[GA4] Brisanje/obnavljanje računov in znamk

V smetnjaku so računi in znamke, ki so bili označeni za izbris. Za obnovitev elementov v smetnjaku imate na voljo 35 dni, nato pa bodo trajno izbrisani.

V tem članku:

O smetnjaku

Smetnjak je prostor za začasno shranjevanje računov in znamk, preden jih sistem izbriše. Sistem premakne račune, znamke in poglede v smetnjak, kjer jih zadrži 35 dni, nato pa trajno izbriše.

V smetnjaku je prikazan seznam z naslednjimi podatki: Elementi, ki so označeni za izbris, uporabnik, ki je označil posamezen element, in datum, ko bo posamezen element trajno izbrisan. Element obnovite tako, da ga izberete in premaknete iz smetnjaka. Za dostop do smetnjaka morate za račun imeti vlogo urednika.

Ko je element 35 dni v smetnjaku, ga Analytics trajno izbriše in izbris zabeleži v Zgodovino sprememb, pri čemer je kot uporabnik naveden Analytics System.

Kaj se obnovi

Če obnovite račun, se samodejno obnovijo tudi povezane znamke, vendar z izjemo znamk, ki so bile posamično premaknjene v smetnjak. Če obnovite znamko, se samodejno obnovijo tudi vsi podatkovni tokovi, ki jih je vključevala ob premiku v smetnjak. Primer: Račun A vsebuje znamko P1 s podatkovnima tokovoma DS1 in DS2 ter znamko P2 s podatkovnima tokovoma DS3 in DS4.

  • 1. primer: Račun A je premaknjen v smetnjak. Če obnovite račun A, se samodejno obnovita P1 (skupaj s podatkovnima tokovoma DS1 in DS2) in P2 (skupaj s podatkovnima tokovoma DS3 in DS4).
  • 2. primer: Znamka P1 je premaknjena v smetnjak. Pozneje se račun A premakne v smetnjak. Če obnovite račun A, se samodejno obnovita račun A in znamka P2 (skupaj s podatkovnima tokovoma DS3 in DS4), ne pa tudi znamka P1, ker je bila posebej premaknjena v smetnjak.

Podatkovnega toka ni mogoče premakniti v smetnjak, lahko ga samo izbrišete. Če pa v smetnjak premaknete znamko, bodo skupaj z njo v smetnjak premaknjeni tudi podatkovni tokovi v tej znamki.

Ko račun ali znamko obnovite iz smetnjaka, se ohranijo vse nastavitve in konfiguracije (npr. filtri, uporabniška dovoljenja, povezave do drugih Googlovih izdelkov).

Ko so računi in znamke v smetnjaku, se podatki ne obdelujejo. Obdelava podatkov se za osnovna poročila znova začne v eni uri po obnovitvi iz smetnjaka. Sprotna obdelava se znova začne čez nekaj sekund.

Podznamke in skupne znamke

Pri premikanju v smetnjak ali obnavljanju podznamk in skupnih znamk morate upoštevati tudi druge dejavnike.

Več o premikanju podznamk v smetnjak in obnavljanju

Več o premikanju skupnih znamk v smetnjak in obnavljanju

Obnovitev računa ali znamke

Če želite obnoviti račune in znamke, morate imeti vlogo urednika.
  1. Prijavite se v račun Analytics. Če so izbrisani vsi vaši računi Analytics, boste morali za dostop do smetnjaka ustvariti nov račun Analytics.
  2. Kliknite Skrbnik.
  3. V stolpcu Račun kliknite Smetnjak.
  4. Poiščite element, ki ga želite obnoviti, kar storite tako, da pregledate tabelo ali uporabite iskalno polje v tabeli.
  5. Izberite element in kliknite Obnovi.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false