[GA4] מחיקה / שחזור של חשבונות ונכסים

פח האשפה מכיל חשבונות ונכסים שסומנו למחיקה. ניתן לשחזר פריטים מפח האשפה תוך 35 ימים ממועד המחיקה. בתום פרק הזמן הזה הם נמחקים לצמיתות.

הנושאים במאמר:

מידע על פח האשפה

פח האשפה הוא אזור אחסון זמני של חשבונות ונכסים לפני שהם נמחקים לצמיתות. חשבונות ונכסים שמועברים לפח האשפה נשמרים בו במשך 35 ימים, ובתום התקופה הזאת הם נמחקים באופן סופי.

באשפה מוצגת רשימה של כל הפריטים שסומנו למחיקה, המשתמש שסימן אותם למחיקה והתאריך שבו הפריטים יימחקו לצמיתות. תוכל לשחזר פריט על ידי בחירה בו והוצאתו מהאשפה. כדי לגשת לאשפה, יש צורך בתפקיד העורך בחשבון.

לאחר 35 יום באשפה, מערכת Analytics מוחקת את היישות ומתעדת את המחיקה בהיסטוריית השינויים. המשתמש שמצוין בהיסטוריית השינויים במקרים של מחיקה לצמיתות הוא מערכת Analytics.

מה אפשר לשחזר

שחזור של חשבון משחזר באופן אוטומטי את הנכסים המשויכים אליהם, חוץ מהנכסים שהועברו בנפרד לפח האשפה. שחזור של נכס משחזר באופן אוטומטי את כל מקורות הנתונים שהיו לו כשהעברתם אותו לפח האשפה. לדוגמה, חשבון A מכיל את הנכס P1 עם מקורות הנתונים DS1 ו-DS2 ואת נכס P2 עם מקורות הנתונים DS3 ו-DS4.

  • דוגמה 1: חשבון A מועבר לפח האשפה. השחזור של חשבון A ישחזר באופן אוטומטי את נכס P1 (יחד עם מקורות הנתונים DS1 ו-DS2) ואת נכס P2 (יחד עם מקורות הנתונים DS3 ו-DS4).
  • דוגמה 2: נכס P1 מועבר לפח האשפה. לאחר מכן, חשבון A מועבר לפח האשפה. השחזור של חשבון A ישחזר באופן אוטומטי את חשבון A ואת נכס P2 (יחד עם מקורות הנתונים DS3 ו-DS4), אבל לא את נכס P1 מפני שהוא הועבר לפח האשפה בנפרד.

לא ניתן להעביר מקור נתונים לפח האשפה, אלא רק למחוק אותו. עם זאת, אם מעבירים נכס לפח האשפה, מקורות הנתונים בנכס הזה מועברים לפח האשפה עם הנכס.

כשמשחזרים חשבון או נכס מפח האשפה, כל ההגדרות הכלליות והאישיות (למשל מסננים, הרשאות משתמשים וקישורים למוצרים אחרים של Google) נשמרות.

לא מתבצע עיבוד נתונים בזמן שהחשבונות והנכסים נמצאים בפח האשפה. אחרי שחזור הפריטים מפח האשפה, עיבוד הנתונים בדוחות העיקריים חוזר לפעולה תוך שעה. העיבוד בזמן אמת ממשיך אחרי כמה שניות.

נכסי משנה ונכסי-על

יש גורמים נוספים שצריך לחשוב עליהם כשמעבירים לאשפה או משחזרים נכסי משנה ונכסי-על.

מידע נוסף על העברה לאשפה ושחזור של נכסי משנה

מידע נוסף על העברה לאשפה ושחזור של נכסי-על

איך משחזרים חשבון או נכס

כדי לשחזר חשבונות ונכסים, יש צורך בתפקיד עורך.
  1. נכנסים לחשבון Analytics. אם מחקתם את כל חשבונות Analytics, תצטרכו ליצור חשבון Analytics חדש כדי לגשת לאשפה.
  2. לוחצים על ניהול.
  3. בעמודה חשבון, לוחצים על אשפה.
  4. מאתרים את הפריט שרוצים לשחזר על ידי עיון בטבלה או באמצעות שדה החיפוש בטבלה.
  5. בוחרים את הפריט ולוחצים על שחזור.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false