Pääsyoikeuksien ja datarajoitusten hallinta

Tässä artikkelissa käsitellään Google Analytics 4:n ja Universal Analyticsin pääsyoikeuksien ja datarajoitusten hallintaa. Analyticsin molemmissa versioissa voit hallinnoida pääsyoikeuksia määrittämällä rooleja. Google Analytics 4:ssä voit hallita datarajoituksia valitsemalla jomman kumman tai molemmat alla kuvatuista datarajoitusvaihtoehdoista. Universal Analyticsissa voit hallita datarajoituksia myöntämällä käyttäjille pääsyn eri raportointinäkymiin.

Google Analytics 4

Voit hallita pääsyoikeuksia ja datarajoituksia tili- ja mittauskokonaisuustasoilla.

Näin määrität roolit ja datarajoitukset:

 1. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
 2. Klikkaa Tili- tai Mittauskokonaisuus-sarakkeesta Pääsynhallinta.
 3. Määritä rooleja uusille tai nykyisille jäsenille (esim. käyttäjille ja ryhmille). Lue lisää käyttäjien lisäämisestä ja muokkaamisesta.

Voimassa olevat luvat tarkoittavat niitä rooleja ja datarajoituksia, jotka jäsenelle on määritetty muiden resurssien kautta (kuten organisaation, käyttäjäryhmän tai sen tilin kautta, joka sisältää nykyisen mittauskokonaisuuden), sekä kaikkia suoria lupia, jotka on määritetty erikseen nykyistä resurssia varten.

Suorat luvat ovat rooli- ja datarajoituksia, jotka jäsenelle on määritetty erikseen nykyistä resurssia (esim. organisaatiota, tiliä tai mittauskokonaisuutta) varten.

Valittavissa on neljä roolia ja kaksi datarajoitusta:

Rooli Selitys
Järjestelmänvalvoja

Analyticsin täydet käyttöoikeudet. Oikeus hallita käyttäjiä (käyttäjien lisääminen tai poistaminen sekä roolin tai datarajoituksen määrittäminen). Kun käyttäjällä on tämä rooli tilillä tai mittauskokonaisuudessa, hän voi myöntää kyseisen tilin tai mittauskokonaisuuden kaikki luvat kenelle tahansa käyttäjälle (myös itselleen).

Sisältää Muokkaaja-roolin luvat.

(Korvaa Käyttäjähallinta-luvan.)

Muokkaaja

Asetusten täydet käyttöoikeudet mittauskokonaisuuden tasolla. Ei oikeutta hallinnoida käyttäjiä.

Sisältää Analyytikko‐roolin luvat.

(Muokkausoikeuden uusi nimi)

Analyytikko

Oikeus luoda, muokata ja poistaa tiettyjä mittauskokonaisuuden sisältöjä. Oikeus käyttää jaettuja sisältöjä yhdessä muiden kanssa.

Sisältää Katsoja-roolin luvat.

(Yhteiskäyttöluvan uusi nimi)

Mittauskokonaisuuden sisältöihin kuuluvat esimerkiksi Kartoitukset.

Katsoja

Oikeus nähdä asetukset ja data, muuttaa raporteissa näkyvää dataa (esim. lisätä vertailuja tai toissijainen ulottuvuus) sekä nähdä jaettu sisältö käyttöliittymän tai APIen kautta. Ei voi yhteiskäyttää jaettua sisältöä. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on katsojan rooli, voivat katsoa jaettuja kartoituksia mutta eivät muokata niitä.

(Luku- ja analysointiluvan uusi nimi)

Käyttäjällä ei ole roolia tässä resurssissa. Käyttäjällä voi olla rooli toisessa resurssissa.

 

Datarajoitus Selitys
Ei hintamittareita

Ei voi nähdä hintaan liittyviä mittareita.

Hintamittarit eivät ole käytettävissä raporteissa, kartoituksissa, yleisöissä, vinkeissä tai ilmoituksissa. Lue lisää alta.

Ei tulomittareita

Ei voi nähdä tuloihin liittyviä mittareita.

Tulomittarit eivät ole käytettävissä raporteissa, kartoituksissa, yleisöissä, käyttötiedoissa tai ilmoituksissa. Lue lisää alta.

