[GA4] Изтриване/възстановяване на профили и собствености

Кошчето съдържа профили и собствености, които са обозначени за изтриване. Разполагате с 35 дни, за да възстановите елементи от кошчето, преди да бъдат окончателно изтрити.

В тази статия:

Всичко за кошчето

Кошчето е място за временно задържане на профили и собствености, преди да бъдат изтрити. Те се преместват в кошчето и се задържат там за 35 дни, преди да бъдат окончателно изтрити.

В кошчето се показва списък на всички обекти, които са означени за изтриване, потребителят, който е направил това, и датата, на която ще бъдат изтрити за постоянно. Възстановяването на обект се извършва, като го изберете и го преместите извън кошчето. За достъп до кошчето трябва да имате роля на редактор в профила.

След 35 дни престой в кошчето Анализ изтрива обекта за постоянно и записва изтриването в История на промените, а потребителят се регистрира като Системата на Анализ.

Какво се възстановява

Възстановяването на профил автоматично възстановява свързаните собствености, с изключение на тези, които са били преместени отделно в кошчето. Възстановяването на собственост автоматично възстановява всички потоци от данни, които са били преместени в кошчето. Например профил А съдържа собственост С1 с потоци от данни ПД1 и ПД2, както и собственост С2 с потоци от данни ПД3 и ПД4.

  • Пример 1: Профил A е преместен в кошчето. С възстановяването на профил А автоматично ще се възстановят С1 (заедно с ПД1 и ПД2, както и С2 (заедно с ПД3 и ПД4)
  • Пример 2: С1 е преместена в кошчето. По-късно в него е преместен профил А. При възстановяването на профил A автоматично ще се възстановят профил A и С2 (заедно с ПД3 и ПД4), но не и С1, тъй като тя е преместена в кошчето отделно.

Не можете да преместите поток от данни в кошчето, а само да го изтриете. Ако обаче преместите собственост в кошчето, потоците от данни в нея отиват в кошчето заедно със собствеността.

Когато възстановите профил или собственост от кошчето, всички настройки и конфигурации (напр. филтри, потребителски разрешения, връзки към други продукти на Google) се запазват.

Данните не се обработват, докато профилите и собственостите са в кошчето. Тя се възобновява за основните отчети в рамките на един час след възстановяване от кошчето. Обработката в реално време се възобновява в рамките на секунди.

Подсобствености и сборни собствености

Има още фактори, които трябва да имате предвид, когато изтривате или възстановявате подсобствености и сборни собствености.

Научете повече за изтриването и възстановяването на подсобствености

Научете повече за изтриването и възстановяването на сборни собствености

Как да възстановите профил или собственост

За да възстановявате профили и собствености, трябва да имате роля на редактор. Ако всичките Ви профили в услугата са изтрити, ще трябва да създадете нов профил в нея, за да отворите кошчето.
  1. В Администриране под Профил кликнете върху Кошче.
  2. Намерете елемента, който искате да възстановите, като прегледате таблицата или използвате полето за търсене в нея.
  3. Изберете елемента и кликнете върху Възстановяване.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню