésleltetési hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Hirdetésekből származó teljes bevétel

Teljes bevétel

A fölérendelt szerepkörök öröklése alapértelmezés szerint megtörténik (pl. fiók > tulajdon). Ha például fiókszinten rendeli hozzá a szerepkört a felhasználóhoz, akkor a felhasználó ugyanazzal a szerepkörrel fog rendelkezni a fiók összes tulajdonára vonatkozóan.

A felhasználó jelenleg érvényes engedélyei megegyeznek az adott erőforrás legszélesebb körű engedélyt biztosító szerepkörével.

Ha például egy felhasználó Szerkesztői szerepkörrel rendelkezik a fiókra vonatkozóan, az adott felhasználó az adott fiókban lévő összes tulajdonra vonatkozóan Szerkesztői szerepkörrel rendelkezik – függetlenül attól, hogy valamely tulajdonra vonatkozóan esetleg kisebb mértékű szerepkört kapott.

Továbbá ha a felhasználó a fiók szintjén kapott szerepkörhöz képest szélesebb körű szerepkört kap a tulajdonra vonatkozóan, az adott tulajdonra a szélesebb körű szerepkör vonatkozik.

Az adatokra vonatkozó korlátozásokat lehetősége van közvetlen engedélyként hozzáadni, de nem távolíthatja el őket, ha örökölt engedélyként vannak érvényben. Ha például egy felhasználó a Nincsenek költségmutatók szerepkört kapja meg a fiók szintjén, a fiók egyetlen tulajdonának a költségmutatói sem jelennek meg a számára. Ugyanakkor a fiók egy vagy több tulajdonára vonatkozóan alkalmazhatja a Nincsenek bevételmutatók korlátozást.

Adminisztrátorként több lehetősége is van arra, hogy megtekintse, mely felhasználók rendelkeznek mely szerepkörökkel. A Felhasználókezelés oldalon a fiók vagy tulajdon szintjén:

 • Keressen rá egy adott felhasználó nevére, és tekintse meg az illető szerepköreit.
 • Kattintson a Fiók szerepkörei oszlopfejlécre, így szerepkörök szerint rendezi a listát.

Az adatokra vonatkozó korlátozások hatása az Analytics egyéb funkcióira

Az adatokra vonatkozó korlátozások betartása az Analytics kezelőfelületén és a hasonló Analytics API-hívásokban történik.

Az adatokra vonatkozó korlátozások létrehozása és alkalmazása az Analytics hozzáférés-kezelésén keresztül történik. Előfordulhat, hogy a felhasználókra nem vonatkoznak ezek a korlátozások, ha az Analytics szolgáltatással összekapcsolt más Google-termékekben az Analytics szolgáltatással kapcsolatos engedélyekkel rendelkeznek.

Funkció Hatás
Jelentések

A korlátozott mutatóértékek és a korlátozott mutatókból származó értékek nem jelennek meg a jelentésekben. A felhasználók számára ekkor a 0 érték jelenik meg.

A korlátozott mutatók a jelentésekhez társított mutatóválasztókban állnak rendelkezésre (például a jelentés személyre szabásakor). Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, hozzáadhatják ezeket a mutatókat, de az eredményeket nem tekinthetik meg (pl. hozzáadhatják a mutatókat az egyéni jelentésekhez, de nem láthatják a mutatók értékeit ezekben a jelentésekben).

Felfedezések

A korlátozott mutatók nem jelennek meg a felfedezésekben.

A korlátozott mutatók a felfedezésekhez társított mutatóválasztókban állnak rendelkezésre (például egy felfedezés létrehozásakor). Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, hozzáadhatják ezeket a mutatókat, de az eredményeket nem tekinthetik meg (pl. hozzáadhatják a mutatókat a felfedezésekhez, de nem láthatják a mutatók értékeit ezekben a felfedezésekben).

