[GA4] Zobrazenie histórie zmien účtu alebo vlastníctva

Ak si chcete pozrieť históriu zmien účtu alebo vlastníctva v službe Analytics, musíte mať rolu redaktora.

História zmien obsahuje záznamy o zmenách uskutočnených v účte.

Zobrazenie histórie zmien

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. Pomocou ponuky v stĺpci Účet alebo Vlastníctvo vyberte účet alebo vlastníctvo, ktorého históriu zmien si chcete pozrieť.
 4. V stĺpci Účet alebo Vlastníctvo kliknite na položku História zmien účtu alebo História zmien vlastníctva.

Záznamy v histórii zmien:

 • Čas: dátum a čas aktivity;
 • Typ miesta: účet Analytics alebo vlastníctvo v službe Analytics, kde došlo k zmene;
 • Názov miesta: názov účtu Analytics alebo vlastníctva v službe Analytics, kde došlo k zmene;
 • Typ položky: typ položky, ktorá bola zmenená (napr. stream údajov, odkaz služby Google Ads);
 • Akcia: zmena položky, ktorá bola vykonaná (napr. vytvorená, upravená);
 • Zmenené používateľom: používateľ služby Analytics, ktorý vykonal aktivitu. História zmien zaznamenáva aj automatické zmeny v systéme.

Záznamy pre položku [odstránený používateľ] naznačujú, že účet Google používateľa, ktorý uskutočnil zmenu, bol následne odstránený zo systému a Analytics nemôže získať e‑mailovú adresu.

História zmien uchováva záznam aktivít za posledné dva roky.

Nastavenie obdobia

Na výber niektorého z vopred definovaných období alebo nastavenie vlastného obdobia použite ponuku Obdobie.

Obdobie používa časové pásmo operačného systému.

Filtrovanie obsahu

 1. V ponuke Poloha vyberte účet alebo vlastníctvo, ktorého zmeny chcete zobraziť.
 2. Kliknutím na Viac filtrov otvoríte tieto možnosti:
  • Ľubovoľný typ položky: vyberte typy položiek, ktoré chcete zahrnúť;
  • Zmenené používateľom: zadajte jednu alebo viacero e‑mailových adries používateľov, ktorých zmeny chcete zahrnúť.
 3. Kliknite na Použiť.

Prehľadávanie obsahu

Pomocou vyhľadávacieho poľa navrchu tabuľky môžete prehľadávať obsah podľa ľubovoľného typu údajov uvedeného v niektorom zo stĺpcov (napr. dátum, názov miesta, typ položky).

Dátumy zadajte s použitím rovnakého formátu, aký majú záznamy v príslušnom stĺpci.

Môžete zadať čiastočné reťazce, napríklad prvé dve písmená mesiaca alebo niekoľko písmen z e‑mailovej adresy používateľa.

Zobrazenie ďalších podrobností

Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti, napríklad stav účtu alebo vlastníctva pred zmenou a po nej, v riadku príslušnej zmeny kliknite na ikonu Informácie. Ďalšie podrobnosti predstavujú zobrazenie objektu prostredníctvom rozhrania Admin API.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false