A hozzáférés és az adatokra vonatkozó korlátozások kezelése

Ez a cikk a hozzáférés és az adatokra vonatkozó korlátozások kezelését ismerteti a Google Analytics 4 és a Universal Analytics szolgáltatásra vonatkozóan. A Google Analytics mindkét verziójában a szerepkörök hozzárendelésével kezelheti a hozzáférést. A Google Analytics 4 szolgáltatásban az adatokra vonatkozó korlátozások kezeléséhez az alább ismertetett adatkorlátozási lehetőségek közül válassza ki az egyiket vagy mindkettőt. A Universal Analytics szolgáltatásban az adatokra vonatkozó korlátozásokat úgy kezelheti, hogy a felhasználóknak különböző jelentésnézetekhez biztosít hozzáférést.

Google Analytics 4

A hozzáférést és az adatokra vonatkozó korlátozásokat a fiók és a tulajdon szintjén kezelheti.

Szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások hozzárendelése:

 1. Kattintson az Adminisztrálás lapfülre.
 2. A Fiók vagy a Tulajdonságok oszlopban kattintson a Hozzáférés-kezelés lehetőségre.
 3. Rendeljen hozzá szerepköröket az új és a meglévő tagokhoz (pl. felhasználókhoz és csoportokhoz). További információ a felhasználók hozzáadásáról és szerkesztéséről.

A jelenleg érvényes engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket más forrásokon (például a szervezeten, valamilyen felhasználói csoporton vagy az aktuális tulajdont tartalmazó fiókon) keresztül rendelnek hozzá a tagokhoz, illetve az összes olyan közvetlen engedély, amelyet kifejezetten az aktuális forrásra vonatkozóan rendeltek hozzá.

A közvetlen engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket a tag kifejezetten megkap az aktuális erőforráshoz (pl. szervezet, fiók, tulajdon).

Négy szerepkör, az adatokra vonatkozóan pedig négy korlátozás áll rendelkezésre:

Szerepkör Magyarázat
Adminisztrátor

Az Analytics teljes körű kezelése. Kezelheti a felhasználókat (felhasználók hozzáadása/törlése, szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások hozzárendelése). Az összes engedélyt megadhatja a felhasználóknak – beleértve önmagát is – minden olyan fiókra vagy tulajdonra vonatkozóan, amelyhez az adott szerepkörrel rendelkeznek.

Tartalmazza a szerkesztői szerepkör engedélyeit.

(A Felhasználók kezelése jogosultságot váltja fel.)

Szerkesztő

A beállítások teljes körű kezelése a tulajdon szintjén. Nem kezelhet felhasználókat.

Tartalmazza az elemzői szerepkör engedélyeit.

(A Szerkesztési jogosultság új elnevezése.)

Elemző

Létrehozhat, szerkeszthet és törölhet bizonyos tulajdonelemeket. Együttműködhet másokkal a megosztott elemeken.

Tartalmazza a megtekintői szerepkör engedélyeit.

(Az Együttműködési engedély új elnevezése.)

A tulajdonelemek közé tartoznak például a Felfedezések.

Megtekintő

Megtekintheti a beállításokat és az adatokat; módosíthatja, hogy mely adatok jelenjenek meg a jelentésekben (pl. összehasonlítások hozzáadása, másodlagos dimenzió hozzáadása); a megosztott elemeket megtekintheti a kezelőfelületen vagy az API-kon keresztül. Nem működhet együtt másokkal a megosztott elemeken. A megtekintői szerepkörrel rendelkező felhasználók például megtekinthetik, de nem szerkeszthetik a megosztott felfedezéseket. 

(Az Olvasás és elemzés jogosultság új elnevezése.)

Nincs A felhasználónak nincs szerepköre erre az erőforrásra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy a felhasználó egy másik erőforrásra vonatkozóan rendelkezik szerepkörrel.

 

Adatokra vonatkozó korlátozás Magyarázat
Nincsenek költségmutatók

Nem tekintheti meg a költségre vonatkozó mutatókat.

A költségmutatók nem jelennek meg a jelentésekben, a felfedezésekben, a közönségekben, a statisztikákban és az értesítésekben. Erről az alábbiakban olvashat bővebben.

Nincsenek bevételmutatók

Nem tekintheti meg a bevételre vonatkozó mutatókat.

A bevételmutatók nem jelennek meg a jelentésekben, a felfedezésekben, a közönségekben, a statisztikákban és az értesítésekben. Erről az alábbiakban olvashat bővebben.