Közönségek

A korlátozott mutatók a közönségekhez társított mutatóválasztókban állnak rendelkezésre. Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, létrehozhatják a közönségeket a korlátozott mutatók alapján és a létrehozás után szerkeszthetik a közönségek neveit, de ezekre a felhasználókra az alábbi korlátozások vonatkoznak.

Nem használhatnak korlátozott mutatókat tartalmazó közönséget (pl. dimenziószűrőként).

Nem tekinthetik meg a korlátozott mutatókat tartalmazó közönségek közönségszámát.

Korlátozott mutatók alapján nem adhatnak hozzá közönségaktiválási szabályokat a közönségekhez.

Automatizált statisztikák A kezelőfelületen nem tekinthetik meg a korlátozott mutatókon alapuló automatizált statisztikákat.
Egyéni statisztikák

A jogosultsággal rendelkező felhasználók a korlátozott mutatók alapján egyéni statisztikákat hozhatnak létre és szerkeszthetik őket.

A kezelőfelületen nem tekinthetik meg az egyéni statisztikákat, és nem kaphatják meg őket e-mailben.

Egyéni mutatók A jogosultsággal rendelkező felhasználók egyéni mutatókat hozhatnak létre, és jelezhetik, hogy ezek a mutatók költség- vagy bevételadatokat tartalmaznak. Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, nem tudják eltávolítani az arra vonatkozó jelzéseket, hogy az egyéni mutatók költség- vagy bevételadatokat tartalmaznak. Az egyéni mutatókhoz való hozzáférésre az ebben a cikkben felsorolt összes korlátozás vonatkozik.
Az Analytics és a Firebase összekapcsolása

Amikor Firebase-projektet kapcsol össze egy Analytics-tulajdonnal, a Firebase-projekt felhasználói automatikusan Analytics-szerepköröket kapnak:

 • A projektben lévő Firebase-felhasználókat a rendszer a legmagasabb firebaseanalytics Firebase-engedélyük alapján hozzárendeli az egyik virtuális Firebase-felhasználóhoz a négy közül:
  • <projektszám> Firebase-projekt szerkesztője
  • <projektszám> Firebase-projekt marketingszakembere
  • <projektszám> Firebase-projekt megtekintője (nincs adatkorlátozás)
  • <projektszám> Firebase-projekt megtekintője (nincs hozzáférés a költség- és a bevételadatokhoz)
 • Ezután a rendszer a virtuális Firebase-felhasználókat hozzárendeli az összekapcsolt Analytics-tulajdonok alapértelmezett szerepköreihez.
Ha rendelkezik ezzel a Firebase-szerepkörrel/-engedéllyel A rendszer ehhez a virtuális Firebase-felhasználóhoz rendeli hozzá Ki van hozzárendelve ehhez az Analytics-szerepkörhöz?

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

<projektszám> Firebase-projekt szerkesztője

Szerkesztő

Nincs adatkorlátozás

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

<projektszám> Firebase-projekt marketingszakembere Marketingszakember

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

<projektszám> Firebase-projekt megtekintője

Megtekintő

Nincs adatkorlátozás

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

<projektszám> Firebase-projekt megtekintője

Megtekintő

Nincs hozzáférés a költség- és a bevételadatokhoz

 

Az Analytics hozzáférés-kezelése során minden virtuális Firebase-felhasználó az összekapcsolt Firebase-projektben lévő felhasználók egy csoportját képviseli.

Analytics-adminisztrátorként módosíthatja a tulajdon virtuális Firebase-felhasználóihoz tartozó Analytics-szerepkört és -adatkorlátozásokat. Ha módosítja az egyik virtuális Firebase-felhasználóhoz rendelt Analytics-szerepkört és -adatkorlátozásokat, ez a Firebase-projekt összes olyan felhasználóját érinti, aki az adott virtuális felhasználóhoz van rendelve.

A szerepkör-hozzárendelések és az adatkorlátozások mindaddig megmaradnak, amíg nem törli a Firebase-projekt és az Analytics-tulajdon összekapcsolását.