 

Hinta- ja tulomittarit

Seuraavissa osioissa mainittujen mittareiden lisäksi hinta- ja tulomittarit sisältävät kaikki omat mittarit, jotka on merkitty hinta- tai tulomittareiksi, sekä kaikki hinta- tai tulomittareihin perustuvat mittarit.

Nämä luettelot päivitetään, jos Analytics lisää muita hinta- tai tulomittareita.

Hintamittarit

Google Ads ‑hinta

Google Adsin klikkauskohtainen hinta

Google Ads ‑videon hinta

Hinta per konversio

Googlen ulkopuoliset hinnat

Googlen ulkopuolinen klikkauskohtainen hinta

Googlen ulkopuolinen hinta per konversio

Mainostuotto

Muiden kuin Google-mainosten mainostuotto

Tulomittarit

Mainostulot

Viimeinen klikkaus lasketaan ensisijaisesti Google Adsin ansioksi ‑attribuutiomallin mukaiset tulot

Keskimääräiset päivittäiset tulot

Keskimääräiset tapahtuman tulot

Keskimääräiset tuotteesta saadut tulot

Tuotteen keskimääräinen arvo

Keskimääräiset ostostulot

Keskimääräiset ostostulot käyttäjää kohti

Ostajakohtainen keskituotto

Keskimääräinen tuotto maksavaa käyttäjää kohden (ARPPU)

Keskimääräinen tuotto käyttäjää kohden (ARPU)

Yhdistetyt tulot kohortin yhteenlaskettuja ensimmäisiä avauksia kohti

Yhdistetyt tulot kohortin yhteenlaskettuja ensimmäisiä käyntejä kohti

Yhdistetyt tulot kohortin yhteenlaskettuja ensimmäisiä käyntejä ja ensimmäisiä avauksia kohti

Dataan perustuvan attribuution tulot

Verkkokauppaostojen määrä

Verkkokaupan tulot

Tapahtuman arvo

Tapahtuman tulot

Ensimmäinen klikkaus ‑attribuutiomallin mukaiset tulot

Yksikköhinta

Tuotteen hyvitys

Tuotteen myyntitulot

Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallin mukaiset tulot

Käyttöiän mainostulot

Elinkaariarvo

Lineaarisen attribuutiomallin mukaiset tulot

Päivittäiset enimmäistulot

Päivittäiset minimitulot

Positioperusteisen attribuutiomallin mukaiset tulot

Ennustetut tulot

Tuotteesta saadut tulot

Ostostulot

Hyvitykset

Mainostuotto

Muiden kuin Google-mainosten mainostuotto

Tulot

Aikavaikutus-attribuutiomallin mukaiset tulot

Mainostulot yhteensä

Kokonaistulot

Ylätason roolit periytyvät oletuksena (esim. tili > mittauskokonaisuus). Esimerkiksi jos käyttäjälle määritetään rooli tilitasolla, kyseisellä käyttäjällä on sama rooli kaikissa kyseisen tilin mittauskokonaisuuksissa.

Käyttäjän voimassa olevat luvat vastaavat resurssin ylimmän tason roolia.

Jos käyttäjällä on tilillä esimerkiksi Muokkaaja-rooli, hänellä on tämä rooli tilin kaikissa mittauskokonaisuuksissa riippumatta siitä, onko hänelle määritetty alemman tason rooli jossakin mittauskokonaisuudessa.

Lisäksi jos käyttäjälle on määritetty ylemmän tason rooli mittauskokonaisuudessa verrattuna käyttäjän tilitason rooliin, ylemmän tason rooli koskee kyseistä mittauskokonaisuutta.

Voit lisätä datarajoituksia suorina lupina, mutta et voi poistaa niitä, jos ne ovat perittyjä lupia. Jos käyttäjälle on määritetty tilitasolla esimerkiksi Ei hintatietoja, kyseinen käyttäjä ei näe tilin minkään mittauskokonaisuuden hintatietoja. Voit kuitenkin lisätä yhdelle tai useammalle tilin mittauskokonaisuudelle Ei tulomittareita ‐rajoituksen.

On kaksi tapaa tarkistaa, mitkä roolit kullakin käyttäjällä on. Siirry tili- tai mittauskokonaisuustasolla Käyttäjähallinta-sivulle ja tee jompikumpi seuraavista:

 • Hae tietyn käyttäjän nimeä nähdäksesi kyseisen käyttäjän roolit.
 • Klikkaa Tilin roolit ‐sarakkeen otsikkoa, niin luettelo järjestetään roolien mukaan.