 

Költség- és bevételmutatók

Az alábbi szakaszokban szereplő mutatók mellett a költség- és bevételmutatók tartalmaznak minden olyan egyéni mutatót, amelyet költség- vagy bevételmutatóként azonosít a rendszer, továbbá tartalmaznak a költség- vagy bevételmutatóból származó mutatókat is.

Ezek a listák frissülnek, amikor az Analytics további költség- vagy bevételmutatókat ad hozzájuk.

Költségmutatók

Google Ads-költség

Google Ads-kattintásonkénti költség

Google Ads-videóköltség

Konverziónkénti költség

Nem Google-költség

A Google rendszerén kívüli kattintásonkénti költség

A Google rendszerén kívüli konverziónkénti költség

Hirdetési kiadások megtérülése

Nem Google-hirdetési kiadások megtérülése

Bevételmutatók

Hirdetésekből származó bevétel

A Google Ads által előnyben részesített utolsó kattintáson alapuló hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Átlagos napi bevétel

Eseményhez tartozó átlagos bevétel

Termékből származó átlagos bevétel

Átlagos termékérték

Vásárlásból származó átlagos bevétel

Vásárlásból származó átlagos bevétel felhasználónként

Átlagos bevétel felhasználónként

Átlagos bevétel fizető felhasználónként (ARPPU)

Átlagos bevétel felhasználónként (ARPU)

A kohorszhoz tartozó összes első megnyitásra jutó kombinált bevétel

A kohorszhoz tartozó összes első látogatásra jutó kombinált bevétel

A kohorszhoz tartozó összes első látogatásra és első megnyitásra jutó kombinált bevétel

Adatközpontú hozzárendelésből származó bevétel

E-kereskedelmi vásárlási mennyiség

E-kereskedelmi bevétel

Eseményérték

Eseményhez tartozó bevétel

Első kattintáson alapuló hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Elem ára

Elem visszatérítése

Elem bevétele

Utolsó kattintáson alapuló hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Hirdetésekből származó eddigi összes bevétel

Élettartamra vetített érték (LTV)

Lineáris hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Maximális napi bevétel

Min. napi bevétel

Pozícióalapú hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Várható bevétel

Termékből származó bevétel

Vásárlásból származó bevétel

Visszatérítések

Hirdetési kiadások megtérülése

Nem Google-hirdetési kiadások megtérülése

Bevétel

Időkésleltetési hozzárendeléssel hozzárendelt bevétel

Hirdetésekből származó teljes bevétel

Teljes bevétel

A fölérendelt szerepkörök öröklése alapértelmezés szerint megtörténik (pl. fiók > tulajdon). Ha például fiókszinten rendeli hozzá a szerepkört a felhasználóhoz, akkor a felhasználó ugyanazzal a szerepkörrel fog rendelkezni a fiók összes tulajdonára vonatkozóan.

A felhasználó jelenleg érvényes engedélyei megegyeznek az adott erőforrás legszélesebb körű engedélyt biztosító szerepkörével.

Ha például egy felhasználó Szerkesztői szerepkörrel rendelkezik a fiókra vonatkozóan, az adott felhasználó az adott fiókban lévő összes tulajdonra vonatkozóan Szerkesztői szerepkörrel rendelkezik – függetlenül attól, hogy valamely tulajdonra vonatkozóan esetleg kisebb mértékű szerepkört kapott.

Továbbá ha a felhasználó a fiók szintjén kapott szerepkörhöz képest szélesebb körű szerepkört kap a tulajdonra vonatkozóan, az adott tulajdonra a szélesebb körű szerepkör vonatkozik.

Az adatokra vonatkozó korlátozásokat lehetősége van közvetlen engedélyként hozzáadni, de nem távolíthatja el őket, ha örökölt engedélyként vannak érvényben. Ha például egy felhasználó a Nincsenek költségmutatók szerepkört kapja meg a fiók szintjén, a fiók egyetlen tulajdonának a költségmutatói sem jelennek meg a számára. Ugyanakkor a fiók egy vagy több tulajdonára vonatkozóan alkalmazhatja a Nincsenek bevételmutatók korlátozást.

Több lehetősége is van arra, hogy megtekintse, mely felhasználók rendelkeznek szerepkörökkel. A Felhasználókezelés oldalon a fiók vagy tulajdon szintjén:

 • Keressen rá egy adott felhasználó nevére, és tekintse meg az illető szerepköreit.
 • Kattintson a Fiók szerepkörei oszlopfejlécre, így szerepkörök szerint rendezi a listát.

