[GA4] Slett eller gjenopprett kontoer og områder

Papirkurven inneholder kontoer og områder merket for sletting. Elementene i papirkurven blir liggende i 35 dager før de slettes for godt.

I denne artikkelen:

Om papirkurven

Papirkurven er et område der kontoer og områder oppbevares midlertidig før de blir slettet. Kontoer og områder flyttes til papirkurven og oppbevares der i 35 dager før de slettes for godt.

I papirkurven kan du se en liste over elementene som er merket for sletting, hvilken bruker som merket de aktuelle elementene, samt datoen når elementene skal slettes for godt. Du kan gjenopprette et element ved å velge det og flytte det ut av papirkurven. Du må ha redigeringstilgang til kontoen for å få tilgang til papirkurven.

Etter 35 dager i papirkurven slettes elementene for godt fra Analytics, og slettingen registreres i endringsloggen med brukeren identifisert som Analytics-systemet.

Hva blir gjenopprettet?

Hvis du gjenoppretter en konto, blir de tilknyttede områdene automatisk gjenopprettet, med unntak av eventuelle områder som ble flyttet enkeltvis til papirkurven. Hvis du gjenoppretter et område, blir eventuelle datastrømmer det hadde da du flyttet det til papirkurven, automatisk gjenopprettet. Tenk deg for eksempel at konto A inneholder området P1 med datastrømmene DS1 og DS2 og området P2 med datastrømmene DS3 og DS4.

  • Eksempel 1: Konto A flyttes til papirkurven. Hvis du gjenoppretter konto A, blir både P1 (i tillegg til DS1 og DS2) og P2 (i tillegg til DS3 og DS4) automatisk gjenopprettet.
  • Eksempel 2: P1 blir flyttet til papirkurven. Deretter flyttes konto A til papirkurven. Hvis du gjenoppretter konto A, gjenopprettes A og P2 automatisk (samt DS3 og DS4), men ikke P1. Dette kommer av at P1 ble flyttet dit for seg selv.

Datastrømmer kan ikke flyttes til papirkurven – du kan bare slette dem. Hvis du derimot flytter et område til papirkurven, blir datastrømmene i det aktuelle området lagt i papirkurven, ikke bare området.

Når du gjenoppretter en konto eller et område fra papirkurven, beholdes alle innstillinger og konfigurasjoner (f.eks. filtre, brukertillatelser, linker til andre Google-produkter osv.).

Data blir ikke behandlet mens kontoer og områder ligger i papirkurven. Databehandling gjenopptas for kjernerapporter innen én time etter at de er gjenopprettet fra papirkurven. Sanntidsrapportering gjenopptas i løpet av noen sekunder.

Underområder og sammendragsområder

Du må ta høyde for flere faktorer når du skal gjenopprette under- og sammendragsområder eller legge dem i papirkurven.

Finn ut hvordan du gjenopprette underområder eller legge dem i papirkurven

Finn ut hvordan du kan gjenopprette sammendragsområder eller legge dem i papirkurven

Slik kan du gjenopprette kontoer eller områder

Du må ha redigeringstilgang for å gjenopprette kontoer og områder. Hvis alle Analytics-kontoene dine er slettet, må du opprette en ny Analytics-konto for å få tilgang til papirkurven.
  1. Klikk på Papirkurv under KontoAdministrator-siden.
  2. Finn elementet du ønsker å gjenopprette, ved å se gjennom tabellen eller bruke søkefeltet i tabellen.
  3. Velg elementet og klikk på Gjenopprett.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7698845783551275505
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256