[GA4] Uređivanje/brisanje računa, entiteta i streamova podataka

Za uređivanje i brisanje računa, entiteta i streamova podataka na Google Analytics računu potrebna vam je uloga uređivača.

Uređivanje računa

 1. Kliknite Administrator.
 2. Na vrhu stupca Račun upotrijebite padajući alat za odabir da biste odabrali račun koji želite urediti.
 3. Kliknite Postavke računa.
 4. Po potrebi izmijenite naziv računa, zemlju tvrtke te opcije dijeljenja podataka i Dopune o obradi podataka.
 5. Kliknite Spremi.

Uređivanje entiteta

 1. Kliknite Administrator.
 2. Na vrhu stupca Entitet upotrijebite padajući alat za odabir da biste odabrali entitet koji želite urediti.
 3. Kliknite Postavke entiteta.
 4. Po potrebi izmijenite postavke. (Saznajte više o postavkama entiteta)
 5. Kliknite Spremi.

Uređivanje podentiteta ili agregacijskog entiteta

Općenito možete urediti podentitete i agregacijske entitete pomoću gore opisanog načina, iako postoje neke razlike:

Uređivanje streama podataka (Google Analytics 4 entiteti)

 1. Kliknite Administrator.
 2. Kliknite Streamovi podataka.
 3. Kliknite naziv streama podataka koji želite urediti. Prikazuje se zaslon s pojedinostima o streamu.

Uređivanje naziva ili URL-a streama podataka (web)

Na zaslonu s pojedinostima o streamu možete promijeniti naziv ili URL streama podataka web-lokacije.

 1. Kliknite ikonu za uređivanje u gornjem desnom kutu zaslona s pojedinostima o streamu s web-lokacije.
 2. Unesite novi naziv streama podataka u polje Naziv streama.
 3. Da biste ažurirali URL web-lokacije, odaberite protokol (http ili https) te unesite novu domenu i put URL-a.
 4. Kliknite Ažuriraj stream da biste spremili izmjene.

Uređivanje entiteta i postavki streama podataka

U vezi sa streamom podataka možete poduzeti i sljedeće radnje:

Brisanje računa

 1. Kliknite Administrator.
 2. Na vrhu stupca Račun upotrijebite padajući alat za odabir da biste odabrali račun koji želite izbrisati.
 3. U stupcu Račun kliknite Postavke računa.
 4. Kliknite Premjesti u koš za otpad (u gornjem desnom kutu zaslona Postavke računa).

Brisanje entiteta

 1. Kliknite Administrator.
 2. U stupcu Entitet upotrijebite padajući alat za odabir da biste odabrali entitet koji želite izbrisati.
 3. U stupcu Entitet kliknite Postavke entiteta.
 4. Kliknite Premjesti u koš za otpad (pokraj opcije Premjesti entitet u gornjem desnom kutu zaslona Postavke računa).

Brisanje podentiteta ili agregacijskog entiteta

Pri brisanju podentiteta i agregacijskih entiteta morate uzeti u obzir dodatne čimbenike.

Saznajte više o brisanju podentiteta

Saznajte više o brisanju agregacijskih entiteta

Brisanje streama podataka (Google Analytics 4 entiteti)

Ako izbrišete stream podataka:

 • Ne možete poništiti brisanje (vratiti ga).
 • Integracije proizvoda koje se oslanjaju na taj stream podataka (npr. Big Query Export) više neće funkcionirati.
 1. Kliknite Administrator.
 2. U stupcu Entitet upotrijebite padajući alat za odabir da biste odabrali entitet koji želite izbrisati.
 3. U stupcu Entitet kliknite Streamovi podataka.
 4. Kliknite redak za stream podataka.
 5. U gornjem desnom kutu kliknite Više > Izbriši stream.

Ako upotrebljavate povezane oznake web-lokacije

Ako upotrebljavate povezane oznake web-lokacije sa streamom podataka s weba koji želite izbrisati, uklonite povezane oznake web-lokacije prije nego što izbrišete stream podataka. Upute

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
69256
false
false