Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Als u een Universal Analytics-property gebruikt, bekijkt u het gedeelte over Universal Analytics van dit Helpcentrum.

[GA4] Segmenten maken

Maak subsets van gebruikers, sessies en gebeurtenissen.
Een segment is een subset van uw gegevens in Google Analytics. Uit uw volledige set gebruikers kan een segment bijvoorbeeld gebruikers bevatten uit een bepaald land of een bepaalde regio. Een ander segment kan bestaan uit gebruikers die bepaalde producten hebben gekocht, een specifiek gedeelte van uw site hebben bezocht of bepaalde gebeurtenissen in uw app hebben geactiveerd.
In dit artikel:

Een segment maken

Segmenten die u maakt of wijzigt, zijn alleen beschikbaar in de verkenning waarin u ze definieert.

De tool 'Segmenten maken' openen:

 

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Selecteer links Verkennen.
  1. De Werkruimte voor verkenningen wordt weergegeven.
 1. Selecteer een bestaande verkenning of maak een nieuwe. Instructies weergeven.
 2. Klik links in 'Instellingen voor tabblad' op het plusteken in het gedeelte Segmenten.

Er zijn 3 opties om een nieuw segment te maken:

 1. Maak een aangepast segment door zelf alle parameters te definiëren.
 2. Begin met een voorgesteld segment. Voorgestelde segmenten zijn gebaseerd op algemene toepassingen. U kunt ze aanpassen aan uw specifieke behoeften.
 3. Klik met de rechtermuisknop op een gegevenspunt in uw visualisatie om het contextmenu te openen. Selecteer vervolgens Segment maken op basis van selectie.

Een aangepast segment maken

 1. Selecteer in het bovenste deelvenster het type segment dat u wilt maken. Hieronder vindt u meer informatie over de typen segmenten die u kunt maken.
 2. Voer een naam en een beschrijving in voor het segment. Dan kunt u het segment elders in Analytics terugvinden.
 3. Klik op Nieuwe voorwaarde toevoegen om de selectiecriteria voor dit segment op te geven. U kunt voorwaarden maken om dimensies of gebeurtenissen te evalueren. Bijvoorbeeld:
  1. Leeftijd is 18-24 of 25-34
  2. app_exception
 4. U kunt ook segmenten maken op basis van een reeks stappen die de gebruiker heeft genomen. Hieronder vindt u meer informatie over voorwaarden en reeksen.
 5. Klik rechtsboven op OPSLAAN.
De knop OPSLAAN is uitgegrijsd totdat u ten minste één volledige voorwaarde opgeeft.

Een voorgesteld segment aanpassen

Voorgestelde segmenten zijn kant-en-klare en templatesegmenten die u kunt gebruiken om snel aan de slag te gaan. Segmenten op het tabblad Algemeen kunnen zonder aanpassingen worden gebruikt. U kunt ze wel wijzigen als u wilt. Templates bevatten al voorwaarden: u hoeft alleen de waarden voor die voorwaarden op te geven.

Typen segmenten die u kunt maken

Gebruikerssegmenten

Gebruikerssegmenten zijn subsets van gebruikers die betrokken zijn bij uw site of app: bijvoorbeeld gebruikers die eerder een aankoop hebben gedaan of gebruikers die artikelen aan hun winkelwagentje hebben toegevoegd, maar geen aankoop hebben voltooid.

Gebeurtenissegmenten

Gebeurtenissegmenten zijn subsets van gebeurtenissen die zijn geactiveerd op uw site of in uw app, bijvoorbeeld alle aankoopgebeurtenissen die op een bepaalde locatie hebben plaatsgevonden of app_exception-gebeurtenissen die in een specifiek besturingssysteem hebben plaatsgevonden.

Sessiesegmenten

Sessiesegmenten zijn subsets van de sessies die hebben plaatsgevonden op uw site of in uw app, bijvoorbeeld alle sessies die afkomstig zijn uit een bepaalde advertentiecampagne.