Az adatokra vonatkozó korlátozások hatása az Analytics egyéb funkcióira

Az adatokra vonatkozó korlátozások betartása az Analytics kezelőfelületén és a hasonló Analytics API-hívásokban történik.

Az adatokra vonatkozó korlátozások létrehozása és alkalmazása az Analytics hozzáférés-kezelésén keresztül történik. Előfordulhat, hogy a felhasználókra nem vonatkoznak ezek a korlátozások, ha az Analytics szolgáltatással összekapcsolt más Google-termékekben az Analytics szolgáltatással kapcsolatos engedélyekkel rendelkeznek.

Funkció Hatás
Jelentések

A korlátozott mutatóértékek és a korlátozott mutatókból származó értékek nem jelennek meg a jelentésekben. A felhasználók számára ekkor a 0 érték jelenik meg.

A korlátozott mutatók a jelentésekhez társított mutatóválasztókban állnak rendelkezésre (például a jelentés személyre szabásakor). Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, hozzáadhatják ezeket a mutatókat, de az eredményeket nem tekinthetik meg (pl. hozzáadhatják a mutatókat az egyéni jelentésekhez, de nem láthatják a mutatók értékeit ezekben a jelentésekben).

Felfedezések

A korlátozott mutatók nem jelennek meg a felfedezésekben.

A korlátozott mutatók a felfedezésekhez társított mutatóválasztókban állnak rendelkezésre (például egy felfedezés létrehozásakor). Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, hozzáadhatják ezeket a mutatókat, de az eredményeket nem tekinthetik meg (pl. hozzáadhatják a mutatókat a felfedezésekhez, de nem láthatják a mutatók értékeit ezekben a felfedezésekben).

Közönségek

A korlátozott mutatók a közönségekhez társított mutatóválasztókban állnak rendelkezésre. Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, létrehozhatják a közönségeket a korlátozott mutatók alapján és a létrehozás után szerkeszthetik a közönségek neveit, de ezekre a felhasználókra az alábbi korlátozások vonatkoznak.

Nem használhatnak korlátozott mutatókat tartalmazó közönséget (pl. dimenziószűrőként).

Nem tekinthetik meg a korlátozott mutatókat tartalmazó közönségek közönségszámát.

Korlátozott mutatók alapján nem adhatnak hozzá közönségaktiválási szabályokat a közönségekhez.

Automatizált statisztikák A kezelőfelületen nem tekinthetik meg a korlátozott mutatókon alapuló automatizált statisztikákat.
Egyéni statisztikák

A jogosultsággal rendelkező felhasználók a korlátozott mutatók alapján egyéni statisztikákat hozhatnak létre és szerkeszthetik őket.

A kezelőfelületen nem tekinthetik meg az egyéni statisztikákat, és nem kaphatják meg őket e-mailben.

Egyéni mutatók A jogosultsággal rendelkező felhasználók egyéni mutatókat hozhatnak létre, és jelezhetik, hogy ezek a mutatók költség- vagy bevételadatokat tartalmaznak. Azok a felhasználók, akikre vonatkoznak az adatokra vonatkozó korlátozások, nem tudják eltávolítani az arra vonatkozó jelzéseket, hogy az egyéni mutatók költség- vagy bevételadatokat tartalmaznak. Az egyéni mutatókhoz való hozzáférésre az ebben a cikkben felsorolt összes korlátozás vonatkozik.
Az Analytics és a Firebase összekapcsolása

Amikor Firebase-projektet kapcsol össze egy Analytics-tulajdonnal, a Firebase-projekt felhasználói automatikusan megkapják az Analytics-szerepköröket:

 • A projektben lévő Firebase-felhasználókat a rendszer a legmagasabb Firebase firebaseanalytics engedély alapján rendeli hozzá az egyik virtuális Firebase-felhasználóhoz a kettő közül:
  • <projektszám> Firebase-projekt szerkesztője
  • <projektszám> Firebase-projekt megtekintője
 • Ezután a rendszer a virtuális Firebase-felhasználókat az összekapcsolt Analytics-tulajdonok alapértelmezett szerepköreihez rendeli.
Ha rendelkezik ezzel a Firebase-szerepkörrel/-engedéllyel A rendszer ehhez a virtuális Firebase-felhasználóhoz rendeli hozzá Amelyhez a rendszert ezt az Analytics-szerepkört rendeli

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(pl. tulajdonos, szerkesztő, Firebase-adminisztrátor a Firebase szolgáltatásban)

<projektszám> Firebase-projekt szerkesztője

Szerkesztő

Nincs adatkorlátozás

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(pl. megtekintő, Firebase-megtekintő a Firebase szolgáltatásban)

<projektszám> Firebase-projekt megtekintője

Megtekintő

Nincs adatkorlátozás

 

Az Analytics hozzáférés-kezelése során minden virtuális Firebase-felhasználó az összekapcsolt Firebase-projektben lévő felhasználók egy csoportját képviseli.