A Firebase-szerepkörök hozzáférését az Analytics-adminisztrátorok az Adminisztrálás > összekapcsolt tulajdon > Tulajdonhoz való hozzáférés kezelése részen módosíthatják.

Ha a Firebase-projektje 2023. január 4. előtt össze volt kapcsolva egy Google Analytics 4-tulajdonnal, akkor a Firebase összekapcsolt felhasználói az Analytics szolgáltatásban a fenti táblázatban ismertetettektől eltérő szerepkörökkel és adathozzáféréssel rendelkezhetnek.

 

Az Analytics és az Ads összekapcsolása

Amikor összekapcsol egy Google Ads-fiókot egy Analytics-tulajdonnal, a Google Ads-felhasználók automatikusan Analytics-szerepköröket kapnak:Kezelheti a hozzáférést, hogy lehetővé tegye a Google Ads-felhasználók számára az Analytics-funkciók Google Ads szolgáltatáson belüli használatát, például Analytics-közönségek a Google Ads szolgáltatásból való létrehozását.

 • A Google Ads-fiók felhasználói a Google Ads-fiókjuk hozzáférési szintje alapján az alábbi öt Google Ads-összekapcsolt felhasználó egyikéhez vannak hozzárendelve:
  • Google Ads-fiók (<fiók száma>), adminisztrátor
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók normál hozzáférése
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók csak olvasási hozzáférése
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók számlázási hozzáférése
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók csak e-mail hozzáférése
 • Ezután az Analytics adminisztrátora hozzárendeli a Google Ads-összekapcsolt felhasználókat az összekapcsolt Analytics-tulajdon szerepköreihez.
  • Az összekapcsolt Google Ads-felhasználóknak adminisztrátor, szerkesztő vagy marketingszakember szerepkörrel kell rendelkezniük az összekapcsolt tulajdonban ahhoz, hogy Analytics-közönségeket hozzanak létre a Google Ads szolgáltatásban.
Ha Google Ads-fiókja rendelkezik ezzel a hozzáférési szinttel Ön hozzá van rendelve ehhez az összekapcsolt Google Ads-felhasználóhoz Amelyhez ez a javasolt Analytics-szerepkör van hozzárendelve

Adminisztrátor

Google Ads-fiók (<fiók száma>), adminisztrátor

Szerkesztő

Normál

<Fiók száma> Google Ads-fiók normál hozzáférése

Marketingszakember

Csak olvasás

<Fiók száma> Google Ads-fiók csak olvasási hozzáférése

Megtekintő

Számlázás

<Fiók száma> Google Ads-fiók számlázási hozzáférése

Megtekintő

Csak e-mail

<Fiók száma> Google Ads-fiók csak e-mail hozzáférése

Megtekintő

 

Az Analytics hozzáférés-kezelési rendszerében minden összekapcsolt Google Ads-felhasználó az összekapcsolt Google Ads-fiók egy adott felhasználói csoportját képviseli.

Analytics-adminisztrátorként módosíthatja a tulajdon összekapcsolt Google Ads-felhasználóihoz tartozó Analytics-szerepkört és -adatkorlátozásokat. Ha módosítja egy összekapcsolt Google Ads-felhasználóhoz rendelt Analytics-szerepkört és adatkorlátozást, ez a módosítás az érintett Google Ads-fiók minden olyan felhasználójára hatással lesz, akik ezzel az összekapcsolt felhasználóval vannak társítva.

A szerepkör-hozzárendelések és az adatkorlátozások mindaddig érvényben maradnak, amíg valaki nem törli a Google Ads-fiók és az Analytics-tulajdon összekapcsolását.

Analytics-adminisztrátorként az Adminisztrálás > összekapcsolt tulajdon > Google Ads-összekapcsolások oldalon tekintheti meg és szerkesztheti az összekapcsolt Google Ads-felhasználók hozzáférését. Emellett konfigurálhatja is a hozzáférésüket ugyanúgy, mint bármely más felhasználó esetében.