Datarajoitusten vaikutus muihin Analyticsin ominaisuuksiin

Datarajoitukset ovat käytössä sekä Analytics-käyttöliittymässä että vastaavissa Analytics API ‑kutsuissa.

Datarajoitukset luodaan ja otetaan käyttöön Analyticsin Pääsynhallinnasta. Nämä rajoitukset eivät välttämättä koske käyttäjiä, jos heidän Analyticsin lupansa perustuvat muiden Analyticsiin linkitettyjen Google-tuotteiden lupiin.

Ominaisuus Vaikutus
Raportit

Rajoitettujen mittareiden arvot ja rajoitetuista mittareista saadut arvot eivät näy raporteissa. Käyttäjät näkevät niiden sijaan arvon 0.

Rajoitetut mittarit ovat käytettävissä raportteihin liittyvissä mittarivalitsimissa (esim. raporttia personoitaessa). Datarajoitusten alaiset käyttäjät voivat lisätä näitä mittareita, mutta he eivät voi nähdä niiden tuloksia (esim. he voivat lisätä mittarit omiin raportteihin, mutta eivät näe mittareiden arvoja näissä raporteissa).

Kartoitukset

Rajoitetut mittarit eivät näy kartoituksissa.

Rajoitetut mittarit ovat käytettävissä kartoituksiin liittyvissä mittarivalitsimissa (esim. kartoitusta luotaessa). Datarajoitusten alaiset käyttäjät voivat lisätä mittareita, mutta he eivät voi nähdä niiden tuloksia (esim.he voivat lisätä mittareita kartoituksiin, mutta he eivät näe mittareiden arvoja kartoituksissa).

Yleisöt

Rajoitetut mittarit ovat käytettävissä yleisöihin liittyvissä mittarivalitsimissa. Datarajoitusten alaiset käyttäjät voivat luoda yleisöjä rajoitettujen mittareiden perusteella ja muokata yleisöjen nimiä luomisen jälkeen, mutta käyttäjiin sovelletaan alla lueteltuja rajoituksia.

Rajoitettuja mittareita sisältävää yleisöä ei voida käyttää (esim. ulottuvuuden suodattimena).

Rajoitettuja mittareita sisältävien yleisöjen määrää ei näytetä.

Yleisötriggereitä ei voida lisätä rajoitettuja mittareita sisältäviin yleisöihin.

Automaattiset vinkit Rajoitettuihin mittareihin perustuvia automaattisia vinkkejä ei näytetä käyttöliittymässä.
Omat vinkit

Käyttäjät, joilla on lupa, voivat luoda ja muokata omia vinkkejä rajoitettujen mittareiden perusteella.

Omia vinkkejä ei näytetä käyttöliittymässä, eikä niitä voi vastaanottaa sähköpostitse.

Omat mittarit Käyttäjät, joilla on lupa, voivat luoda omia mittareita ja osoittaa, että nämä mittarit sisältävät hinta- tai tulodataa. Käyttäjät, joilla on vastaavat datarajoitukset, eivät voi poistaa merkintöjä, jotka kertovat, että omat mittarit sisältävät hinta- tai tulodataa. Omien mittareiden käyttöä koskevat kaikki tässä artikkelissa mainitut rajoitukset.
Analyticsin ja Firebasen linkittäminen

Kun Firebase-projekti linkitetään Analytics-mittauskokonaisuuteen, projektin käyttäjät saavat automaattisesti Analytics-roolit:

 • Firebase-projektin käyttäjistä tulee korkeimman firebaseanalytics-lupansa perusteella jompikumpi seuraavista Firebase-virtuaalikäyttäjistä:
  • Firebase-projektin <projektin numero> muokkaaja
  • Firebase-projektin <projektin numero> katsoja
 • Firebase-virtuaalikäyttäjät puolestaan saavat oletusroolit linkitetyssä Analytics-mittauskokonaisuudessa.
Firebase-rooli/lupa Vastaava Firebase-virtuaalikäyttäjä Vastaava Analytics-rooli

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(esim. Omistaja, Muokkaaja, Firebase-järjestelmänvalvoja)

Firebase-projektin <projektin numero> muokkaaja

Muokkaaja

Ei datarajoituksia

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(esim. Katsoja, Firebase-katsoja)

Firebase-projektin <projektin numero> katsoja

Katsoja

Ei datarajoituksia

 

Analyticsin pääsynhallinnassa kukin Firebase-virtuaalikäyttäjä edustaa jotakin linkitetyn Firebase-projektin käyttäjäryhmää.