Analytics-adminisztrátorként módosíthatja a tulajdon virtuális Firebase-felhasználóihoz tartozó Analytics-szerepkört és -adatkorlátozásokat. Ha módosítja az egyik virtuális Firebase-felhasználóhoz rendelt Analytics-szerepkört és -adatkorlátozásokat, ez a Firebase-projekt összes olyan felhasználóját érinti, aki az adott virtuális felhasználóhoz van rendelve.

A szerepkör-hozzárendelések és az adatkorlátozások mindaddig megmaradnak, amíg le nem választja egymásról a Firebase-projektet és az Analytics-tulajdont.

A Firebase-szerepkörök hozzáférését az Analytics-adminisztrátorok az Adminisztrálás > összekapcsolt tulajdon > Tulajdonhoz való hozzáférés kezelése részen módosíthatják.

 

Universal Analytics

Az Analytics szolgáltatásban a fiók, a tulajdon és a nézet szintjén egyaránt hozzárendelhetők felhasználói engedélyek.

Engedélyek hozzárendelése:

 1. Kattintson az Adminisztrálás lapfülre.
 2. Kattintson a Hozzáférés-kezelés lehetőségre a Fiók, a Tulajdon vagy a Nézet oszlopban.
 3. Rendeljen hozzá szerepköröket az új és a meglévő tagokhoz (pl. felhasználókhoz és csoportokhoz). További információ a felhasználók hozzáadásáról és szerkesztéséről.

A jelenleg érvényes engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket más forrásokon (például a szervezeten, valamilyen felhasználói csoporton vagy az aktuális tulajdont tartalmazó fiókon) keresztül rendelnek hozzá a tagokhoz, illetve az összes olyan közvetlen engedély, amelyet kifejezetten az aktuális forrásra vonatkozóan rendeltek hozzá.

A közvetlen engedélyek azok a szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások, amelyeket a tag kifejezetten megkap az aktuális erőforráshoz (pl. szervezet, fiók, tulajdon).

Négy szerepkör, az adatokra vonatkozóan pedig négy korlátozás áll rendelkezésre:

Szerepkör Magyarázat
Adminisztrátor

Az Analytics teljes körű kezelése. Kezelheti a felhasználókat (felhasználók hozzáadása/törlése, szerepkörök és adatokra vonatkozó korlátozások hozzárendelése). Az összes engedélyt megadhatja a felhasználóknak – beleértve önmagát is – minden olyan fiókra vagy tulajdonra vonatkozóan, amelyhez az adott szerepkörrel rendelkeznek.

Tartalmazza a Szerkesztő szerepkört.

(A Felhasználók kezelése jogosultságot váltja fel.)

Szerkesztő

A beállítások teljes körű kezelése a tulajdon szintjén. Nem kezelhet felhasználókat.

Tartalmazza az Elemző szerepkört.

(A Szerkesztési jogosultság új elnevezése.)

Elemző

A tulajdon eszközeit létrehozhatja, szerkesztheti, törölheti és megoszthatja. Együttműködhet másokkal a megosztott elemeken.

Tartalmazza a Megtekintő szerepkört.

(Az Együttműködési engedély új elnevezése.)

A tulajdonelemek közé tartoznak például a következők:

Megtekintő

Láthatja a jelentési és a konfigurációs adatokat, műveleteket végezhet az adatokkal a jelentésekben (pl. összehasonlítások hozzáadása, másodlagos dimenzió hozzáadása), létrehozhat személyes elemeket, megoszthatja őket, és láthatja a megosztott elemeket a kezelőfelületen vagy az API-kon keresztül. Nem működhet együtt másokkal a megosztott eszközökön. 

(Az Olvasás és elemzés jogosultság új elnevezése.)

Nincs A felhasználónak nincs szerepköre erre az objektumra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy a felhasználó egy másik objektumra vonatkozóan rendelkezik szerepkörrel.

 

Több lehetősége is van arra, hogy megtekintse, mely felhasználók rendelkeznek szerepkörökkel. A Felhasználókezelés oldalon fiók-, tulajdon- vagy nézetszinten:

 • Keressen rá egy adott felhasználó nevére, hogy megtekinthesse az illető jogosultságait.
 • A lista engedélyek szerint történő rendezéséhez kattintson a Fiókengedélyek oszlopfejlécre.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false
false