[GA4] עריכה ומחיקה של חשבונות, נכסים ומקורות נתונים בחשבון Google Analytics

איך מוסיפים, מוחקים, יוצרים ומנהלים נכסים, חשבונות ומקורות נתונים בחשבון Google Analytics
כדי לערוך או למחוק חשבונות, נכסים ומקורות נתונים בחשבון Google Analytics, צריכה להיות לכם הרשאה עריכה.
הנושאים במאמר:

עריכת חשבון

 1. בדף ניהול בקטע חשבון, לוחצים על פרטי החשבון.
 2. משנים את שם החשבון, המדינה שבה נמצא העסק ואפשרויות שקשורות לשיתוף נתונים ולתיקון לעיבוד נתונים, לפי הצורך.
 3. לוחצים על שמירה.

עריכת נכס

 1. בדף ניהול בקטע נכס, לוחצים על פרטי הנכס.
 2. משנים את ההגדרות הרצויות (מידע נוסף על הגדרות הנכס):
  • שם הנכס
  • קטגוריית תחום
  • אזור זמן לדיווח
  • מטבע
 3. לוחצים על שמירה.

עריכת נכס משנה או נכס-על

ככלל, אפשר לערוך נכסי משנה ונכסי-על בשיטה שמוסברת למעלה, אבל יש כמה הבדלים:

עריכה של מקור נתונים (נכסי Google Analytics 4)

 1. בדף ניהול בקטע איסוף נתונים ושינוי שלהם, לוחצים על מקורות הנתונים.
 2. לוחצים על השם של מקור הנתונים שרוצים לערוך. מסך הפרטים של מקור הנתונים מוצג.

עריכת השם או כתובת ה-URL של מקור נתונים (אתר)

אפשר לשנות את השם או את כתובת ה-URL של המקור לנתוני האתר במסך הפרטים של מקור הנתונים.

 1. לוחצים על סמל העריכה בפינה השמאלית העליונה של מסך הפרטים של מקור נתוני האתר.
 2. מזינים את השם החדש של מקור הנתונים בשדה שם מקור הנתונים.
 3. כדי לעדכן את כתובת האתר, בוחרים את הפרוטוקול (http או https) ומזינים את הדומיין והנתיב החדשים של כתובת ה-URL.
 4. לוחצים על עדכון מקור נתונים כדי לשמור את השינויים.

עריכת המאפיינים וההגדרות של מקור נתונים

אפשר גם לבצע את הפעולות הבאות בקשר למקור הנתונים:

מחיקת חשבון

 1. בדף ניהול בקטע חשבון, לוחצים על פרטי החשבון.
 2. לוחצים על העברה לאשפה.

מחיקת נכס

 1. בדף ניהול בקטע נכס, לוחצים על פרטי הנכס.
 2. לוחצים על העברה לאשפה.

מחיקת נכס משנה או נכס-על

יש גורמים נוספים שצריך לחשוב עליהם כשמוחקים נכסי משנה ונכסי-על.

מידע נוסף על מחיקת נכסי משנה

מידע נוסף על מחיקת נכסי-על

מחיקת מקור נתונים (נכסי Google Analytics 4)

אם מוחקים מקור נתונים:

 • אי אפשר לבטל את המחיקה (לשחזר את מקור הנתונים).
 • כל שילובי המוצרים שמבוססים על מקור הנתונים הזה (למשל Big Query Export) יפסיקו לפעול.
 • לא תהיה לכך השפעה על אותו מקור לנתוני אפליקציה שבו נעשה שימוש בפרויקט Firebase שמקושר ל-Google Analytics 4.
 1. בדף ניהול בקטע איסוף ושינוי של נתונים, לוחצים על מקורות הנתונים.
 2. לוחצים על השורה של מקור הנתונים.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על אפשרויות נוספות > מחיקת מקור נתונים.

אם אתם משתמשים בתגי אתרים מחוברים

אם אתם משתמשים בתגי אתרים מחוברים עם מקור נתוני אתר שאתם רוצים למחוק, צריך להסיר את תגי האתרים המחוברים לפני מחיקת מקור הנתונים. הוראות

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
12539215863580268600
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256