Analytics-järjestelmänvalvoja voi muuttaa mittauskokonaisuuden Firebase-virtuaalikäyttäjälle annettua Analytics-roolia ja käyttäjää koskevia datarajoituksia. Mahdolliset muutokset vaikuttavat kaikkiin Firebase-projektin käyttäjiin, jotka ovat virtuaalikäyttäjiä.

Roolit ja datarajoitukset säilyvät samoina, kunnes Firebase-projektin ja Analytics-mittauskokonaisuuden linkitys poistetaan.

Analytics-järjestelmänvalvoja voi muuttaa Firebase-roolien pääsyoikeuksia kohdassa Järjestelmänvalvoja > linkitetty mittauskokonaisuus > Mittauskokonaisuuden pääsynhallinta.

 

Universal Analytics

Voit myöntää käyttäjälupia tili-, mittauskokonaisuus- ja näkymätasolla.

Näin myönnät lupia:

 1. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
 2. Valitse Tili-, Mittauskokonaisuus- tai Näkymä-sarakkeesta Pääsynhallinta.
 3. Määritä rooleja uusille tai nykyisille jäsenille (esim. käyttäjille ja ryhmille). Lue lisää käyttäjien lisäämisestä ja muokkaamisesta.

Voimassa olevat luvat tarkoittavat niitä rooleja ja datarajoituksia, jotka jäsenelle on määritetty muiden resurssien kautta (kuten organisaation, käyttäjäryhmän tai sen tilin kautta, joka sisältää nykyisen mittauskokonaisuuden), sekä kaikkia suoria lupia, jotka on määritetty erikseen nykyistä resurssia varten.

Suorat luvat ovat rooli- ja datarajoituksia, jotka jäsenelle on määritetty erikseen nykyistä resurssia (esim. organisaatiota, tiliä tai mittauskokonaisuutta) varten.

Valittavissa on neljä roolia ja kaksi datarajoitusta:

Rooli Selitys
Järjestelmänvalvoja

Analyticsin täydet käyttöoikeudet. Oikeus hallita käyttäjiä (käyttäjien lisääminen tai poistaminen sekä roolin tai datarajoituksen määrittäminen). Kun käyttäjällä on tämä rooli tilillä tai mittauskokonaisuudessa, hän voi myöntää kyseisen tilin tai mittauskokonaisuuden kaikki luvat kenelle tahansa käyttäjälle (myös itselleen).

Sisältää Muokkaaja-roolin.

(Korvaa Käyttäjähallinta-luvan.)

Muokkaaja

Asetusten täydet käyttöoikeudet mittauskokonaisuuden tasolla. Ei oikeutta hallinnoida käyttäjiä.

Sisältää Analyytikko‑roolin.

(Muokkausoikeuden uusi nimi)

Analyytikko

Oikeus luoda, muokata, poistaa ja jakaa mittauskokonaisuuden sisältöä. Oikeus käyttää jaettuja sisältöjä yhdessä muiden kanssa.

Sisältää Katsoja‑roolin.

(Yhteiskäyttöluvan uusi nimi)

Mittauskokonaisuuden sisältöä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Katsoja

Oikeudet raporttien ja määritystietojen katseluun, raporttien tietojen muokkaamiseen (esim. vertailujen lisäämiseen ja toissijaisen ulottuvuuden lisäämiseen), henkilökohtaisen sisällön luomiseen ja jakamiseen sekä jaetun sisällön katseluun joko käyttöliittymän tai APIen kautta. Ei voi yhteiskäyttää jaettua sisältöä. 

(Luku- ja analysointiluvan uusi nimi)

Käyttäjällä ei ole roolia tässä objektissa. Käyttäjällä voi olla rooli toisessa objektissa.

 

On kaksi tapaa tarkistaa, mitkä roolit kullakin käyttäjällä on. Aloita Käyttäjähallinta-sivulta tilin, mittauskokonaisuuden tai näkymän tasolta:

 • Hae tietyn käyttäjän nimeä nähdäksesi kyseisen käyttäjän luvat.
 • Klikkaa Tilin luvat ‑sarakkeen otsikkoa, niin luettelo järjestetään lupien mukaan.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false
false