Voorwaarden instellen

Aan de hand van de voorwaarden kan Analytics bepalen welke gegevens moeten worden opgenomen in of uitgesloten van het segment. Als u een voorwaarde wilt definiëren, selecteert u de gegevens die u wilt evalueren, kiest u een vergelijkingsoperator en vult u een waarde of waardebereik in. Voor een segment van gebruikers in Noord-Amerika maakt u bijvoorbeeld een gebruikerssegment en selecteert u de dimensie Land-ID, gebruikt u de operator is één van en vult u de waarden VS, CA en MX in.

Segment builder example

Typen voorwaarden

U kunt voorwaarden maken om dimensies of gebeurtenissen te evalueren. Voorwaarden voor statistieken worden momenteel niet ondersteund in de tool Segmenten maken. U kunt wel doelgroepen maken op basis van LTV (lifetime value).

Dimensievoorwaarden

Met dimensievoorwaarden kunt u segmenten maken op basis van de evaluatie van dimensiewaarden voor uw gebruikers, zoals demografie, geografie en technologie.

Gebeurtenisvoorwaarden

Met gebeurtenisvoorwaarden kunt u segmenten maken op basis van specifieke gegevens over een of meer gebeurtenissen. U kunt alle gebeurtenisparameters opnemen die met de gebeurtenis mee worden gestuurd wanneer deze wordt geregistreerd. U kunt bijvoorbeeld de parameters 'levelnummer' of 'levelnaam' van een level_start-gebeurtenis evalueren. (Meer informatie over Google Analytics 4-gebeurtenissen vindt u in de referentie voor gtag.js.)

Aangepaste gebeurtenisparameters gebruiken in segmenten

Als u een aangepaste gebeurtenisparameter in een segment wilt gebruiken, moet u eerst een aangepaste dimensie maken die de waarde van die parameter bevat. U kunt dat doen via de interface Instellen > Aangepaste definitie of door de naam van de aangepaste parameter in te vullen in de tool 'Segmenten maken' en vervolgens te klikken op registreren.
Een aangepaste parameter registreren.
 

Bereik van een voorwaarde

Het bereik van een voorwaarde bepaalt hoe breed of beperkt de voorwaarden worden toegepast.

Voor gebruikers- en sessiesegmenten kunt u het volgende selecteren:

 • Binnen dezelfde gebeurtenis: Aan alle voorwaarden moet binnen dezelfde gebeurtenis worden voldaan.
 • Binnen dezelfde sessie: Aan alle voorwaarden moet binnen dezelfde sessie worden voldaan.
 • In alle sessies: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan tijdens de lifetime van de gebruiker. Meer informatie over hoe sessies worden berekend.

Voorwaarden voor gebeurtenissegmenten moeten allemaal binnen dezelfde gebeurtenis plaatsvinden.

Dynamische evaluatie

Gebruikerssegmenten met op dimensies gebaseerde voorwaarden nemen standaard gebruikers op wanneer ze op dat moment aan de voorwaarde voldoen. Wanneer gebruikers niet meer aan de voorwaarde voldoen, worden ze uit deze gebruikerssegmenten verwijderd.

U kunt dit gedrag overschrijven door de optie Op elk moment te selecteren. Dit omvat gebruikers die aan de voorwaarde hebben voldaan tijdens de rapport- of verkenningsperiode, zelfs als ze momenteel niet voldoen aan de voorwaardecriteria.

Een voorbeeld:

Stel dat een van uw gebruikers 2 maanden geleden Brazilië heeft bezocht, maar zich nu op een andere locatie bevindt. Als u een segment toevoegt met de voorwaarde 'Land = Brazilië' en een periode die de afgelopen 3 maanden beslaat, wordt dit als volgt geëvalueerd:

 • Als Op elk moment is geselecteerd, is deze voorwaarde vandaag waar en bevindt die gebruiker zich in het segment.
 • Als Op elk moment niet is geselecteerd, is deze voorwaarde vandaag onwaar en bevindt die gebruiker zich niet in het segment.