Több lehetősége is van arra, hogy megtekintse, mely felhasználók rendelkeznek szerepkörökkel. A Fiókhozzáférés kezelése oldalon a fiók vagy a tulajdon szintjén:

 • Keressen rá egy adott felhasználó nevére, hogy megtekinthesse az illető jogosultságait.
 • A lista engedélyek szerint történő rendezéséhez kattintson a Fiókengedélyek oszlopfejlécre.

 

Universal Analytics

Az Analytics szolgáltatásban a fiók, a tulajdon és a nézet szintjén egyaránt hozzárendelhetők felhasználói engedélyek.

Engedélyek hozzárendelése:

 1. Kattintson az Adminisztrálás lapfülre.
 2. Kattintson a Hozzáférés-kezelés lehetőségre a Fiók, a Tulajdon vagy a Nézet oszlopban.
 3. Rendeljen hozzá szerepköröket az új és a meglévő tagokhoz (pl. felhasználókhoz és csoportokhoz). További információ a felhasználók hozzáadásáról és szerkesztéséről.

A jelenleg érvényes engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket más forrásokon (például a szervezeten, valamilyen felhasználói csoporton vagy az aktuális tulajdont tartalmazó fiókon) keresztül rendelnek hozzá a tagokhoz, illetve az összes olyan közvetlen engedély, amelyet kifejezetten az aktuális forrásra vonatkozóan rendeltek hozzá.

A közvetlen engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket a tag kifejezetten megkap az aktuális erőforráshoz (pl. szervezet, fiók, tulajdon).

Öt szerep, az adatokra vonatkozóan pedig négy korlátozás áll rendelkezésre:

Szerep Magyarázat
Adminisztrátor

Az Analytics teljes körű kezelése. Kezelheti a felhasználókat (felhasználók hozzáadása/törlése, szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások hozzárendelése). Az összes engedélyt megadhatja a felhasználóknak – beleértve önmagát is – minden olyan fiókra vagy tulajdonra vonatkozóan, amelyhez az adott szerepkörrel rendelkeznek.

Tartalmazza a Szerkesztő szerepkört.

(A Felhasználók kezelése jogosultságot váltja fel.)

Szerkesztő

A beállítások teljes körű kezelése a tulajdon szintjén. Nem kezelhet felhasználókat.

Tartalmazza az Elemző szerepkört.

(A Szerkesztési jogosultság új elnevezése.)

Marketingszakember

Funkcionálisan megegyezik a Universal Analytics elemzői szerepkörével.

Elemző

A tulajdon eszközeit létrehozhatja, szerkesztheti, törölheti és megoszthatja. Együttműködhet másokkal a megosztott elemeken.

Tartalmazza a Megtekintő szerepkört.

(Az Együttműködési engedély új elnevezése.)

A tulajdonelemek közé tartoznak például a következők:

Megtekintő

Láthatja a jelentési és a konfigurációs adatokat, műveleteket végezhet az adatokkal a jelentésekben (pl. összehasonlítások hozzáadása, másodlagos dimenzió hozzáadása), létrehozhat személyes elemeket, megoszthatja őket, és láthatja a megosztott elemeket a kezelőfelületen vagy az API-kon keresztül. Nem működhet együtt másokkal a megosztott eszközökön. 

(Az Olvasás és elemzés jogosultság új elnevezése.)

Nincs A felhasználónak nincs szerepköre erre az objektumra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy a felhasználó egy másik objektumra vonatkozóan rendelkezik szerepkörrel.

 

Adminisztrátorként több lehetősége is van arra, hogy megtekintse, mely felhasználók rendelkeznek mely szerepkörökkel. A Fiókhozzáférés kezelése oldalon a fiók, a tulajdon vagy a nézet szintjén:

 • Keressen rá egy adott felhasználó nevére, hogy megtekinthesse az illető jogosultságait.
 • A lista engedélyek szerint történő rendezéséhez kattintson a Fiókengedélyek oszlopfejlécre.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Próbálja ki a következő lépéseket:

false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
2845346887998631224
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
69256