Voorwaardegroepen

U kunt segmenten maken die meerdere voorwaarden bevatten en deze groeperen in voorwaardegroepen. Binnen een voorwaardegroep kan elke voorwaarde worden geëvalueerd met EN- of OF-logica. Als u meerdere voorwaardegroepen gebruikt, kunt u 1 evaluatie uitvoeren voor voorwaarden die gebruikmaken van verschillende bereiken. U kunt bijvoorbeeld voorwaarden combineren 'binnen dezelfde gebeurtenis' en 'in alle sessies'.

Klik op Voorwaardegroep toevoegen om een nieuwe groep aan uw segmentdefinitie toe te voegen. Voorwaardegroepen worden geëvalueerd met EN-logica.

Als u een voorwaardegroep wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op elke voorwaarde in de groep en klikt u aan de rechterkant op X.

Segment builder example

Opeenvolgende voorwaarden instellen voor gebruikerssegmenten

Klik voor gebruikerssegmenten op Reeks toevoegen om de voorwaarden in een bepaalde volgorde te definiëren.Bijvoorbeeld: Deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden in de vermelde volgorde:

 1. Stap 1: first_open.
 2. Stap 2: in_app_purchase.

U kunt desgewenst vereisen dat de stappen binnen een bepaalde periode worden uitgevoerd:

 1. Klik aan de rechterkant op Tijdsbeperking.
 2. Klik op de schakelaar en definieer de periode waarin de hele reeks moet plaatsvinden (bijvoorbeeld 30 minuten).

Klik op Stap toevoegen voor elke extra stap die u in de reeks wilt opnemen.

TIP: Voorwaardegroepen worden altijd boven reeksen weergegeven. Als u een voorwaarde na een reeks toevoegt en deze lijkt te verdwijnen, scrollt u omhoog om de voorwaarde terug te vinden.

Voorwaarden uitsluiten

De voorwaarden die u definieert, zijn standaard insluitingsvoorwaarden: ze definiëren de gebruikers of gebeurtenissen die u wilt opnemen in uw verkenning. Klik op Voorwaardegroep toevoegen om een voorwaarde te maken die gebruikers of gebeurtenissen uitsluit.

Selecteer Gebruikers tijdelijk uitsluiten wanneer: om gebruikers tijdens perioden dat ze aan de voorwaarde voldoen, uit te sluiten van het segment.

Selecteer Gebruikers permanent uitsluiten wanneer: om gebruikers van het segment uit te sluiten als ze ooit aan de voorwaarde hebben voldaan.

Segmenten evalueren eerst al uw insluitingsvoorwaarden en passen daarna eventuele uitsluitingsvoorwaarden toe die u heeft gedefinieerd.

Een segment kan slechts 1 uitsluitingsgroep bevatten.

Verschillen tussen segmenten in Universal Analytics- en Google Analytics 4-property's

U kunt segmenten gebruiken in zowel Universal Analytics- als Google Analytics 4-property's. Segmenten werken in principe in beide producten op dezelfde manier. Segmenten verschijnen echter op verschillende plaatsen en hebben een aantal verschillende functies, afhankelijk van het soort property waarin u ze gebruikt.

Voor Google Analytics 4-property's zijn segmenten alleen beschikbaar in Verkenningen. (Als u subsets van gegevens wilt zien in uw rapporten, kunt u vergelijkingen gebruiken, waarmee u zich ook kunt richten op subsets van uw gegevens.)

U kunt segmenten maken in Analytics op basis van sessies of gebruikers. In het nieuwe Verkenningen kunnen segmenten zijn gebaseerd op gebruikers, gebeurtenissen of sessies.

Ten slotte gelden voor segmenten in Universal Analytics-property's bepaalde limieten die niet gelden voor Google Analytics 4-property's. Meer informatie over segmenten in Universal Analytics-property's

Limieten in Segmenten maken

 • U kunt maximaal 10 segmenten per verkenning maken.
 • U kunt maximaal 4 segmenten tegelijk toepassen op één afzonderlijke verkenningstechniek.
 • Dimensiesegmenten zijn alleen te gebruiken in gebruikersdimensies.
 • Op segmentgegevens worden steekproeven toegepast. De gebruikte steekproefgrootte is 100.000.000 rijen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false